Pille Ivask • 28 november 2015

Kuidas vähendada tööstressi?

Ületöötamine põhjustab töökoha stressi  Foto: epa

Harvardi ja Stanfordi ülikooli teadlased avaldasid hiljutise tööstressi uuringu, millest selgub, et stressirohke töökoht vähendab eluiga, kirjutab ajakiri Entrepreneur.

Mõnede USA sotsiaal-majanduslike gruppide puhul võib inimese eluiga langeda ekspertide hinnangul tööstressi tõttu suisa kolme aasta võrra.

Teadlased analüüsisid uuringus kümmet peamist tööstressi põhjust, mille hulka kuulusid näiteks suur töötundide arv, tervisekindlustuse puudumine, töö- ja pereelu konflikt, majanduslik ebakindlus koondamiste tõttu ja töötempo reguleerimise võimaluse puudumine. Antud juhul on tegu töökeskkonna stressiteguritega, mille all peetakse silmas eeskätt tööandja otsusest tingitud tagajärgi.

Uuringu üks autoreid, Stanfordi Ülikooli professor Jeffrey Pfeffer lausus, et seesuguste tegurite puhul peab märkima, et kõike seda saavad tööandjad soovi korral vähendada või sootuks kõrvaldada.

Pfeffer selgitas, et enamik inimesi ei mõista, missugust mõju tööstress nende tervisele avaldab. Tema sõnul on tööstress tervisele sama ohtlik kui passiivne suitsetamine. Pfeffer rõhutas, et ettevõtjad peavad tööstressile rohkem tähelepanu pöörama ning pakkuma alluvatele võimalusi, kuidas stressitaset vähendada.

Ebakindlusest tulenev stress

Analüüsist selgus, et koondamise tõttu töötuks jäämine mõjub elueale kõige kehvemini.

Pfeffer märkis, et mõned uuringud on näidanud, et isegi kui inimene leiab uue töökoha, annab varasem koondamiskogemus tunda ka pika aja pärast, põhjustades majanduslikku ebakindlust ning kahjustades tervist. Eeskätt mõjub see eneseteadvusele ja tekitab inimeses tunde, et ta ebaõnnestub.

Pfeffer märkis, et ettevõtted ei pruugi sageli aru saada, missuguseid tagajärgi koondamine kaasa toob. Ta soovitab ettevõtetel oma koondamispoliitika üle vaadata ning panustada terve ning tugeva töökeskkonna loomisse.

Stress, mis pole tööga seotud

Tööstressi suurendab ka sageli konfliktis töö- ja pereelu. Pfeffer lausus, et tööandjad peaksid olema alluvate suhtes paindlikumad ning arvestama ka nende pereeluga. Muu hulgas käiakse uuringus välja võimalus, et tööandja võiks töötajale suisa appi tulla, et hakkama saada tööväliste kohustustega. See aitab kaasa nii tööstressi vähendamisele kui tööandja ja töötaja paremale suhtlusele.

Ühe võimaliku variandina vähendada töö- ja pereelu konflikti sattumist märgitakse uuringus erinevate ürituste korraldamist. Nii saavad inimesed omavahel suhelda ning see teeb neid lähedasemaks.

Palju töötunde

Pfeffer lausus, et pikad tööpäevad ja suur hulk töötunde oli üks peamisi tööstressi tekitajaid. Tööandjad saavad siin taas panuse anda, püüdes tööd ja tegemised korraldada nii, et ületunde tegevaid või ületöötavaid alluvaid poleks. Tõsi, see võib tähendada, et ettevõte peab oma filosoofiat muutma.

Pfeffer rõhutab, et pikad tööpäevad ning ületunnid ei võrdu suurema produktiivsusega. Töötajad peaksid pigem keskenduma tulemusele endale, mitte töötundide arvule. Lõppkokkuvõttes peaks see aitama kaasa tööstressi langusele.

Hetkel kuum