Äripäev • 10 veebruar 2017

Töötute arv kasvas

Jaanuaris suurenes registreeritud töötute arv.  Foto: Raul Mee

Registreeritud töötute arv suurenes jaanuaris nii sesoonsetest teguritest tulenevalt kui ka töövõimereformi mõjul, teatas töötukassa.

Jaanuari lõpus oli töötuna registreeritud 30 890 inimest ehk 4,8% 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 6 192. Kokkuvõttes suurenes registreeritud töötute arv jaanuaris võrreldes eelneva kuuga ligi 9%, kuid võrreldes aastataguse ajaga oli töötute arv pea 3% väiksem. Prognoosid näitavad, et töövõimereformi mõjul on 2017. aastal registreeritud töötute arv keskmiselt ligikaudu neljandiku võrra kõrgem, kui see oli eelnenud aastal.

Kõrgeim oli jaanuaris registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (10,9%) ja Valgamaal (8,6%) ning madalaim Harju- (3,5%) ja Tartumaal (3,6%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid jaanuari lõpus lihttöölised (22%), oskustöötajad ja käsitöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Kuu jooksul lisandus 4531 uut tööpakkumist, kuu jooksul vahendati 8026 töökohta. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid oskustöötajatele ja käsitöölistele (24%), teenindus- ja müügitöötajatele (22%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele (21%) pakutavad töökohad.

Jaanuarikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3679 inimest, ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 27 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 35 uut töökohta.

Palgatoetusega töötas jaanuaris 1345 inimest. Töötukassa maksis jaanuaris töötuskindlustushüvitist 10 507 inimesele ehk 30% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 433 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 4 miljoni euro.

Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai jaanuaris 7693 inimest ehk 22% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa jaanuaris 818 inimesele. Keskmine jaanuaris määratud hüvitis oli 1720 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 1,4 miljoni euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa jaanuaris 44 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli jaanuaris 2599 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 168 tuhande euro.

Hetkel kuum