Äripäev • 13 juuni 2017

Savisaar taas kohtus, kurdab väsimust

Täna jätkub kohtuistung Edgar Savisaare üle.  Foto: Andras Kralla

Täna jätkus kohtuprotsess Edgar Savisaare üle. Mees kurtis kohtus väsimust ja kohtunik pakkus, et ta võib omale padja kohtusse kaasa võtta.

Äripäev kajastab kohtus toimuvat jooksvalt.

14:06 Istung jätkub homme süüdistuskõne ja kaitsjate taotlustega, kuna Edgar Savisaar palus juba varem magamispausi. Anne Rebane selgitas Savisaarele, et kohtul on olemas võimalus pakkuda Savisaarele pikutamiskohta lõunapausi ajal, kui ta end väsinuna tunneb.

"Kui te soovite oma padja kaasa võtta, siis te võite seda teha," ütles Rebane. "Lõunapausi ajal käis ta söömas," argumenteeris Nääs. "Ma arvan, et lõunapausi ajal jõuab nii pikutada kui süüa," lausus kohtunik Rebane.

14:04 Doktor Väli ülekuulamine on lõppenud. Kohtunik tänab teda, et ta nii lühikese etteteatamisajaga kohtusse ilmuda sai ning vabandas, et talle ei võimaldatud mõistlikku etteteatamisaega.

14:03 Esimest korda võtab sõna Hillar Tederi kaitsja Aadu Luberg, kes pärib dr Välilt ekspertiisiakti allkirjastamist puudutavate detailide kohta. Nimelt ei ole ekspertkomisjoni kuulunud kardioloog Margus Viigimaa riiklikult vannutatud ekspert, mistõttu tuleb teda hoiatada enne akti koostamises osalemist, et teadlikult vale ekspertarvamuse andmise korral ähvardab teda selle eest vastutusele võtmine. Margus Viigimaa allkiri aktile on antud aga alles kolm päeva pärast akti valmimist, kuna ta viibis vahepeal välismaal. Väli märgib, et samas on Viilmaa allkiri ka töövõtulepingul komisjoni kuulumiseks ning vastav hoiatus edastati dr Viigimaale juba selle sama töövõtulepingu sõlmimisega.

13:44 Kohtunik Anne Rebane muretseb, et võimalust pausi paluda või Savisaarele kiirabi kutsuda ei kasutataks kurjasti ära ning Väli märgib, et väsimus on tõesti subjektiivne kaebus, mida on väga raske tõestada lihtsalt pealevaatamisel, kuid kaebus väsimuse üle pole alus kohe istung katkestada.

"Mis saab siis, kui kohtualune jääbki laua taha magama?" küsis kohtunik Välilt. "Siis tuleb istung katkestada," sõnas Väli.

13:40 Prokurör Steven-Hristo Evestus jätkab Savisaare nõusolekul siiski ekspert Marika Väli ülekuulamist.

13:31 Kuigi istung just jätkus, tegi Savisaare kaitsja Oliver Nääs kohe kohtule tänaseks istung lõpetada, kuna Edgar Savisaar kurdab väsimust ja tahab magada. Prokurör märgib siiski, et täna on väga lühikese etteteatamisajaga kutsutud kohale EKEI ekspertkomisjoni esimees Marika Väli, kelle ülekuulamisega võiks täna ühele poole saada.

12:36 Nääs ja Oltjer-Timberg küsisid ka Savisaare unehäirete kohta, mille üle see Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) ekspertidele kaevanud oli. Väli selgitas, et komisjon soovitas rääkida Savisaarel oma unehäiretest oma elukohajärgse sotsiaaltöötaja või, veel parem, mõne psühholoogiga.

Pärast eelmist pausi vaid pisut üle poole tunni kesta saanud istungi järel palus Savisaar jälle uut pausi, mis kestab seekord tund aega.

12:34 Esimest korda võttis istungil sõna ka Savisaar ise, küsides Välilt spetsiifilis küsimusi oma terviseseisundi kohta. "Ma sooviksin teid tänade nende julgustavate sõnade eest, millega olete minu tervist hinnanud," ütles Savisaar.

Savisaar rääkis, et on viimasel ajal lugenud palju infarkti kohta ja saanud teada, et tihtipeale juhtuvad need just puhkeasendis, näiteks öösel magades, mitte üldsegi pingeseisundis nagu näiteks kohtusaalis. Ta päris doktor Välilt, kas tal peaks siis kodus ka kogu aeg arst kõrval olema ja kes talle selle tagama peaks.

Väli vastas Savisaarele, et väga paljud infarktid juhtuvad siiski ka pingeseisundis ja soovitas tal kindlasti kohe kiirabi kutsuda, kui ta end halvasti tuleb, lisades, et kogu aeg küll arst Savisaare kõrval olema ei pea.

12:33 Oltjer-Timberg esitas Välile detailseid küsimusi Savisaare EKG tulemuste kohta, kuid kohtunik katkestas selle, märkides, et need küsimused väljuvad juba täielikult ekspertkomisjoni esimene küsitlemise raamidest. Doktor Väli palus Savisaare kaitsjatel kõikide EKGd puudutavate küsimustega pöörduda hoopis kardioloogi poole

12:30 Pärast Edgar Savisaare palutud pausi jätkus istung Savisaare kaitsjate Oliver Nääsi ja Gretta Oltjer-Timbergi küsimustega doktor Marika Välile.

Teine päev Edgar Savisaare kohtuasjas.  Foto: Andras Kralla

11:37 Peale selle rõhutas Nääs, et ka ekspertiisis on öeldud, et kohtusaalis peaks igaksjuhuks kohal olema ka arst, kel oleks olemas ka elustamisvahendid. Väli nõustus temaga. Praegu kohtusaalis selline arst puudus. Kohtunik ei teinud selle kohta veel ühtegi otsust, sest enne peab saama Väli küsitleda ka prokurör.

11:34 Kui ka kõrvalmõjude kohta pärimine oli kohtuniku jaoks ammendatud, hakkas Nääs Välilt uurima selle kohta, kas ehk kohtuistungid pole Savisaare tervisele liigne stressiallikas ja kas ta üldse tohiks neil osaleda. Väli sõnul pole istungitel osalemine mitte mingisugune probleem, kui teha aegajalt vajalikke pause.

Villu Reiljan ja Alexander Kofkin kohtus.  Foto: Andras Kralla

11:18 Algas esimene vaheaeg, istung jätkub kell 12. Istung algas ekspertkomisjoni esimehe Marika Väli ülekuulamisega. Savisaare kaitsja Oliver Nääs küsitles teda üle tunni, paludes alustuseks Välil tõestada, mis kogemused ja teadmised komisjoniliikmetel üldse on, et nende hinnang Savisaare tervisele omab mingit lisaväärtust võrreldes Savisaare ihuarsti hinnangutele.

Nääs uuris, kas ekspertkomisjoni hinnangud selle kohta, kuidas Savisaar peaks oma ravimeid võtma on komisjoni soovitused või kohustused, ent pärast mõneaegset pärimist katkestas teda kohtunik Anne Rebane, kes ütles, et see läheb liiga pikaks.

Seejärel päris Nääs Välilt, kas komisjon võttis arvesse ka Savisaare rohtude kõrvalmõjusid. Nimelt tema sõnul võtab Savisaar päevas üle kümne ravimi, mis pole sugugi mitte kõige kergemad ravimid. "Kas olete arvesse võtnud, et osade rohtude kõrvalmõjud võivad olla ka väsimus, mälu halvenemine ja mälukaotus?" küsis Nääs arstilt.

Väli kinnitas, et rohtude kõrvalmõjud esinevad pigem harva ja kui nende ilmnemine oleks risk, siis poleks Savisaare arst neid ka välja kirjutanud. Kõrvalmõjude küsimuste ajal võttis Savisaar, kes pole täna istungil ühtegi sõna öelnud isegi oma kaitsjale, kotist välja ühe rohupakendi ja pani selle Nääsi lauale.

10:07 Kohtunik palus sülearvutid ja mobiilid ära panna, sest see segavat lindistust. Seetõttu lõpeb otseülekanne siin, kuid vahendame päeva jooksul kohtusaalis toimuvat.

10:06 Edgar Savisaar saabus täna kohtuistungile viimasena, lillekimp käes. Esimese asjana saali jõudes surus ta kätt ehitusettevõtja Aivar Tuulbergiga. Keskerakonda esindab Mihhail Korb.

Teine päev kohtus.  Foto: Andras Kralla

Kell 10 on lubanud ütlusi andma tulla Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi ekspertkomisjoni, kes hindas Savisaare tervist, esimees Marika Väli.

Eile toimus kohtuprotsessi esimene istung, mis kestis 40 minutit.

Riigiprokuratuur on esitanud Edgar Savisaarele süüdistuse korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.

Samas kriminaalasjas on süüdistus esitatud ka Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Villu Reiljanile, Hillar Tederile, Kalev Kallole, Aivar Tuulbergile, Priit Kutserile ja MTÜ-le Eesti Keskerakond. Teised süüdistatavad anti kohtu alla aprillis.

Hetkel kuum