Ken Rohelaan • 23. detsember 2018 kell 10:39

RKAS: kunst nõuab ebamõistlikult suuri kulutusi

Riigi Kinnisvara AS saatis kultuuriministeeriumile ettepaneku muuta seadust, sest praegune seadus nõuab ehitustööde hankijatelt ebamõistlikult suurte kulutuste tegemist seoses kunsti ja sellega seotud tegevustega.

Riigi Kinnisvara ASi hinnangul võib kehtiva seaduse järgi minna mõne kunstiteose hankimine kallimaks kui kunst ise.  Foto: Marko Saarm, Sakala/Scanpix

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) viitab 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusele, mille järgi on ehitustööde hankijal kohustus tellida kunstiteos(eid) siseriikliku ehitustööde riigihanke kolmekordse piirmäära maksumusega. Siis oli piirmäär 250 000 eurot, seega oli vajalik tellida kunstiteoseid ehitustööde puhul maksumusega üle 750 000 euro.

2017. aastal muutusid nii kunstiteoste tellimise seadus kui ka riigihangete seadus, mille järgi ehitustööde riigihanke piirmääraks sai 150 000 eurot. Seega on hankija nüüd kohustatud tellima kunstiteose, kui ehitustööde maksumus ületab 450 000 eurot.

RKASi hinnangul on kolmekordne riigihanke piirmäär seaduste muutumise ning toimunud ehitushindade tõusuga jäänud põhjendamatult madalaks. RKAS on kunstiteoste tellimise seaduse kehtivuse perioodil enda teada korraldanud kõige rohkem kunsti tellimise konkursse Eestis.

"Senise praktika kohaselt tõstis kunstiteose tellimiskohustusega ehitustööde alanenud piirmäär halduskoormuse ning konkursside korraldamise kulud ebamõistlikult kõrgeks," kirjutas RKASi kinnisvara arendus- ja ehitusdirektor Mihkel Mäger ministeeriumile.

Kunsti hankimine kallim kui kunst ise

Kui piirmäära ei tõsteta, toob see riigifirma hinnangul kaasa hüppelise kunstikonkursside arvu kasvu, mis omakorda paneb suure surve erialaliitudele, kelle kohustus on määrata kunstikonkursi žürii töös osalejad.

"Arvutuslikult tuleb tänase miinimumpiirmäära korral hangitava kunsti maksumuseks 4500 eurot. Kõik eelnev tekitab olukordi, kus kunsti hankimine (žürii tasud, auhinnafond, hankeprojekti juhtimine ja muud kaudsed kulud) võib olla kulukam kui kunst ise," leiab Mäger.

RKASi esindaja selgitas, et lisaks eeltoodule tuleb arvestada, et alanenud piirmäär toob kaasa vajaduse tellida kunstiteoseid suuremate remonttööde puhul. RKAS viis eelmisel aastal läbi ligi 1200 remontööd ning suuremate hoonete katusevahetus või põrandavahetus nõuaks kunstikonkursi läbiviimist.

"Suuremahulised remonttööd võivad 5–7aastase intervalliga korduda, mis seadusest lähtudes tähendaks näiteks Lennusadama vesilennukite angaaris iga viie aasta tagant kunstikonkursside korraldamist," teatas Mäger.

RKAS on teinud kultuuriministeeriumile ettepaneku muuta suurendada kunstiteose tellimise kohustusega ehitustööde maksumuse piirmäära 1,05 miljoni euroni, mis oleks ehitustööde riigihanke seitsmekordne piirmäär.

Hetkel kuum