EAS toetab ettevõtjaid elektrivõimsuste suurendamisel

Foto: Andras Kralla
Äripäev • 11 jaanuar 2017

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas toetada viit ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi projekti ligi 112 000 euroga.

Toetuse saavad Alcantra, Pargi puukoda, Arke Lihatööstuse AS, Estopuit ja Well Tehnoloogia.

Programmiga toetatakse elektrivõrguga liitumist ja elektrivõimsuse suurendamist Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakonnas asuvates ettevõtetes. Toetuse siht on stimuleerida majanduskasvu ja luua uusi töökohti.

EASi regionaalarengukeskuse valdkonnajuhi Jaak Puistama sõnul plaanivad kõik toetust saanud ettevõtjad suurendada lisandväärtust ning luua kokku 52 uut piirkonna keskmisest kõrgema palgaga töökohta.

Toetust saanud Ida-Virumaa ettevõte OÜ Well Tehnoloogia planeerib projekti raames suurendada elektrivõimsust 1000 kW võrra, mis on vajalik suuregabariidiliste ventilaatorite uue tootmistehase tegevuseks ja katsetuste tegemiseks. Projekti tulemusena planeerib ettevõte võtta tööle lisaks 42 inimest.

Põlvamaal tegutsev Arke Lihatööstus AS plaanib projekti raames suurendada elektrivõimsust üle kahe korra, et võimaldada uute seadmete kasutuselevõtt lihatööstuse Põlgaste tsehhi tootmismahtude suurendamiseks. Projekti tulemusena kavatsetakse luua juurde neli töökohta, mille palgatase on poolteist korda kõrgem Põlva maakonna keskmisest töötasust.

Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi laekus tähtajaks seitse taotlust: kaks Ida-Virumaalt, kolm Põlvamaalt ning Valgamaalt ja Võrumaalt kummastki üks taotlus. Kokku taotleti toetust rohkem kui 166 000 euro jagu. 

Pilootprogrammis said taotlejaks olla äriühingud, mille tegevusala on töötlev tööstus ja mis on äriregistrisse kantud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamise tähtpäeva ning mille müügikäive 2015. aastal ületas taotletava toetuse summat. Toetuse suurus on maksimaalselt 50 000 eurot ühe projekti kohta, millele lisandub omafinantseering vähemalt 50% ulatuses. 

Ettevõtjate elektriliitumiste programmiga tegeleb edasi majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kes analüüsib võimalusi toetavaid tegevusi laiendada ning viia toetuse taotlemise võimalus üle-eestiliseks. 

Hetkel kuum