Keskerakond venitab Pettailt saadud veerand miljoni riigile maksmisega

Paavo Pettai   Foto: Andras Kralla

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) hinnangul peab Keskerakond keelatud annetuseks tunnistatud 220 000 eurot riigituludesse maksma koheselt. Erakond soovib aga raha tasuda osamaksetena.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon otsustas juba 2017. aasta juulis, et Keskerakond oli saanud toonaselt erakonna reklaamipartnerilt Paavo Pettailt 220 000 euro ulatuses keelatud annetuse, kuna Pettai maksis erakonnale umbes 30 000 eurot maksva maja eest kaheksakordset hinda.

Selle otsuse vaidlustasid mõlemad pooled kuni riigikohtuni välja, Keskerakond otsuse tühistamise nimel ja Pettai selle nimel, et 220 000 eurot määrataks välja hoopis talle. Riigikohus otsustas 11. detsembril vaidlustusi mitte menetleda. Sarnase saatuse olid vaidlustused saanud ka halduskohtus (juunis 2018) ja ringkonnakohtus (augustis 2018). See tähendab, et esialgne otsus jõustus ja erakond oleks pidanud kohe raha ära maksma. Kaks päeva hiljem tegi aga Keskerakond komisjonile taotluse täita ettekirjutus ositi 18 kuu jooksul. Komisjon pole sellega nõus.

"Komisjon leiab, et ettekirjutuse täitmine ositi, viidates käibevara nappusele, pole põhjendatud. Erakond oli teadlik ettekirjutusest tulenevast võimalikust kohustusest alates 14. 07. 2017, sellises ulatuses potentsiaalne kohustus oli kirjeldatud ka erakonna auditeeritud 2017. aasta majandusaasta aruandes. Erakonna juhatuse hoolsuskohustusest tulenevalt oleks erakonna 2018. aasta finantsplaneerimises tulnud ettekirjutuse summaga arvestada, eriti põhjusel, et juba 28. 08.2 017 oli erakonnal teada Tallinna Halduskohtu otsus ettekirjutuse tühistamiseks esitatud kaebuse rahuldamata jätmise kohta," kirjutas erakonnale ERJK esimees Liisa Oviir.

Komisjon otsustas oma 20. detsembri koosolekul Keskerakonna taotlust mitte rahuldada ja jääb seisukohale, et ettekirjutus tuleb täita selle tähtajaks - seega viivitamatult. Kui erakond seda ei tee, tuleb iga viivitatu kalendripäeva eest maksta ka 0,85 protsenti viivist.

Keskerakond sai 2010. aastal päranduseks ühe majaosa Tartus, 2011. aastal müüs erakond selle 250 000 euroga Pettaile, kes omakorda sõlmis eellepingu majaosa edasimüümiseks hinnaga 32 000 eurot.

Müügitehing toimus 2014. aastal Pettai väitel küll 200 000 euroga, kuid talle tehtud maksuotsuse kohtumenetluses leidis ringkonnakohtus eelmise aasta lõpus tõendamist, et 200 000eurone tehing toimus tegelikult hinnaga 30 000 eurot ning ülejäänud osas oli müügihind fiktiivne.

Hetkel kuum