Kristjan Pruul • 23. jaanuar 2019 kell 9:40

Õiguskomisjon kärpis rahapesuvastase seaduse ambitsioone

Riigilt Danske skandaali asjus tugevamat reaktsiooni nõudnud Jaanus Karilaid peab raha päritolu pöördtõendamise seadusse viimist siiski ülemääraseks.  Foto: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Palju kriitikat pälvinud raha päritolu pöördtõendamise nõue otsustati riigikogu komisjonis töös olevast rahapesuvastase võitluse seaduse eelnõust välja võtta, rahandusministeeriumil on nüüd aega kuni veebruari alguseni, et tulla lagedale uute, paremate ettepanekutega.

Danske rahapesuskandaali valguses esitatud valitsuse seaduseelnõu nägi ette nii raha päritolu ümberpööratud tõendamise kohustuse kui ka vara konfiskeerimise. Õiguskantsler Ülle Madise avaldas eelnõule tulist kriitikat, sest need meetmed piiravad tugevalt omandipõhiõigust ning põrkuvad mitme põhiseaduse põhimõttega: seaduslikkuse, süütuse presumptsiooni ja enese mittesüüstamise privileegiga.

Detsembris tõdes õiguskomisjoni juht Jaanus Karilaid, et eelnõu on toores ja sellisel kujul sellega edasi minna ei saa. "Eelnõu on toores lihtsal põhjusel: kui rahapesuvastaste meetmete eesmärk on tõsta majanduskeskkonna usaldusväärsust, siis praegu pakutava kavaga ei tohi anda vastupidist efekti, kus võiks pihta saada näiteks inimeste põhiõigused," rääkis Karilaid toona.

Nüüd ongi eelnõust eemaldatud punktid, mis sätestasid vara legaalse päritolu pööratud tõendamiskoormuse regulatsiooni. Komisjoni ettepanekul püütakse leida eelnõu esimese ja teise lugemise vahel pööratud tõendamiskoormuse regulatsioonile kompromiss-sõnastus nii, et isikute õiguste piiramine oleks selgemini eesmärgistatud, piiritletud ja õigustatud, selgub uuest seletuskirjast.

Komisjon märkis, et rahandusministeerium nõustus komisjoni otsusega. Ja nüüd ongi ministeeriumil aega 6. veebruarini, et seoses pöördtõendamisega uusi ettepanekuid teha. Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross ütles, et ministeerium valmistab praegu eelnõule täiendusi, et lahendada mõned riigikogus arutluste käigus kerkinud küsimused, sealhulgas põhiõiguste kaitse tugevam tagamine.

"Arutame ettepanekud enne õiguskomisjonile esitamist läbi ka kolleegidega teistest ministeeriumidest. Pöördtõendamise instituut oleks oluliseks heidutuseks potentsiaalsetele rahapesijatele ja kuna rahapesuvastase võitluse tõhustamiseks on vaja astuda samme ja seda operatiivselt, siis loodame väga, et eelnõu veel enne valimisi riigikogus menetletud saaks. Kui aga riigikogu praegune koosseis ei jõua pöördtõendamist seadusena vastu võtta, siis töötame sellega kindlasti edasi, kuna rahapesu tõkestamise seisukohalt on tegemist väga olulise eelnõuga," lisas Ross.

Hetkel kuum