Äripäev • 14. juuni 2016 kell 8:18

Riigikogu otsustas luua analüüsimiseks eraldi keskuse

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu arenguseire seaduse, mille alusel luuakse Arenguseire Keskus riigikogu kantselei juurde. Sellega peaks uus keskus üle võtma seni Arengufondi all olnud seiretegevuse.

Arenguseire Keskuse ülesanne on koostada ühiskonna pikaajaliste arengute analüüse, arengustsenaariume ning jälgida nende elluviimist.

Majanduskomisjoni algatatud arenguseire seaduse poolt hääletas 56 ja vastu 28 riigikogu liiget.

Seaduse eesmärk on tagada, et Eesti pikaajaliste arengute mõistmiseks, võimalike ohtude ja võimaluste tuvastamiseks ning tegevusvariantide hindamiseks tehakse vajalikke analüüse, uuringuid ja muid tegevusi teaduslikult põhjendatud ja kvaliteetsel tasemel.

Arenguseire seadus käsitleb ka Eesti Arengufondi investeerimistegevuse ümberkorraldamist. Seadus sisaldab vajalikke muudatusi Eesti Arengufondi seaduses ning ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduses. Arengufondi tegevus lõpetatakse ja selle kohta käiv seadus tunnistatakse lõplikult kehtetuks 2017. aasta 1. juulil.

Arenguseire seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Eesti Arengufondi seaduse investeeringute osa kehtetuks tunnistamine jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Hetkel kuum