Kaubanduskoda sõdib sotsmaksu ja gaasiaktsiisi otsuse vastu

Kaubanduskoja hinnangul rikub maagaasi aktsiisi järsk tõstmine põhiseadusest tulenevat õiguspärase ootuse põhimõtet.  Foto: PantherMedia/Scanpix
Äripäev • 30. detsember 2016 kell 11:13

Vahetult enne jõulupühi kuulutas president välja maksumuudatuste kobareelnõu, milles olev sotsiaalmaksu langetamise ära jätmine 1. jaanuarist ja maagaasi järsk aktsiisi tõstmine on kaubanduskoja hinnangul seadusega vastuolus.

Täna saatis kaubanduskoda õiguskantslerile kirja, milles palub tal pöörduda riigikohtusse taotlusega tunnistada need sätted põhiseadusega vastuolus olevaks.

Kaubanduskoda on nii riigikogule kui presidendile rõhutanud, et sotsiaalmaksu langetamise ära jätmine aasta algusest on vastuolus maksukorralduse seaduses oleva kuue kuu põhimõttega. Praegusel juhul anti ettevõtjatele muudatustest teada vähem kui kaks nädalat.

Kuue kuu reegli nõudest võib seaduse järgi kõrvale kalduda üksnes siis, kui maksumuudatus on maksukohustuslasele soodustava mõjuga või kui kiirendatud korras muutmiseks on muud erakorralised põhjused. Seaduse seletuskirja kohaselt on erandjuhtudeks kiiret lahendamist vajavate maksupettustega tegelemine ning märgatavalt muutunud majandus-, finantsstabiilsus-, keskkonna- või julgeolekuolukorrale reageerimine või nendega seonduvate riskide ennetamine. Praegu aga puuduvad ootamatud ja erandlikud asjaolud, mis õigustaks kuue kuu reeglist kõrvale kaldumist, põhjendab kaubanduskoda oma taotlust.

Lisaks sotsiaalmaksu määra langetamise ärajätmisele juhtis koda õiguskantsleri tähelepanu maagaasi aktsiisi tõstmisele, mis rikub põhiseadusest tulenevat õiguspärase ootuse põhimõtet. Vastuvõetud seaduse kohaselt tõuseb maagaasi aktsiisimäär aastatel 2018-2020 igal aastal 25 protsenti. 

Paljud ettevõtted ja majapidamised on teinud suuri ja pika tasuvusajaga investeeringuid maagaasi kui kõige keskkonnasõbralikuma fossiilse kütuse kasutamiseks. Ettevõtjad võisid eeldada, et aktsiisimäära tõstetakse järgnevatel aastatel mõõdukas tempos, kuid nii kiire tõusuga nad arvestanud pole. Kui see info oleks varem teada, siis oleksid paljud ilmselt investeeringust loobunud või oleks investeerinud mõne muu kütuse kasutamisesse.  

Hetkel kuum