Äripäev • 14 juuni 2018

Riigikogu lõdvendas immigratsioonireegleid

Foto: Tairo Lutter, Postimees/Scanpix

Juuli keskpaigast pääsevad sisserändekvoodi alt kahekordset keskmist palka saavad välismaalased, ettevõtluskeeld ootab aga korduvalt ebaseaduslikku tööjõudu kasutavat ettevõtjat.

Juba mitmel aastal ei ole kõrgelt tasustatud tööjõud saanud sisserände piirarvu täitumise tõttu Eestisse tulla, edaspidi on nad kvoodi alt vabastatud. Tippspetsialisti all mõistetakse erialase ettevalmistusega välismaalast, kellele Eesti tööandja peab maksma vähemalt kahekordset Eesti keskmist brutopalka, teatas riigikogu.

Muudatustega pikendatakse ka lühiajalise töötamise maksimaalset aega seniselt üheksalt kuult ühele aastale, et leevendada majanduse tsüklilisest arengust tingitud tööjõupuudust.

Samas tekib tööandjal teavitamiskohustus, kui välismaalane Eestis tööle asub. Teavitamata jätmise eest nähakse tööandjale ette sunniraha. Juriidiliste isikute karistusmäärad ebaseadusliku välistööjõu kasutamise eest suurenevad 3200 eurolt 32 000 eurole.

Laieneb võimalus kehtestada ettevõtluskeeld nende isikute suhtes, keda on varem sama väärteo eest karistatud. Ka on võimalik riigihankest kõrvaldada pakkuja, keda on varem karistatud välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumise eest.

Alates 15. augustist tekib tööandjal Eestisse lähetatud töötajate puhul kohustus esitada lähetuse kohta Tööinspektsioonile andmed enne töötaja tööle asumist.

 

Hetkel kuum