Äripäev • 23. september 2016 kell 6:35

Valitsemissektori võlatase täpsustus

Valitsemissektori võlatase täpsustus.  Foto: PantherMedia/Scanpix

Eesti valitsemissektori eelarve ülejääk oli 2015. aastal täpsustatud andmetel 0,1% ja võlatase 10,1% sisemajanduse koguproduktist, teatab statistikaamet.

Eelmise aasta lõpus ületasid valitsemissektori koondeelarve tulud kulusid Maastrichti defitsiidikriteeriumi arvestuses 27,2 miljoni euroga. Pärast metoodilise muudatuse sisseviimist uutesse riigiettevõtetesse tehtud sissemaksete kajastamises kujunes keskvalitsuse allsektori eelarve puudujäägiks 2015. aasta lõpus 52,1 miljonit eurot. Kohalike omavalitsuste allsektori koondeelarve oli ülejäägis 55,9 miljoni euroga. Sotsiaalkindlustusfondide allsektori eelarveülejääk oli 23,4 miljonit eurot.

Valitsemissektori konsolideeritud võlg (nn Maastrichti võlg) oli 2015. aasta lõpuks 2 miljardit eurot. Võrreldes märtsikuus avaldatud esmase hinnanguga täpsustus keskvalitsuse võlaarvestus. Alates 2012. aastast muudeti riigikassa kontsernikontodel olevate vahendite statistilist kajastamist. Täpsustuse tulemusel tõusis keskvalitsuse koguvõlg teiste valitsemissektori allsektorite suhtes lisandunud kohustuste tõttu 2015. aastal 2,2 miljardi euroni. Valitsemissektori konsolideeritud võlga allsektoritevaheliste rahaliste vahendite kajastamise muudatus ei mõjutanud.

Samuti muutus Eesti euromüntide statistiline kajastamine, mille tulemusel tõusis nii keskvalitsuse kui ka kogu valitsemissektori võlatase 2015. aasta lõpul 41,4 miljoni euro võrra.

Kohalike omavalitsuste võlg ei muutunud ja oli 2015. aasta lõpul 0,7 miljardit eurot. Sotsiaalkindlustusfondide allsektoril võlga ei olnud. Muudatused arvestustes teostati Eurostati juhiste järgi.

Eestis jagatakse valitsemissektor kolmeks allsektoriks: keskvalitsus (riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised fondid, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud); kohalikud omavalitsused (linna- ja vallavalitsusasutused koos allasutustega, sihtasutused) ning sotsiaalkindlustusfondid (haigekassa ja töötukassa).

Eurostat avaldab liikmesriikide täpsustatud võla- ja defitsiiditaseme andmed 21. oktoobril.

Hetkel kuum