Äripäev • 20. märts 2017 kell 9:13

Uus seadus muudab Eestis taastuvenergia toetusskeemi

Päikesepaneelid.  Foto: epa

Taastuvenergia toetusskeemi muutva elektrituru seaduse eelnõu tuleb riigikogus teisele lugemisele kolmapäeval. Nii otsustas täna riigikogu majanduskomisjon.

Elektrituru seaduse vastuvõtmisel on võimalik Eestil alustada taastuvenergia statistikakaubandusega. Eelnõuga muudetakse taastuvenergia toetusskeemi ning väiketarbijatel võimaldatakse saada taastuvenergia toetust päikesepaneelidele võimsusega kuni 50 kW.

Taastuvenergiatasud vähenevad

Majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul vähenevad kõikidel tarbijatel taastuvenergiatasud, kui statistikakaubandus käivitub edukalt.

„Taastuvenergia statistikakaubandus teistesse Euroopa riikidesse avaks Eestile mitmeid võimalusi, kui poliitikud ja ettevõtjad ühiselt tegutsevad nagu Team Estonia. Statistikakaubanduse põhilisteks klientideks võiksid olla näiteks Prantsusmaa, Hispaania, Holland, Luksemburg ja Belgia, kelle prognoositav taastuvenergia puudujääk kokku on ligi 200 TWh aastas,“ ütles Kokk pressiteate vahendusel.

Kui statistikakaubanduse raames vajalik statistikakogus on suurem kui Eesti ülejääk, võib valitsus elektrituru seaduse eelnõu kohaselt täiendava statistika saamiseks vähempakkumise korraldada.

Statistikakaubandus toob miljoneid tulu

Majanduskomisjoni liige Kristen Michal märkis samas pressiteates, et tarbija huvides hakkame taastuvenergiat ostma vähempakkumisel ning tekib võimalus statistikakaubanduseks. „Statistikakaubandus toob Eestile kümneid miljoneid eksporditulu ning loob metsandusse üle 2000 uue töökoha. Mul on hea meel, et valitsuse vahetusel pikalt ette valmistatud ja ekspordiks olulist eelnõu ei seisatud,“ ütles endine majandusminister Michal ning lisas, et huvi Eestilt osta oli arvestatav juba kohtumistel eelmisel aastal, seega mida varem seadus tuleb, seda suurem kasu energeetikas ning metsanduses.

Uued põhimõtted

Eelnõu muudab taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetusskeemi põhimõtteid. Tootjad, kes alustavad taastuvenergia tootmist pärast 2018. aasta 1. juulit, saavad toetust uue toetusskeemi alusel. Tuuleparkide puhul muutub toetusskeem alatest 2021. aastast. Eelnõu eesmärk on muuta toetusskeem tarbijale vähem koormavaks. Peale 2020. aastat seotakse toetuste maksmine riigi taastuvenergia eesmärgiga ning riik ostab taastuvenergiat täiendavalt vähempakkumise korras. Vähempakkumise korraldab valitsus majandus- ja taristuministri ettepanekul. Lisaks sellele eristatakse olemasolevaid tootjaid, kes saavad 12-aastase toetusperioodi lõpuni praegu kehtivate määrade alusel toetust edasi. Seega toimub olemasolevate toetuste järkjärguline vähenemine.

Majanduskomisjon otsustas, et väiketarbijatel võimaldatakse saada taastuvenergia toetust päikesepaneelidele võimsusega kuni 50 kW, mis vastab keskmise korterelamu katusepinnale paigaldatava päiksepaneeli võimsusele. Muudatusega panustatakse korterelamute ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete energiatõhususse.

Majanduskomisjon otsustas, kui statistikakaubanduse vähempakkumisel parima pakkumise teinud tootja kasutab energia tootmiseks aastas rohkem kui 500 000 tihumeetri ulatuses Eestist pärit puitu, peab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esitama valitsusele analüüsi ostetava hakke mõju kohta puidutööstusele.

Kui teine lugemine lõpetatakse riigikogus 22. märtsil, siis enne lõpphääletust oodatakse Euroopa Komisjonilt riigiabiluba.

Hetkel kuum