Eliisa Matsalu • 3. august 2017 kell 6:45

Korterite kinkimise buum

Korter Ida-Virumaal  Foto: Erik Prozes

Selle aasta seitsme kuuga on riigile kingitud kuus korda rohkem kortereid kui terve eelmise aasta peale kokku. Raha nende ülalpidamiseks alles otsitakse.

Kui viimase kuue aasta jooksul on riigile aastas kingitud maksimaalselt 15 probleemset korterit, millega korteriühistud ise midagi peale ei oska hakata, siis sel aastal on see arv hüppeliselt kasvanud – juba augustiks on riigile loovutatud 90 korterit. Eelarves pole nende ülalpidamiseks raha ette nähtud.

Korterite loovutamise põhjus on vaid üks – nende ülalpidamine käib üle jõu. Enamik neist seisavad tühjana ja on elamiskõlbmatud. Omanikel on neid keeruline müüa, kuna nõudlust pole. Kõik kingitud korterid asuvad suurtest keskustest eemal.

Rahandusministeeriumi teatel probleem süveneb, sest statistikaameti prognoosi järgi jätkub järgneva paarikümne aasta jooksul Eesti rahvaarvu vähenemine. Mõnes maapiirkonnas võib rahvastik väheneda koguni 20% võrra tänasest rahvaarvust. „Isegi kui kogu Eesti rändesaldo muutub püsivalt positiivseks, jätkub tõenäoliselt sarnaselt muu Euroopaga linnastumine, mistõttu maapiirkondades on elupindade tühjenemise jätkumine vältimatu,“ ütles ministeeriumi pressiesindaja Karel Hanni.

Korterite ülalpidamiseks pole raha riigieelarves ette nähtud ning see on vaja nüüd kuskilt leida. Ainuüksi 31 tühja korteri ülalpidamiseks, mille loovutas Kohtla-Järve linnavolikogu riigile selle aasta alguses, kulub 45 232 eurot.

Probleemi lahendamiseks andis valitsus juuli lõpus rahandusministeeriumile ülesande töötada välja elamumajanduse tegevuskava. Selleks loovad ettevõtlus- ja infotehnoloogia-, riigihalduse-, justiits-, rahandus- ning sotsiaalkaitseminister elamumajanduse tegevuskava. Kava esitatakse valitsusele 30. novembriks. Kava koostamist koordineerib ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister kui elamupoliitika eest vastutaja. Rahastamiskava eest vastutab rahandusminister.

Aastal 2016 loobuti:

- 15 transpordimaa kinnistust,

- 7 muust hoonestamata kinnistust (maatulundusmaad, tootmismaad ehk nn elektrienergia liitumiskilbi alused maad),

- 16 korterist, millest 11 asub Ida-Virumaal.

Aasta 2017 esimese kuu jooksul loobuti:

- 57 korterist (praeguseks kasvanud 90),

- Kohtla-Järve linn loobus 30 korterist (üht korterit ei saanud loovutada, sest sellel oli hüpoteek),

- Läänemaa Martna vallas anti üle 24 korterit, mis on 2 asustamata 12 korteriga korterelamut (ostetud Soome arendaja poolt, kuid nõudluse puudumisel jäänud tühjaks ja loobutud),

- 3 üksikut korterit Ida-Virumaal,

- 1 eramu Lääne-Virumaal ja 1 lagunenud garaaž Tartus.

Hetkel kuum