Kaubanduskoda: kobareelnõu on vastuolus põhiseadusega

Kaubandus-tööstuskoja juht Toomas Luman pole rahul maksumuudatuste vastuvõtmise korraga.  Foto: Raul Mee, Äripäev
Äripäev • 20. detsember 2016 kell 6:10

Kaubandus-tööstuskoda kutsus presidenti üles kobareelnõud mitte välja kuulutama, kuna see on vastuolus maksukorralduse seaduses kirjas oleva kuue kuu reegliga.

Koja arvates poleks õige kobareelnõud välja kuulutada, sest selles olev sotsiaalmaksu langetamise ära jätmine nii lühikese etteteatamise tähtajaga on vastuolus maksukorralduse seaduses kirjas oleva kuue kuu reegliga.

Kaubandus-tööstuskoda põhjendab:

Kuue kuu reegel sai seadusesse, et anda ettevõtjatele ja teistele ühiskonnagruppidele aega maksumuudatustega kohanemiseks ning vältida olukorda, kus riigieelarve tulude suurendamise eesmärgil soovitakse kiirustades muuta maksuseadusi.

Maksuseaduse muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele jääb praegu oluliselt lühem aeg kui kuus kuud ning puuduvad erandlikud asjaolud, mis õigustavad kuue kuu reegli järgimata jätmist. Nõudest võib kõrvale kalduda üksnes siis, kui maksumuudatus on maksukohustuslasele soodustava mõjuga (näiteks maksumäära langetamise korral) või kui kiirendatud korras muutmiseks on muud erakorralised põhjused.

Sotsiaalmaksu määra langetamise alates 2017. aasta 1. jaanuarist  33 protsendilt 32,5 protsendile kiitis riigikogu heaks juba 2015. aasta juunis, kui võeti vastu sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus. See seadus on ka presidendi poolt välja kuulutatud ning Riigi Teatajas avaldatud.

Siiani on kuue kuu reegli põhimõttest kinni peetud iga maksumuudatuse jõustamisel. Seega on kuue kuu reegli lisamine maksukorralduse seadusesse aidanud tagada õiguskindluse põhimõtte paremat teostumist, mille tähtsusele maksuõiguses on korduvalt viidanud ka riigikohus ja õiguskantsler. Sotsiaalmaksu määra langetamise ära jätmine on esimene kord, mil riigikogu rikub maksukorralduse seaduses sisalduvat kuue kuu põhimõtet. Kaubanduskoja hinnangul puudub hetkel õiguslik alus, et kalduda kõrvale maksukorralduse seadusest.

Sellest, mida kobareelnõu sisaldab, saad täpsemalt lugeda siit.

Hetkel kuum