Audiitorite teenused on kallimaks läinud

Kaustad.  Foto: Raul Mee
Äripäev • 20. september 2018 kell 11:53

Audiitoriteenused on kallimaks läinud ja hinnatõus jätkub ka uuel majandusaastal, seisab Audiitorkogu ülevaates.

Audiitorkogu kokkuvõttest selgub, et Eesti audiitorifirmade müügitulu kasvas lõppenud finantsaastal kokku ca 6 protsenti. Audiitorifirmadest kiireimat audiitoriteenuste mahu kasvu näitas KPMG, kelle audiitoriteenuste käive kasvas koguni 16 protsenti.

Eesti audiitoriteenuste turg tervikuna on näidanud väikest langust. Audiitorikontrolli läbinud ettevõtete arv kahanes 13 protsendi võrra, 9954-lt 8634-le. „Turuolukord on tõepoolest huvitav – ühest küljest kogumaht on kahanemas, samas teenuste hinnad ning ettevõtete tulud on mõõdukalt kasvanud," rääkis KPMG auditi valdkonna juhi Indrek Alliksaar.

Audiitorifirmade teenuste tunnihinnad kasvasid 7 protsenti, keskmiselt 40,3 euro pealt 43,2 euro peale. Kõige rohkem tõusid tunnihinnad suurfirmade audititeenuse osutamisel (9%), kõige väiksem hinnatõus oli väikeste audiitoribüroode ülevaatuste osutamisel (2%).

Hinnatõusu taga on märgata kolme põhjust: turu muutus, sisendhindade kasvu ja regulatsiooni mahu suurenemist.

Turg muutus tulenevalt eelmise aasta sügisel jõustunud väikeste aktsiaseltside kohustusliku auditeerimise lõpetamise tõttu. Auditeeritavate ettevõtete hulka jäid vaid keskmised ja suuremad aktsiaseltsid, mille aruandluse kontrollimine ongi keerukam ning kulukam.

Teiseks mõjutab Eesti üleüldine palgakasv väga oluliselt ka audiitorifirmade kulubaasi. Sellise sisendhinna oluline kasv kandub omakorda aga edasi klientidele, teenuse tarbijatele.

Kolmandaks sõltub audiitorifirma tegevuste ja protseduuride hulk otseselt valdkonda reguleerivate õigusaktide ja standardite sisust, nende muutmisest ja rakendamisest. Kuna viimastel aastatel on otsustatud valdkonda veelgi enam reguleerida, peavad audiitorid selle oma tegevuspraktikatesse sisse arvestama. Kokkuvõttes saab kvaliteetsema teenuse, kuid seda kõrgema hinnaga.

Audiitorkogu hinnangul kasvab audiitorifirmade teenuste hulgas muude teenuste osakaal ning kindlustandvate teenuste segmendis jätkub hinnatõus.

Hetkel kuum