Äripäev • 9. juuni 2017 kell 5:20

Majandus tõmbas esimest pidurit

Ekspordi langust mõjutas oluliselt enim üks valdkond - elektriseadmete väljaveo vähenemine.  Foto: Raul Mee

Eesti majanduse I kvartali üllatavalt head tulemused tõmbasid pidurit juba aprillis, kui kaubavahetuse kasv sisuliselt peatus.

Nimelt teatas statistikaamet, et kaupade eksport kahanes 2017. aasta aprillis võrreldes eelmise aasta aprilliga 1% ning import kasvas 2%. Tõsi, ekspordi langust mõjutas oluliselt enim üks valdkond - elektriseadmete väljaveo vähenemine.

Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid aprillis Soome (16% Eesti koguekspordist), Rootsi (15%) ja Läti (9%). Eksport kahanes enim Rootsi (49 miljonit eurot), kuhu viidi vähem elektriseadmeid. Eksport kasvas enim Saksamaale (16 miljonit eurot) ja Hollandisse (13 miljonit eurot). Saksamaale suurenes peamiselt metalli ja metalltoodete (sh metallijäätmed) ning Hollandisse mineraalsete toodete (sh põlevkivikütteõli) väljavedu.

Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid, mineraalseid tooteid ning metalli ja metalltooteid. Enim vähenes elektriseadmete (56 miljonit eurot) väljavedu. Samas kasvas mineraalsete toodete (36 miljonit eurot) ning metalli ja metalltoodete (23 miljonit eurot) eksport.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas aprillis 72% kogu ekspordist. Eesti päritolu kaupade väljavedu kahanes aprillis 3%, samas re-eksport kasvas 4%. Eesti päritolu kaupade ekspordi kahanemist mõjutas enim elektriseadmete (sh kommunikatsiooniseadmed) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (sh teravili) väljaveo vähenemine. Samas kasvas mineraalsete toodete (sh põlevkivikütteõli, elektrienergia) eksport.

Kaupadest imporditi Eestisse enim transpordivahendeid, elektriseadmeid, mehaanilisi masinaid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Enim kasvas transpordivahendite ja mineraalsete toodete ning kahanes elektriseadmete sissevedu.

Hetkel kuum