Võlausaldajatele jäid tühjad pihud

01. august 2016, 07:30
Riito ehituse omanik ja juhatuse liige Toomas Tromp (keskel) palub Riitot mitte Facioga seostada, kuna seos kahe firma vahel on tema sõnul õhuke.
https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20160801/NEWS/160729895/AR/0/Toomas-Tromp.jpg

Riigikohtus sõlmitud kompromiss jätab Facio Eesti võlausaldajad tühjade pihkudega ja lubab Faciost jagunenud kehadel jätkuvalt riigihangetel osaleda.

„Ma ei tohi sellest rääkida,“ ütles Favel Ehituse omanik Raigo Paimre napisõnaliselt. Ta kinnitas, et kompromiss on leitud ja kohtulikult sõlmitud, ent lepingus on sees konfidentsiaalsuspunkt. Juunis jõustus riigikohtus sõlmitud kompromiss Facio endise võlausaldaja Favel Ehituse ja Riito Ehituse vahel.

„Jah, saime nõude rahuldatud. See ei olnud küll see, mis algselt pidi olema, aga saime selle asja lõpuks ära lõpetada,“ ütles Paimre. Oma võla kättesaamiseks oli Paimre pöördunud ka inkassofirmade poole, ent hindas seda pigem ajaraiskamiseks.

Kui kompromissi saab lugeda ühe võlausaldaja kuue aasta pikkuseks võla väljanõudmise võitluse lõpuks, siis samal ajal võib seda võtta mitme võlausaldaja kaotusena. Nimelt tühistas riigikohus kompromissi kinnitamisega ka varasemates kohtuastmetes tehtud lahendid. Harju maakohtu otsus oli aga võlausaldajatele oluline, kuna ütles selgelt, et võlausaldajal on õigus nõuda Facio Ehituse ASi võlg ja viivised välja selle järglaselt Riito Ehituselt, kuna tegemist on ettevõtte üleminekuga. Kui kohtuotsus on tühistatud, kaob teistel võlausaldajatel alus oma võlga välja nõuda.

„Varasemate kohtuotsustega tuvastati Facio Eesti OÜ kui ettevõtte üleminek Riito Ehituse ASile, kuid otsused on tühistatud. Nüüd on see lihtsalt teadmine, millest pole võlausaldajatel kohest praktilist kasu,“ selgitas Võlahaldus OÜ omanik Ingmar Pärn. Pärna sõnul pole enam võlausaldajal mõtet Riito vastu varasemate kehade võlgu nõudma minna. Võlahaldus on sõlminud kohtuliku kompromissi ASiga Räga, OÜga Facio Ehitus ja OÜga Facio Eesti, millega viimane võttis kohustuse tasuda 28 000 eurot. Kõik need juriidilised kehad on aga pankrotistunud ja varatud ettevõtted. Facio Eesti pankrotihaldur Ene Ahas märkis, et kuna Facio Eesti ei olnud tsiviilkohtumenetluse seadustiku mõistes kompromissi osapool, vaid selleks oli Riito Ehitus, ei ole võimalik tal arvamust avaldada.

Võlgniku loogiline käik

„Kompromissi eesmärk on alati ressurssi kokku hoida. Igasugune vaidlemine on mõttetu, ressurssi raiskav tegevus,“ hindas Facio ja Riito Ehituse omanik ja juhatuse liige Toomas Tromp. Ta ei soovinud kompromissi kommenteerida ja nentis, et ei saa aru, miks kompromiss üleüldse uudiskünnist peaks ületama.

Riigikohtusse jõudis vaidlus Trompi hinnangul seetõttu, et varasemates astmetes ei olnud kompromissivalmidus kuigi suur. Ta lisas, et ehk oli vastaspoolel vaja aega, et merre jookseks piisavalt vett. "Tegelikult, mõelge nüüd ise, kui oleks nii, et vastaspoolel oleks olnud sajaprotsendiliselt kõik trumbid käes ja kõik õige, mis mõttega siis üldse kompromissile minna. Tähendab, et ei olnud selge asi ja ei olnud selge, milline tuleb riigikohtu otsus,“ märkis Tromp, et võlanõue ei olnud ka selle nõudjale ehk täiesti selge. Trompi hinnangul suhtub meedia kohtuvaidlustesse ja kompromisside sõlmimisse imelikult. „Kogu maailm käib kohtus. Mis seal siis erilist on. Ei viitsi vaielda, kas iseloomud ei sobi või on keegi väga printsipiaalne,“ selgitas Tromp.

Seevastu Paimre õppetund oli, et edaspidi koostööpartnereid valides ei huvitu ta enam firma nimest, vaid sellest, kes on firma juhatuses ja omanikeringis. Ta nentis, et edaspidi ta Facio inimestega koostööd ei tee. Teistele Facioga seotud ettevõtete võlausaldajatele soovitab Paimre külma närvi.

Ostetud ehituskogemusega riigihangetel

Kuigi Riito Ehituse ja Facio omanik Toomas Tromp märkis, et Faciot ja Riitot ei tohiks ühte patta panna, on just Facio ehituse ehituskogemus see, mis andis Riito ehitusele võimaluse firma algusaastatel riigihangetel osaleda. 5. aprillil 2013 müüs Facio Ehituse OÜ ja Facio Eesti OÜ oma oskusteabe ja ehituskogemuse firmadele Riito Ehituse OÜ ja Facio OÜ. Müügi põhjus oli riigihangetel osalemine. Mõlemad firmad tasusid lepingu järgi ehituskogemuse eest 2500 eurot.

Sel aastal on Facioga seotud ärimehe Erik Liiva alustanud sama teed. Riigihankel osaletakse Riito ehitusega ühispakkumise vormis. Kui firma üksi ei kvalifitseeruks kogemuse ja käibe nõudele, lubab seadus hankele kvalifitseeruda ühispakkumisena. See tähendab, et hankijad saavad mitme peale kokku vajalikud nõuded täita ja üksteise puudused kompenseerida. 

RKASi juhatuse esimees Urmas Somelar selgitas, et ka referentside kontroll on üks osa kvalifikatsiooni kontrollist. Referentse kontrollib moodustatud hankekomisjon, milleks kasutatakse erinevaid registreid. Muu hulgas saavad kõik ühispakkujad konkreetse hanke objekti kasutada edaspidi referentsobjektina, nii alltöövõtjad kui ka spetsialistid.

Tromp: kasutame ikka ja ainult oma referentsi

Nii Riito Ehituse kui ka Facio omanik Toomas Tromp kinnitab, et Faciot ja Riitot ei tohiks ühte patta panna, kuigi Facio ehituskogemus see, mis andis Riito ehitusele võimaluse firma algusaastatel riigihangetel osaleda.

Lähtuvalt kohtuasja 2-14-62713 maakohtu ja ringkonnakohtu otsustest, kas Riito Ehituse OÜ-l lasub vastutus Facio Ehituse võlausaldajate ees?

Riito Ehituse AS on loodud iseseisva juriidilise isikuna enam kui kuus aastat tagasi ja ei ole ühegi äriühingu õigusjärglane. Sellest tulenevalt ei saa Riito kanda vastutust ühegi teise äriühingu kohustuste eest. Õhukene seos Facio Ehituse ASiga on vaid kunagiste Facio töötajate kaudu, neid on meie 35-liikmelises kollektiivis praegu 4-5 inimest, omanike ringis pole ühtegi.

Kui kalliks läks Favel Ehitusega sõlmitud kompromiss Riito Ehitusele?

Favel Ehitusega sõlmitud kompromissleping, mille riigikohus kinnitas, sisaldab väga selget üheselt mõistetavat konfidentsiaalsuse klauslit, mistõttu seda infot ei saa avaldada.

Millise firma referentse on Riito ehituse riigihangetel osalemiseks kasutanud?

Riito tegi algaastail riigihangetel ühispakkumisi koos tollel ajal veel tegutsenud Facio Ehituse OÜ ja Elinord Ehituse OÜga, mis omasid vajalikku referentsi. Viimastel aastatel kasutame ikka ja ainult oma referentsi, meil on enamikule hangetele kvalifitseerumiseks kuue aasta jooksul kogunenud seda piisavalt.

Olete märkinud: “Riito Ehituse AS on iseseisev äriühing ja ei ole kunagi kasutanud Facio Eesti OÜ-le ega mis tahes teisele äriühingule kuuluvat vara oma tegevuses.“  01.03.2013 võõrandas Riito Ehitus Facio Eesti varad, millisel põhjusel soovisite aasta hiljem lepingust taganeda?

Oleme kinnitanud seda, mis ka tegelikult toimus. Facio Eesti OÜ ei ole kunagi omanud majandustegevust, seda on tuvastanud ka kohtud. Leping sõlmiti omal ajal eeldusel, et Facio Eesti OÜ hakkab turul aktiivselt tegutsema, omandab varasid jne. Nii vähemalt väitsid selle firma asutajad. Kuna turusituatsioon muutus ja seda reaalselt ei toimunud, siis sai vastav leping ka tagasi pööratud, et viia dokumendid vastavusse tegeliku eluga.

Kas Sand Ehituse tegelik kasusaaja olete teie?

Sand Ehituse OÜga ei seo mind küll mitte miski. Sellise seose loomine pole mul ka tulevikus kavas. Firmal on hoopis teised reaalsed omanikud. Teeme jah nendega koostööd riigihangetel, kuna ettevõte suudab meile mitmel viisil pakkuda tuge võidetud hangete teostamisel, mõnikord ka hanketingimuste täitmisel, me näeme sellises koostöös head perspektiivi. Ühispakkumised on praegu üldse riigihangete turul üpris levinud.

Millise firma referentse kasutab Sand Ehitus riigihangetel osalemiseks?

Sand Ehitus osaleb riigihangetel meie koostööpartnerina ja ehitustööde referents on Riito Ehituse oma. Küll aga on firmal võimalusi aidata meil täita mõningaid teisi kvalifitseerimise tingimusi ja korraldada ehitustöid.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
01. August 2016, 07:24
Otsi:

Ava täpsem otsing