Minister: karusloomafarme pole põhjust keelustada

Mingid Karjaküla karusloomafarmis.  Foto: Erik Prozes
Eliisa Matsalu • 15. jaanuar 2017 kell 6:00

Maaeluministri Tarmo Tamme sõnul on karusloomakasvatused oluline osa majandusest ja nende keelustamiseks pole põhjust. Loomade eeskoste organisatsioon Loomus jätkab võitlust.

Valitsuse vahetumise tõttu küsis riigikogu maaelukomisjon maaeluministeeriumilt uuesti nende arvamust karusloomakasvatuste keelustamise kohta. Neljapäeval teatas ministeerium, et nende arvates Eestis farmide keelustamiseks põhjust pole.

Maaeluminister Tarmo Tamm selgitas, et karusloomade pidamine peaks olema lubatud farmides, kus on täidetud kõik kehtivad loomaheaolu nõuded ja tagatud ka nende nõuete täitmise järelvalve. Tamm lisas, et maaeluministeerium on mitu korda kohtunud loomakaitsjate esindusorganisatsioonidega, kus on arutatud ka karusloomafarmides peetavate loomade heaolu parandamise võimalusi. “Arutelude tulemusel on pidamistingimusi loomade heaolu silmas pidades 2015. aastal täpsustatud,” ütles Tamm. Tema sõnul on ministeerium seisukohal, et karusloomade pidamise keelustamine Eestis olukorras, kus karusnahkade tarbimine kuidagi reguleeritud ei ole, ei oleks mõistlik, kuna võib suunata tootmise riikidesse, kus loomade heaolunõudeid järgitakse madalamal tasemel või üldse mitte.

Majanduse osa

Ta lisas, et keskkonnakaitset ja võõrliike puudutava kohta andis oma seisukoha ka keskkonnaministeerium, kes leidis, et kui võõrliikide farmidest loodusesse pääsemine on välistatud ning sõnnikumajandusel järgitakse kõiki keskkonnaohutuse reegleid, siis looduskaitseline alus karusloomafarmide keelustamiseks puudub.

Tamme sõnul on Eesti naabrid Läti ja Soome teinud otsuse karusloomakasvatust mitte keelustada. “Selle tulemusel on seal see valdkond pigem hakanud laienema, kuna investeerijatel on kindlus pikaajalisteks ja mahukateks investeeringuteks, mis võimaldavad ka keskkonna ja loomaheaolu tingimusi arvestada senisest paremini,” ütles ta.

Peale selle on tema sõnul karusloomakasvatus maapiirkonnas oluline tööandja. “See on üks väheseid põllumajandusvaldkondi, mis toimib ilma riiklike ja Euroopa Liidu toetusteta ning peaaegu kogu toodang läheb ekspordiks. Seetõttu leiame, et karusloomakasvatus peaks ka tulevikus olema Eesti majanduse osa,” ütles ta.

Loomus: võitlus jätkub

Loomade eeskosteorganistatsiooni Loomus kommunikatsioonijuht Annika Lepa sõnul peab Loomus oluliseks rõhutada, et olenemata maaeluministeeriumi ettepanekust karusloomakasvatusi Eestis mitte keelustada, tuleb 2014. aastal Loomuselt riigikogule esitatud märgukirjale anda lõplik hinnang siiski riigikogu maaelukomisjonil. Komisjon saab ka otsustada, kas karusloomakasvatuse keelustamise eelnõu viiakse riigikokku või mitte.

“Sõltumata maaeluministeeriumi hinnangust või komisjoni otsusest jätkub karusloomafarmide keelustamise protsess ja kampaania nii Eestis kui ka Euroopa Liidu tasandil veelgi intensiivsemalt,” ütles Lepp, lisasdes, et Loomus töötab selle nimel, et Eesti keelustaks 10aastase üleminekuajaga karusloomafarmide pidamise.

Lepp märkis, et on tähelepanuväärne maaeluministeeriumi seisukoht, et karusloomade kasvatamine peaks olema lubatud ainult sellistes farmides, kus on täidetud kõik kehtivad loomaheaolu nõuded. “Loomuse hinnangul ei ole karusloomafarmides võimalik tagada loomade heaolu. Seda tõestavad teaduslikud uuringud ning paljudes Euroopa riikides, kaasa arvatud Eestis avaldatud salvestised,” ütles ta. “Seega on selliste regulatsioonide täitmise nõudmine karusloomapidajatelt ülekohtune,” lisas Lepp. Just sel põhjusel näebki Loomus, et riigi ja karusloomakasvatajate seisukohast on 10aastase üleminekuajaga keelustamist lihtsam ja odavam korraldada, kui farmidele selgelt üle jõu käivate heaolunõuete täitmist ja regulaarset järelevalvet.

Hetkel kuum