Äripäev • 8. veebruar 2018 kell 8:56

Tartu ettevõtja vabanes korruptsioonisüüdistuse alt

Tartu ettevõtja vabanes korruptsioonisüüdistuse alt  Foto: PantherMedia/Scanpix

Tartu valla osalusega ettevõtte juhi korruptsioonisüüdistus ei leidnud kohtus tõendamist, teatas Tartu maakohus.

Tartu maakohus mõistis täna OÜ Tartu Valla Kommunaal juhatuse liikme Aigar Lepa õigeks talle esitatud süüdistustes korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu rikkumises, dokumendi võltsimises ja selle kasutamises.

Võltsitud dokumendi kasutamises mõistis kohus Lepa õigeks seepärast, et sellest süüdistusest loobus prokurör juba kohtumenetluse ajal muudetud süüdistuse esitamisega. Nii toimingupiirangu rikkumise kui ka dokumendi võltsimise süüdistuses aga puuduvad kohtu hinnangul kuriteo koosseisu tunnused.

Kohus leidis, et korruptsioonisüüdistuses kajastatud tegevuskirjeldused on prokuratuuri esitatud tõenditega konkreetselt seostamata. Samuti on ebaselge iga kirjeldatud tegevuse seos teokooseisuga. „Süüdistusakti lõpposa on koostatud niivõrd puudulikult ja kvalifitseerimiseks vajalikke fakte välja toomata ning tõenditega seostamata, et kohtul pole võimalik sellises süüdistuses asjakohaseid hinnanguid anda ilma, et kohus ise ei asuks süüdistust sisustama,“ seisab otsuses.

Kohus ei saa aga esitatud süüdistuse raamidest väljuda ja ise seda sisustama hakata. Kohus saab vaid süüdistuses kajastatud selgete faktiliste asjaolude pinnalt analüüsida, kas Leppa saab süüdistuses kirjeldatud tegudes süüstada või mitte, selgitas maakohus oma pressiteates.

Kohus leidis, et süüdistus ei konkretiseeri, milliseid keelatud tehinguid Lepp toime pani ja milliseid toimingupiiranguid teadvalt rikkus. Asjas kogutud tõenditega ei leidnud kohtus tõendamist, et Lepp oleks sooritanud keelatud tehinguid ja tegutsenud huvide konfliktis korruptsioonivastase seaduse tähenduses.

Dokumendi võltsimise süüdistuses leidis kohus, et kahtlusteta ei ole tõendamist leidnud riigihanke hinnapakkumusse tegelikkusele mittevastavate andmete märkimine. Samuti ei olnud Lepal pakkumuse alusel võimalik riigihanget võita, kuna see oli koostatud talle mittekuuluva ettevõtte nimel.

Milles Leppa süüdistati?

Aigar Lepale esitati süüdistus selle eest, et ta tegi 2009.–2014. aastal Tartu valla osalusega Tartu Valla Kommunaal juhatuse liikmena korruptsioonivastases seaduses sätestatud keelatud tehinguid, mis mõjutasid temaga seotud ettevõtte majandushuve. Toimingupiirangu teadva rikkumise ulatus on muudetud süüdistuse järgi 246 273 eurot.Samuti süüdistati teda 2010. aastal riigihankes osalemise eesmärgil talle mittekuuluva ettevõtte hinnapakkumuse võltsimises.

Kuna Lepp mõisteti õigeks, peab Eesti riik talle hüvitama üle 23 000 euro kaitsjale makstud tasu.

Kohus märgib, et otsus ei ole jõustunud ja pooled saavad seda vaidlustada Tartu ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.

Hetkel kuum