Äripäev • 28. november 2016 kell 6:01

SEB siseneb pensioni hinnasõtta

SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst.  Foto: Meeli Küttim

SEB toob konkurentide eeskujul turule uue, automaatselt juhitud pensionifondi.

SEB teatas, et uuendab oma II samba tootepakkumist ja toob turule uue, automaatselt juhitud SEB energilise pensionifondi indeksi. Ühtlasi otsustas SEB langetada uue aasta algul konservatiivse pensionifondi valitsemistasu praeguselt 0,77 protsendilt 0,49 protsendile, mis on sama soodne kui uue, passiivselt juhitud fondi valitsemistasu.

SEB elu- ja pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst ütles, et uus, automaatselt juhitud ehk passiivne pensionifond järgib investeeringute tegemisel rahvusvahelisi turuindekseid ning aktsia- ja võlakirjainvesteeringute osakaal fondis jääb finantsturgudel toimuvatele arengutele vaatamata muutumatuks.

„Uut fondi ootavad peamiselt teadlikud pensionikogujad. See sobib eelkõige kliendile, kes on investeerimisvaldkonnaga varasemalt kokku puutunud ja suudab riske ise hinnata. Samuti tunnevad uue fondi vastu rohkem huvi noored – kuna kogumisperiood on pikk, siis on neil aega vastavalt vajadusele liikuda aktiivselt ja passiivselt juhitud pensionifondide vahel. Ajaloos on olnud perioode, mil fondijuhtide tehtud investeerimisotsused on end paremini õigustanud, aga lähiajast leiab ka neid hetki, mil automaatselt juhitud fondid on olnud edukamad. Seega tuleb jätkuvalt meeles pidada investeerimise põhitõde – mineviku tootlus ei taga tuleviku tootlust ja leida enda jaoks sobivaima riskitasemega fond,” täiendas Holst.

SEB uuringust selgus, et peaaegu iga teine Eesti pensionikoguja soovib enne pensionifondi valimist pidada nõu spetsialistiga. Ligi kaks kolmandikku eelistab, et nende pensionivara investeerivad fondijuhid. Samas ligi kümnendik ei pea vajalikuks oma pensioniraha aktiivset juhtimist, mistõttu otsustas SEB uuendada oma II samba tootepakkumist ja tuua turule uue, automaatselt juhitud SEB Energilise Pensionifondi Indeks.

Septembris kirjutas Äripäev, kuidas pensioniturul on lahvatanud hinnasõda. Loodav pensiühistu Tuleva lubas tuua turule indeksfondidesse investeeriva pensionifondi ning alandada tasusid 0,55 protsendini. LHV juba suve hakul, et toob novembris turule koguni kaks indeksfondi, mille haldustasud on 0,39 protsenti. Septembris teatas turuliider Swedbank koguni kolmest muudatusest pensionifondides. Nimelt kaovad kõik III samba fondidesse sissemaksetega seotud kulud, II samba K1 fondi haldustasu langeb 0,29%-ni ja II samba fondivalikusse lisanduvad uued automaatselt juhitud soodsad ja mugavad elutsüklifondid.

Hetkel kuum