Äripäev • 6 september 2016

Nordea: tööturul tulekul uued rekordid

Nordea: majanduses tulekul uued rekordid  Foto: PantherMedia/Scanpix

Nordea värske majandusprognoosi kohaselt on peamiselt sisetarbimise toel vaikselt kasvav majandus käinud käsikäes märkimisväärselt hea tööturu olukorraga ning üllatab positiivse rändesaldoga. Majandus kasvab sel aastal 1,7% ja tuleval 2,6%, prognoosib Nordea.

Panga peaökonomisti Tõnu Palmi sõnul on suur tõenäosus, et lisaks esimest korda saavutatud rahvaarvu kasvule pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal näeme mitme tööturu aktiivsusnäitaja puhul (tööturul osalemise määr) uusi rekordeid.

Üllatavalt järsk sisserändesaldo kasv (sh EList ja teistest riikidest) tasakaalustas täielikult negatiivse loomuliku iibe ja tõi kaasa koguni väikese rahvaarvu kasvu. Alates 2013. aastast on negatiivne rändesaldo kahanenud. Lisaks on alates 2013. aastast kasvanud nii sündimus kui sündide arv. III kvartalis jõuab töötuse määr tõenäoliselt pika perioodi madalaimale tasemele (II kvartalis 6,5%). 1. juulist jõudis uude järku puuetega inimeste tööhõive suurendamisele suunatud töövõimereform, mis mõjutab järgnevatel aastatel statistiliselt ülespoole ka töötuse määra.

„Elatustaseme tõusu seisukohalt on olulisimad tööturuga seotud struktuurireformid ja tuleviku investeerimisvalikud. Kuivõrd tööturule siseneb varasemate aastate madala sündivuse tõttu üha vähem noori, siis seda olulisemaks muutub nii nende haridustee valik kui ka aktiivne kaasamine hõivesse. Vajame rohkem insenere,“ kommenteeris Palm.

Tema sõnul viitab tarbijate kindlustunde kasv koos korralike näitajatega (sh umbes 6% jaemüügikäibe kasv, uute autode müük jne) tugevale sisetarbimisele, mis hinnakasvu ja hõive pidurdumise toel edaspidi järk-järgult aeglustub. Positiivse üllatuse valmistas II kvartalis kaupade ekspordi 5% kasv.

Palmi sõnul toetab eksporti edaspidi madal võrdlusbaas. „Laiemaks vaoshoitud kasvuks avaneb võimalus kõige varem järgmisel aastal. Ekspordi üldisem taastumine võtab rohkem aega ning on võrreldes varasemate tõusufaasidega ka märksa laugem. Selles on oluline roll globaalse kaupade ja toorainenõudluse tõenäolisel allajäämisel ootustele, teenuste kasvaval osakaalul majanduskasvust ning geopoliitilisel ebakindlusel.“ Palm lisas, et ühtlasi seavad need globaalsed trendid piiri ka ekspordihindade kasvule.

Euroala majanduse mõõdukas tsükliline kasv jätkub sisenõudluse toel. Inflatsiooni taastumine kogub 2017. aastal hoogu, samas jääb inflatsioon ka prognoosiperioodi lõpuks hinnakasvu eesmärgile alla. Järgmine aasta kujuneb euroala jaoks kaalukaks valimiste aastaks.

Nordea prognoosib üle mitme aasta Põhjamaade majanduskasvude lähenemist. „Kui Rootsi jõuline majanduskasv edaspidi aeglustub, siis Soome majandus jätkab sisenõudluse toel taastumist. Kiire inflatsiooni ja kinnisvara hinnakasvuga Norra majandusareng on oodatust parem. Järgmisel aastal on oodata ka toornafta hindade järk-järgulist taastumist,“ sõnas Palm. „Hoolimata tooraineturgude uuest kasvutsüklist võib globaalse kaubanduse kasv jääda soovimatult tagasihoidlikuks. Dünaamiliselt arenevad arenenud riigid panustavad teadmistepõhisele majandusele ja tööstuse digitaliseerimisele, mis toetab konkurentsivõimet ja avab uusi võimalusi ka teenuste ekspordiks,“ lisas Palm.

Hetkel kuum