Äripäev • 8. märts • 1 min
Jaga lugu:

Tartu ütles puidurafineerijale ei

Tartu linnavolikogu esimees Aadu Must, Keskerakond
Tartu linnavolikogu esimees Aadu Must, Keskerakond  Foto: Kristjan Teedema, Tartu Postimees / Scanpix

Tartu linnavolikogu leidis, et puidurafineerimistehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneering tuleb lõpetada, tuues põhjenduseks seniste menetlustoimingute õigusvastasuse ja küsitavuse.

Volikogu tõi esile kuus asjaolu, mis oleksid pidanud välistama riigi eriplaneeringu koostamise algatamise.

Vabariigi Valitsus algatas 12. mail 2017. a riigi eriplaneeringu puidurafineerimistehase kavandamiseks Viljandi ja Tartu maakonda.

Riigi eriplaneeringuga kavandatava puidurafineerimistehase poolt potentsiaalselt keskkonda juhitavate saasteainete kogus on isegi keskkonnanormatiivide järgimisel ja parima võimaliku tehnoloogia (PVT) kasutamisel erakordselt suur.Eesti Vabariik ei ole senini Emajõe ja Peipsi järve osas veepoliitika raamdirektiivi  eesmärki saavutanud. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas on püstitatud eesmärk jõuda Emajõe ja Peipsi järve hea seisundini aastaks 2027. Puidurafineerimistehase rajamine töötab vastu veemajanduskavas püstitatud eesmärkide saavutamisele ja on meie hinnangul käsitletav keskkonnaohuna, mille tekkimist tuleb keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kohaselt vältida.

Puidurafineerimistehase Tartu maakonda kavandamine on vastuolus Tartu maakonna ja Tartu linna arengudokumentidega ning era- ja avaliku sektori poolt nimetatud  arengudokumentidest lähtuvalt tehtud investeeringutega.Riigi eriplaneeringu koostamise senine menetlus ei ole volikogu hinnangul kooskõlas planeerimisseadusega ja rikub põhiseadusest tulenevat kohaliku omavalitsuse autonoomiat.Riigi eriplaneeringu algatamine, eriplaneeringu koostamise finantseerimise põhimõtete muutmine ja eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse ettevalmistamine ei ole meie hinnangul toimunud läbipaistvalt ja kaasavalt

Avalduse poolt hääletas 33 volikogu liiget, vastuhääli ei olnud.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt