Koit Brinkmann • 6. november 2017 kell 3:00

Halduskohus: abilinnapea Sarapuu prügiveoafäär oli ebaseaduslik

Abilinnapea Arvo Sarapuu tutvustas kevadel Tallinna linnale kuuluva ASi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus soetatud prügiautosid.  Foto: Postimees/Scanpix

Tallinna halduskohtu otsusega kuulutati õigusvastaseks Tallinna endise abilinnapea Arvo Sarapuu eestvedamisel Kesklinna jäätmeveopiirkonna lepingute üleandmine linna prügiveofirmale.

- tuvastada, et Tallinna linna tegevus, mis seisnes Tallinna Jäätmekeskuse ja Tallinna Kesklinna jäätmeveopiirkonna nr 9 jäätmevaldajate vahel sõlmitud lepingute üle andmises ASile Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ning Tallinna Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 jäätmeseaduse §67 nimetatud kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korraldamisega viivitamises, oli õigusvastane;

- kohustada Tallinna linna alustama Tallinna Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 korraldatud jäätmeveoteenuse osutaja leidmiseks kontsessioonilepingu sõlmimise menetlust ühe kuu jooksul;

- keelata Tallinna linnal korraldatud jäätmeveo raames Tallinna linna (sh Tallinna Jäätmekeskuse) ja jäätmevaldajate vahel sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste üle andmine jäätmete kogumise ja vedamisega vabaturul tegutsevale mistahes ettevõtjale, s.h ASile Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, samuti keelata jäätmevaldajate teavitamine korraldatud jäätmeveo lõppemisest selliselt, et vastavas teates on nimetatud ainult üks või mitu ettevõtjat, kellega on jäätmevaldajal õigus jäätmeveoleping sõlmida, ent pole nimetatud kõiki selliseid ettevõtjaid.

Allikas: Tallinna halduskohtu otsus

Kohtuotsus pole jõustunud ja ringkonnakohtusse apellatsiooni esitamise otsustab linnavalitsus lähinädalatel.

Maikuu alul, mõni nädal enne korruptsioonikahtlusega kinnipidamist, tutvustas Sarapuu pealinna avalikkusele uusi prügiveokeid. „Me oleme otsustanud, et linna tütarettevõte ostab autod. Ostame neid edaspidi veel juurde ja kui keegi hakkab välja pressima või ei saa tööga hakkama, siis selle töö teeb ära linna ettevõte Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus,“ säras Sarapuu linnameedia kaamera ees.

Jutt käis sellest, et Kesklinna jäätmeveopiirkonnas ütles Ragn-Sells lepingu üles ja seal hakkas prügi vedama linnale kuuluv AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (AS TJT).

Tallinna keskkonnaameti allasutus Tallinna Jäätmekeskus andiski Kesklinna piirkonnas sõlmitud jäätmeveolepingud üle ASile TJT.

Kohus: linna tegevus oli ebaseaduslik

Kuid hiljuti otsustas Tallinna halduskohus Ragn-Sellsi kaebuse põhjal, et Tallinna linna tegevus lepinguid üle andes ning uue riigihanke läbiviimisega venitades oli õigusvastane.

Ragn-Sellsi juhatuse esimehe Rain Vääna sõnul pöörduti kohtusse, kuna nende hinnangul rikuti sellisel viisil klientide andmete ja teenindusõiguse üleandmisega konkurentsiõiguse norme ja riigiabi eeskirju ning ka andmekaitseseadust.

„AS TJT sai linnalt 90 protsenti Kesklinna piirkonna klientidest, tegemata selleks vajalikke pingutusi ja kulutusi, mida oleks pidanud tegema mis tahes muu jäätmeveoturul tegutsema hakkav uus ettevõtja. Lisaks mõjutas Tallinna linn Kesklinna kliente eelistama peale korraldatud jäätmeveo lõppemist ASi TJT. Sellega andis linn ASile TJT selge konkurentsieelise teiste ettevõtete ees,“ kirjeldas Vääna.

Vääna kinnitusel on kohtuotsus jõustumise korral oluline, vältimaks munitsipaalmonopoli tekkimist ning ennetamaks olukorda, kus tarbijatel pole mitte mingit otsustus- ega valikuvabadust teenuse ostmiseks, ega toimuks ka mitte mingit demokraatlikku konkurentsi. Ka kohustatakse Tallinna linna korraldama ühe kuu jooksul Kesklinna piirkonnas uus jäätmeveo hange.

Kommenteerib Tallinna keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja Kristjan Mark:

Kesklinna veopiirkonnas tekkis nn vabaturu olukord peale seda, kui Ragn-Sells ütles hanke tulemusel sõlmitud lepingu alates 25. maist üles. Ülesütlemise põhjuseks oli Ragn-Sellsi hinnatõusutaotluse rahuldamata jätmine, millega küsiti ligi kahekordset hinnatõusu võrreldes hankes pakutud hinnaga. Hankedokumendid ja ka Tallinna jäätmehoolduseeskiri nägid ette hinna tõstmise võimaluse, kui selleks on kaalukad põhjused. Linn oli nõus hinna tõstmisega 8,7% võrra, lugedes põhjendatuks tööjõukulude kasvu.

Korraldatud jäätmeveo hanke läbiviimine alates hankedokumentide koostamisest kuni veoga alustamiseni võtab üsna kaua aega. Linn alustas märtsikuus hankemenetluse läbiviimisega uue vedaja leidmiseks, kuid Ragn-Sells vaidlustas selle loetud päevade jooksul. Ragn-Sellsi eesmärgiks oli selgelt nn vabaturu olukorra tekkimine.

Tallinna keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja Kristjan Mark kommenteeris, et Tallinna linn otsustas peale Ragn-Sellsi lepingust ülesütlemist ning võimaliku prügiuputuse vältimiseks luua linnale prügiveo võimekus ning selleks soetas linnale kuuluv ettevõte AS TJT jäätmeveokid. Seni vedu korraldanud Tallinna Jäätmekeskus teatas Kesklinna klientidele, et linnale kuuluv ettevõte on valmis jätkama teenuse osutamisega samadel tingimustel. Veo jätkumiseks tuli klientidel kinnitada, et nad seda soovivad. Samal ajal oli ka Ragn-Sells alustanud Kesklinna klientide võitmiseks aktiivse turunduskampaaniaga, selgitas Mark.

„Kuna umbkaudu 90 protsenti Kesklinna klientidest eelistas jätkata teenuse tellimisega senistel tingimustel ASilt TJT ning vaid 10 protsenti valis vedajaks Ragn-Sellsi, siis ei vastanud see selgelt ettevõtte (Ragn-Sellsi - toim) ootustele,“ ütles Mark.

Apellatsiooni esitamine otsustatakse peale kohtuotsuse analüüsi lähinädalatel.

Alltöö Sarapuuga seostatud firmale

AS TJT veab Tallinnas lisaks Kesklinna piirkonnale jäätmeid ka Nõmmel ja ühes Lasnamäe piirkonnas, viimastes tehakse alltöövõttu OÜ-le Baltic Waste Management (BWM).

Tallinnas prügimajandust kureerinud abilinnapea Sarapuu korruptsiooniuurimise asjas on BWMil keskne roll. Kahtlustuse kohaselt mõjutas Sarapuu tegevus oluliselt ja vahetult BWMi, mis allus väljaspool Sarapuu ametiseisundit tema korraldustele ja tegutses tema huvides. Kahtlustuse saamisel astus Sarapuu abilinnapea ametist tagasi.

Lisaks Sarapuule said kahtlustuse BWMi juhatuse liige Kaido Laanjärv ning Sarapuu väimees, Atko grupi juhatusse kuulunud Margo Tomingas.

Ragn-Sellsi juht Rain Vääna  Foto: Raul Mee
Rain Vääna,, AS Ragn-Sells juhatuse esimees

 Kohus otsustas, et Tallinna linna tegevus on olnud ebaseaduslik ja see tuleb koheselt lõpetada. 

Üks küsimus

Miks pöördus Ragn-Sells halduskohtusse, kui ettevõte ise ütles Kesklinnas lepingu üles ning abilinnapea Sarapuu sõnul ei saanud linn selles olukorras alluda väljapressimisele?

Vastab Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna: 

"Ragn-Sells esitas 2017. aasta alguses Tallinna linnale korduva hinnatõusutaotluse, milles palus linnalt väiksemate, 140-370liitriste konteinerite uueks tühjendushinnaks 1,02 eurot ja kõige levinumate, 600-1100liitriste konteinerite tühjendamise hinnaks 1,24 eurot.

Tallinn, kes küsib klientidelt 600-1100liitriste konteinerite tühjendamise eest 2,15–5,95 eurot, toona Ragn-Sellsi taotlust ei rahuldanud ja seepeale otsustasime jäätmeveo lepingu üles öelda. Peale korraldatud jäätmeveo lepingu ülesütlemist oleks Tallinna linn pidanud seadusest tulenevalt läbi viima uue hanke jäätmevedaja leidmiseks. Selle asemel otsustati kõik kliendid ebaseaduslikult otsustuskorras üle anda Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusele. Tegu on ettevõttega, mille omanik on Tallinna linn ise. Meie hinnangul rikuti sellisel viisil klientide andmete ja teenindusõiguse üleandmisega konkurentsiõiguse norme ja riigiabi eeskirju ning ka andmekaitseseadust.

Kohus otsustas, et Tallinna linna tegevus on olnud ebaseaduslik ja see tuleb koheselt lõpetada. Lisaks  pandi linnale kohustus korraldada koheselt uus hange Tallinna Kesklinna piirkonna jäätmevedaja leidmiseks."

Hetkel kuum