Äripäev • 30. november 2017 kell 8:25

Noortalunikele jagati tegevuse käivitamistoetust

Traktor põllul.  Foto: Eiko Kink

PRIA määras sel nädalal 108 noortalunikule 4 318 287 eurot põllumajandustegevusega alustamise toetust, mida suurem osa soovis saada maksimaalsel määral ehk 40 000 eurot.

Toetust sai taotleda 28. augustist 4. septembrini ning PRIAle laekus 191 taotlust kokku 7,6 miljoni euro saamiseks. Vooru eelarve oli 5 mln eurot ning sellest jätkunuks 125 noortalunikule. Paljud taotlejad ja taotlused ei vastanud meetme tingimustele: 60 taotlust ei pälvinud hindamisel nõutavat minimaalset 15 hindepunkti; puudusi oli andmetes või oli mõni vajalik dokument esitamata jne.

Toetust soovitakse kasutada tootmisehitiste ja rajatiste püstitamiseks, masinate ja seadmete ostuks, mesindusinventariks, istandike rajamiseks jne. Lisaks põhivarale saab toetuste abil osta linde-loomi, mesilasperesid, väetisi, seemet, taimi jmt. Vähemalt 50% toetusest tuleb kasutada investeeringuks ettevõtte põhivarasse.

75% toetustest maksab PRIA välja enne aasta lõppu, teine osa siis, kui äriplaan on ellu viidud ning toetuse taotlemise ajal veel puudunud põllumajandusharidus ja töökogemus omandatud. Äriplaani elluviimiseks on aega kaks aastat.

Noortaluniku toetusmeede on mõeldud kuni 40aastaste põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamiseks.

Hetkel kuum