Äripäev • 2. märts 2017 kell 7:39

Tänasest võivad tänavatel liikuda isejuhtivad autod

Isejuhtiva auto esitlus Šveitsis  Foto: EPA

Alates tänasest on Eesti teedel ja tänavatel lubatud isejuhtivate autode testimine, tingimusel, et autol on juht, kes saab vajadusel kontrolli sõiduki üle endale võtta, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Ilma inimese järelevalveta ei hakka sõidukid omapead tänaval liiklema veel niipea.

Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra sõnul teeb maanteeamet isejuhtivate sõidukite valdkonnas tihedat koostööd Euroopa teiste riikide ametitega. “Olukord on uus ja tuleb olla kindel, et nii auto mehhaanika kui tarkvara vastavad nõuetele. Testimine toimub maanteeameti järelevalve all ja peab olema ohutu,” lisas ta. 

Testimisõigus avalikel Eesti teedel kehtib isejuhtivatele sõidukitele, mida Rahvusvahelise Autoinseneride Ühingu klassifikatsiooni järgi liigitatakse tasemele SAE 2 või SAE 3. Kõnealustel autodel peab olema kas sõidukis või kaugjuhtimise abil juht, kes sõiduki eest vastutab ning vajadusel kontrolli üle võtab. Ekspertrühm jätkab tööd vastutuse, kindlustuse, privaatsuse, eetika ja muudel teemadel, et jõuda lahendusteni, mis võimaldavad tänavatele lubada ka kõrgema autonoomsusega sõidukid (SAE Internationali standardi J3016 tasemed 4 ja 5). 

Isejuhtiva tehnoloogia (nt auto) testimiseks Eestis tuleb esmalt läbida järgnevad sammud: 

1. Tuleb taotleda sõiduki registreerimist ja taotleda sellele üksikkinnitust (vt LS § 78). Selleks tuleb kirjutada info@mnt.ee ja saata dokumendid sõiduki tehnilise kirjelduse kohta. Sealjuures on abiks igasugune lisainfo, nt materjal varasemate testimiste kohta (välisriikides). 

2. Tuua sõiduk enne registreerimist maanteeametisse kontrolli, kus Maanteeameti meeskond (kuhu kuuluvad eksperdid liiklusohutuse, isejuhtiva tehnoloogia valdkonnast) testib sõidukit nii kinnisel alal kui ka liikluses. Testitakse, kuidas juht sõidukit manuaalselt kontrollib; kuidas tehnoloogia võimaldab juhil turvaliselt võtta kontrolli sõiduki autonoomselt režiimilt üle; ning sõiduki võimekust ise sõita.

Üksikkinnitus kehtib siseriigiliselt, kuid täpsemad testimise tingimused ja kord kooskõlastatakse Maanteeametiga sõiduki registreerimisel.

Hetkel kuum