Äripäev • 15. jaanuar 2018 kell 5:50

Arvuta välja oma panus riigieelarvesse

Kalkulaator  Foto: Scanpix/reuters

Sellest nädalast on avatud uus veebileht, kus iga Eesti inimene saab välja arvutada enda rahalise panuse riigieelarvesse kuni aastani 2060.

„Praegu saame arvutusmudelit kasutades näha eeldatavaid tulemusi kuni aastani 2060, kuna sinnani ulatuvad rahandusministeeriumi SKP, hõivatud rahvastiku, keskmise palga, pensioni ja muude eeldusandmete prognoosid,“ selgitas TÜ majandusprofessor Raul Eamets, kes kuulus mudelit ette valmistanud töögruppi. „Kui arvestame keskmist rahvastiku aktiivsust ja keskmist palka tulevikus, saame teada, kui palju toob riigieelarvesse sisse tänasel päeval sündiv laps. Aastal 2018 sündiv laps on toonud aastaks 2060 riigieelarvesse 1 073 830 eurot.“

Mudeli välja töötanud IT-ettevõtja Kristjan Järvan selgitas, et koostamisel võeti aluseks riiklikud pikaajalised majandusprognoosid, sealhulgas keskmise palga, pensioni ja mitmed teised näitajad, et saada võimalikult adekvaatne tulemus. „Arvutuste järgi on näha, et mida rohkem on inimesel lapsi, seda kasulikum see riigile tulevikus on. Igast lapsest kasvab potentsiaalne maksumaksja, lastega inimene toob riigile kordades rohkem tulu kui inimene, kellel lapsi ei ole.“

Kalkulaator asub aadressil www.riigitulu.ee.

Kaks näidet

Näide 1: 1972. aastal sündinud inimene, kes sisenes tööturule keskmiselt 22aastasena ning saab kogu elu jooksul keskmist palka, on aastaks 2060 toonud riigile tulu 461 763 eurot. Kui samal inimesel oleks aastal 1992 sündinud laps, oleks see laps aastaks 2060 teeninud riigieelarve tuludesse 1 094 959 eurot, ehk 2,4 korda rohkem kui lapsevanem. Lisades teise lapse, kes on sündinud näiteks aastal 1993, saame kahe lapse tuluks kokku 2 221 479 eurot. Seda on 4,8 korda enam kui vanem ise riigile sisse tooks.

Näide 2: 1976. a. sündinud kodune ema, kellel on neli last (sündinud aastatel 2000, 2003, 2006 ja 2009), on aastaks 2060 toonud ühiskonnale tulusid 5,26 miljonit eurot. Kui seesama naine oleks kolmandast ja neljandast lapsest karjääri nimel loobunud, peaks sama tulemuse saavutamiseks tema tänane brutokuupalk olema 5360 eurot, ehk ca 4,5-korda kõrgem Eesti keskmisest.

„Kui pidevalt kõlavad üleskutsed soodustada noorte emade tööjõuturule naasmist, siis eeltoodud arvudest nähtub sootuks vastupidine,“ ütles professor Eamets. „Pikemas perspektiivis peaks olema riigi huvides, et noor ema ei naaseks tööjõuturule enne kolmanda lapse sündi.“

Hetkel kuum