Bussivedajal ATKO Liinid leping juuksekarva otsas

Bussivedaja ATKO Liinid bussid  Foto: Andras Kralla
Koit Brinkmann • 4 november 2016

Õhus on Harjumaa läänesuuna maakonnaliinide teenindamise lepingu lõpetamine OÜga ATKO Liinid, peamine põhjus on sel aastal ligi 250ni küündinud lepingurikkumiste arv.

Maanteeameti kinnitusel öeldi ameti, Harjumaa ühistranspordikeskuse ning ATKO omavahelisel kohtumisel bussifirma esindajatele ka välja, et juhul kui järelevalve avastab veel rikkumisi, siis maanteeamet on seisukohal, et tuleb tõsiselt mõelda lepingu lõpetamisele.

Ühistranspordikeskus on probleemile korduvalt tähelepanu juhtinud, samas esitas ATKO Liinid aga kohtusse hagi, leides, et bussidesse paigaldatud kaamerate pilt ei saa olla aluseks rikkumiste tuvastamisel.

Juhatuse liige Margo Tomingas

Nõukogu liikmed Arvo Sarapuu, Kethrin Tomingas, Rein Tomingas, Meril Sarapuu

Suuremad omanikud on läbi AS-i ATKO Grupp Arvo Sarapuu – 40%, Margo Tomingas – 20% ning Kethrin Tomingas – 20%.

Alates 2013. aastast teenindab ATKO Liinid Harjumaa lääne- ja idasuuna bussiliine.

„Tegemist on piletimüügiprobleemidega ja sellel teemal on Harjumaa ühistranspordikeskus vedajaga korduvalt vestelnud, aga tulemust ei ole. Ühel hetkel tehti neile hoiatus, kahjuks ei ole asjad ka siis paranenud. Praegu käib järelevalve protsess,“ selgitas maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson.

Eelmisel aastal paigaldati maanteeameti kaudu vedajale kasutamiseks antud riigi bussidesse kaamerad, mille abil tuvastatakse piletimüügirikkumised. Kaamerate salvestused võeti terase vaatluse alla ning tagantjärele on silma jäänud ligi 250 piletita sõidu rikkumist, kus peamiselt on bussijuht piletiraha enda tasku pistnud. Äripäeva andmetel võib üle poole rikkumistest olla kahe bussijuhi arvel.

Williamsoni sõnul oli teine probleem vedajaga, kui üks bussijuht viidi joobe tuvastamise järel arestimajja ja teisel bussijuhil tuvastati alkoholijoobe tunnused, mis jäid alla piirmäära.

Kolmanda asjana tõi Williamson ka välja bussijuhtide töö- ja puhkeajaga seotud rikkumised.

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson  Foto: Eiko Kink
Kirke Williamson,, Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja

 Me ei ole näinud, et vedaja pingutaks parema tulemuse saavutamise nimel.

Maanteeameti arvates on selle vedajaga siis asi nii hull, et soovitate ühistranspordikeskusel astuda samme lepingu lõpetamise suunas? „Me ei ole näinud, et vedaja pingutaks parema tulemuse saavutamise nimel. Ma tean, et ühistranspordikeskus teeb praegu järelevalvet. Neid tulemusi ma ei tea,“ rääkis Williamson.

Harjumaa ühistranspordikeskuse tegevdirektori Vello Jõgisoo sõnul on ATKO-l läänesuunal praegu rikkumisi tunduvalt vähemaks jäänud, kuid päris lõppenud need ei ole.

Umbes kuu aega tegi ühistranspordikeskus vedajale hoiatuse. „See tähendab, et veel ühe rikkumise korral võime lepingu üles öelda,“ selgitas Jõgisoo.

Kuid hoiatus ei ole jõustunud, sest ATKO Liinid pöördus hagiga kohtusse, kuna vedaja arvates on etteheited põhjendamatud nii faktiliselt kui ka õiguslikult.

ATKO Liinid lepingulise esindaja LEXTAL AB vandeadvokaadi Oliver Nääsi sõnul on muu hulgas küsimuseks bussidesse paigutatud järelevalvekaamerate kasutamise õiguspärasus.

ATKO Liinid nõukogu liikmele ja ühele ettevõtte omanikest Tallinna abilinnapeale Arvo Sarapuule saadetud küsimustele vastanud Nääsi kinnitusel ei ole õige väita, et väidetavate rikkumiste arv on suur. ATKO bussijuhid on kõnealusel perioodil teinud ca 650 000 tehingut. Väidetavate rikkumiste osakaal on seega 0,038 protsenti kõigist tehingutest. Võimalik kahju väidetavalt müümata jäänud piletitest saaks olla mõnisada eurot, tõi Nääs numbrid välja.

Ka on Nääsi selgitusel joobes tabatud üks bussijuht, kellega ATKO ka viivitamata töösuhte lõpetas ning bussijuhtide töö-ja puhkeaja rikkumisi on ette heidetud kolmel korral, millest ühe osas on kohus tuvastanud, et see ei olnud põhjendatud.

„ATKO koolitab bussijuhte regulaarselt ning on üksikutele põhjendatud etteheidetele kohaselt reageerinud. ATKO on paigaldamas kõigile bussidele n-ö alkolukke. Samuti on ATKO poolt Harjumaal mitmes kohas sisse viidud igapäevane kontroll võimaliku joobe tuvastamiseks bussijuhtidel enne tööle asumist. ATKO on viinud sõidumeerikud logistikute poolt reaalajas jälgimise alla, mis võimaldab digikaartidega toimuvat jooksva jälgida, probleemidega tegelda ning õigeaegselt reageerida,“ loetles Nääs rikkumiste küsimuste lahendamiseks rakendatud abinõusid.

Samal ajal on maanteeamet juba konsulteerinud ka teiste võimalike vedajatega, juhuks kui ATKOga leping lõpetatakse, kuna siis tuleb reisijate teenindamiseks kiiresti leida ajutine vedaja. Kirke Williamsoni sõnul peab reisijatel olema igal juhul võimalus tõrgeteta ühistransporti kasutada. „Me peame seda ette nägema kui ühte võimalikku juhtumit. Ei saa olla, et juhul kui leping lõpetatakse, ei ole meil vedajat. Reisija jaoks peab olema ühistransport koguaeg kättesaadav,“ lausus ta.

Vedaja ei tohi rikkumisi lubada

Harjumaa ühistranspordikeskuse tegevdirektori Vello Jõgisoo sõnul on OÜ-l ATKO Liinid rikkumisi tunduvalt vähemaks jäänud, kuid päris ära pole need lõppenud.

Millised on probleemid Harjumaa läänesuuna bussivedajaga?

Harjumaa ühistranspordikeskuse ja ATKO Liinid vahel sõlmitud läänesuuna teenindamise lepingu osas oleme teinud ATKO Liinidele hoiatuse. See tähendab, et veel ühe rikkumise korral võime lepingu üles öelda. See hoiatus tehti umbes kuu aega tagasi. Umbes samal ajal, kui olid joobes juhtide teema üleval. Probleemiks on müümata sõidupiletid. Inimeste käest võeti raha, aga piletit ei antud.

Juhid panevad piletiraha endale taskusse?

Otse maakeeli öeldes, jah. Kuna ATKO on selle hoiatuse otsuse kohtus vaidlustanud, siis ma väga palju rohkem ei sooviks rääkida ja andmeid jagada. Tegime neile ettekirjutuse, milles on hoiatus. Pärast kahte hoiatust me võime lepingu lõpetada. See puudutab ainult läänesuuna lepingut.

Kas maanteeameti ja maavalitsuse poolt on teile antud soovitusi lepingu lõpetamiseks?

Oleme maanteeametiga sel teemal rääkinud ja nemad on seisukohal, et tuleks astuda samme lepingu lõpetamise suunas.

ATKO Liinide rikkumiste arvuks olen kuulnud ligi 250, kas see number vastab tõele?

See suurusjärk vastab tõele, jah. Need on selle aasta rikkumised.

Päris palju?

On küll, ma ei vaidle vastu. Probleem on üleval ja need on kontrollide poolt tuvastatud piletita sõidud. ATKO on selle rikkumiste hulga ja nende ettekirjutuste tegemise viisi vaidlustanud. Mis sellest asjast lõpuks välja tuleb, ma ei oska öelda. Selle otsustab kohus.

Olete ATKO juhtidega sel teemal kohtunud?

Oleme kohtunud ja nendega rääkinud. Ühe laua taga olid maanteeamet, meie, ATKO juhid ja politsei- ja piirivalveameti ametnikud. Teemadeks olid busside kasutamine, bussijuhtide töö- ja puhkeaeg, purjus bussijuhid ja piletite teema.

Kas ka Harju maavanem on selle teemaga kursis?

Maavanem on kursis ja kui ta puhkuselt tagasi tuleb, räägime veelkord sel teemal.

Kui lihtne on lepingu lõpetamine?

Kohtuvaidluses selgub, kas see hoiatus jääb juriidiliselt pidama. Loomulikult saavad nad ka võimaliku lepingu lõpetamise otsusega kohtusse pöörduda.

Kas peale hoiatuse saamist on vedaja hakanud pingutama?

Kui me täna vaatame läänesuunda, siis on neid juhtumeid jäänud vähemaks.

Aga päris ära pole jäänud?

Päris ära pole jäänud, aga neid on tunduvalt vähemaks jäänud. Sisuliselt on ka täna lepingu lõpetamiseks alus olemas, aga me ei taha lepingut veel lõpetada, kuna meil on kohtuvaidlus üleval.

Vedajal on leping praegu üsna juuksekarva otsas ja ta ei tohi ühtegi rikkumist endale enam lubada?

Tegelikult küll, jah. Kui me tuvastame kaamerapilti vaadates, et bussijuht on raha endale tasku pannud, siis see ongi üks rikkumine.

Praeguseks on asi läinud selle piirini, kus olete teinud hoiatuse ja öelnud, et kui veel üks rikkumine tuleb, siis meie mõõt on täis?

Jah, piltlikult oleme me nii öelnud.

Hetkel kuum