Äripäev • 13. jaanuar 2017 kell 11:47

Euroopa Komisjoni Eesti esindus sai uue juhi

Keit Kasemets  Foto: Postimees/Scanpix

Euroopa Komisjon nimetas oma Eesti esinduse uueks juhiks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Keit Kasemetsa, kes on tuntud ka kui veebilehe poliitika.guru üks autoritest.

Keit Kasemets asub Euroopa Komisjoni Tallinna esinduse uue juhina ametisse 16. jaanuaril. Oma uude ametisse võtab ta kaasa rohkem kui kümneaastase töökogemuse kõrgetel ametikohtadel Eesti valitsusasutustes ning laialdase kontaktidevõrgu nii kodu- kui ka välismaal, teatas Euroopa Komisjon pressiteate vahendusel.

Alates jaanuarist 2016 töötas Keit Kasemets majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantslerina, kes vastutas siseturu küsimuste ja Eesti eelseisva Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistuste eest.

Pärast Eesti Euroopa Liiduga ühinemist juhtis Keit Kasemets kaks aastat (2004–2006) riigikantselei ELi sekretariaati, kus töötas välja ELi poliitika koordineerimise süsteemi. Aastatel 2006–2012 jätkas ta tööd riigikantseleis strateegiadirektorina, koordineerides valitsuse poliitika strateegilist planeerimist ja Euroopa poolaasta protsessi Eestis.

Aastatel 2012–2015 töötas Keit Kasemets OECD riigivalitsemise ja territoriaalse arengu direktoraadis strateegia- ja reformimeeskonna juhina ning riigivalitsemise ja juhtimise parandamise toetusprogrammi (SIGMA) asejuhina.

Keit Kasemets lõpetas aastal 2000 Tartu Ülikooli magistrikraadiga politoloogias.

Euroopa Komisjonil on esindused ELi kõigis 28 liikmesriigis. Esindused on kohapeal komisjoni silmad, kõrvad ja hääl. Nad suhtlevad riigivõimude ja sidusrühmadega ning teavitavad meediat ja avalikkust ELi poliitikast. Esindused annavad komisjoni peakorterile aru liikmesriikides toimuvatest olulisematest sündmustest.

Alates Junckeri komisjoni ametiaja algusest nimetab esinduste juhid ametisse komisjoni president ja esinduste juhid on tema poliitilised esindajad selles liikmesriigis, kuhu nad on ametikohale määratud.

Hetkel kuum