Äripäev • 30. detsember 2016 kell 7:08

Prokurörid jäävad palgatõusuta

Peaprokurör Norman Aas  Foto: Veiko Tõkman

Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis 22. detsembril kooskõlastusringile määruse prokuröride palgamäärade kohta, millest selgub, et nende palgad jäävad samaks.

Juba eelnõu seletuskirja avaosas on kirjas, et prokuratuuri 2017. aasta palgafondis prokuröride reaalse palga tõusu ette ei nähta. Kuigi palgamäärad jäävad eelneva aasta tasemele, rõhutab seletuskiri eelkõige tulemuspalga olulisust.

„Prokuröride kuupalgamäärade puhul on olnud eesmärgiks, et need peaks moodustama vähemalt 80 protsenti sama taseme kohtunike minimaalsetest kuupalgamääradest, millele võib lisanduda tulemuspalk kuni 20%,“ seisab seletuskirjas.

„Tulemuspalkade maksmise põhimõtete kinnitamise eesmärgiks on võimaldada töötasu diferentseerimist ja individuaalset lähenemist, s.o tasustamist vastavalt prokuröri oskustele, töötulemustele ja töölõigule,“ jätkab seletuskiri.

„Prokurör vastutab kriminaalmenetluse läbiviimise eest, juhtides seda ning esindades riiklikku süüdistust kohtus. Tal on oluline roll kuritegevusvastases võitluses. On selge, et prokuröride teadmised, spetsialiseerumise valdkonnad ja töötulemused on erinevad, mistõttu on vaja nende palku diferentseerida sõltuvalt sellest, kuivõrd konkreetsed prokurörid suudavad ellu rakendada kriminaalmenetluse seadustikust tulenevaid põhimõtteid. Prokuratuuri eesmärk on maksta parematele prokuröridele võrreldavat palka sama taseme kohtunikega.“

Erikohtlemine ootab ka prokuröre, kes on nõus töötama Ida-Virumaal. „Riigi peaprokurör võib Ida-Viru maakonda Viru ringkonnaprokuratuuri ametisse nimetatavatel või üleviidavatel prokuröridel suurendada kuupalgamäära kuni 1000 euro võrra kuni neljaks aastaks. Ettenähtud kuupalgamäära suurendamise otsustab riigi peaprokurör eraldi iga ametisse nimetatava või üleviidava prokuröri puhul,“ seisab määruses.

Ametiaste ja kuupalgamäär (eurodes)

Abiprokurör 1730–2310

Ringkonnaprokurör 2805

Eriasjade prokurör 3190

Vanemprokurör 3200

Riigiprokurör 3385

Juhtivprokurör 3720

Juhtiv riigiprokurör 3800

Riigi peaprokurör 4420

Hetkel kuum