Birgit Aljaste • 22. mai 2019 kell 8:39

Mobiilne juht teeb valusa lõike ja lahkub

Mobiilne juhtimine on juhtimistrend, mis on kanda kinnitamas ka Eestis - metoodikat on kasutanud juba mitmed Eesti nimekad ettevõtted nagu Krimelte, Glamox, Consolis eolane, Olympic Enterntainement Group ja Tallink. Sellest, mis on mobiilne juhtimine ja millistes olukordades ettevõtted selle metoodika rakendamist kaaluma peaksid, rääkisid Pärnu Juhtimiskonverentsil Alar Vasemägi, Urmo Vallner ja Eela Velström Interim Agentuurist.

Urmo Vallner  Foto: Urmas Kamdron

Mobiilne juhtimine või interim-juhtimine (ingl k interim management) on juhtimisviis, kus vajalike oskuste ja kogemustega kõrgelt kvalifitseeritud juht tuuakse organisatsiooni sisse väljastpoolt ja ta viib seal ellu kokkulepitud tegevusi ja muudatusi, saavutades eesmärgid kindlaksmääratud perioodi jooksul. Sellist juhtimisviisi kasutatakse ettevõtetes erinevate protsesside jaoks –olgu selleks siis ettevõtte arengu hoogustamine või üleminekuperioodide lihvimine. Ettevõtted, mis on kasutanud mobiilseid juhte, on näiteks: Krimelte, Glamox, Consolis Eolane, Olympic Entertainment ja Tallink.

Kas ametisolev juht ei päde?

Mobiilne juht tegeleb nende küsimustega, mis ettevõttes sel hetkel kõige kriitilisemat sekkumist vajavad. Sinna hulka kuuluvad ka sellised teemad nagu ettevõtte ümberstruktureerimine, finantssüsteemi ümberehitamine, optimeerimine, inimeste koondamine, hindamine ja nii edasi.

Mobiilne juht saavutab ilma suurema sisse- ja väljajuhatuse ja takerdumiseta piiratud aja jooksul konkreetseid ja kõrgeid eesmärke. Seega juhul, kui tundub, et meeskond on ummikusse jooksnud ja kinni kiilunud, võib mobiilne juht olla parim lahendus.

Võib tekkida küsimus, kas siis ettevõttes ametisolevad juhid ei saa oma tööga hakkama – nii see kindlasti ei ole. Neil on kahtlemata olemas võimekus ellu viia sarnaseid ülesandeid ja nad omavad vajalikke oskusi, aga protsesside sees olles võib osutuda keeruliseks suure pildi nägemine. Mobiilne juht toob nendel hetkedel koos oma liidriomaduste ja kogemusega ettevõttesse ka värske pilgu.

Kiired sutsakad

Samuti tekib mõnikord reageerimist vajavaid ülesandeid, mis nõuavad spetsiifilise oskusega inimest, kuid pikas perspektiivis ei pruugi ettevõttel sellist töötajat vaja minna. Ka selleks sobib mobiilne juht, kes lühiajaliselt eesmärkide täitmiseks on valmis pühenduma ja pikaajalisemaid kohustusi sellega ei kaasne.

Vorme mobiilse juhi toomiseks ettevõttesse on erinevaid – teenusleping, käsundusleping või tähtajaline tööleping. Samuti on töötamise periood kokkuleppeline ning ülesanded erinevad.

Kindlasti tasub aga muutuste ja üleminekute juhtimiseks mobiilse juhi kaasamist ettevõttesse kaaluda, sest mobiilne juht võib olla just see, kelle kogemused ettevõtte edule vajalikul hetkel hoogu juurde annavad.

Hetkel kuum