21. mai 2015 kell 7:30

Rail Baltic avardab ärivõimalusi

Rail Baltic Estonia nõukogu liige ja Investment Agency juhatuse liige Illar Kaasik.  Foto: Erakogu

Rail Balticu äriplaani uuendamise käigus saavad juba praegu kaasa rääkida erinevate valdkondade erialaliidud, otsides kasu ja võimalusi oma valdkonna ettevõtetele, leiab Rail Baltic Estonia nõukogu liige Illar Kaasik.

Rail Balticu projekti raames rajatakse kaubajaamad Muugale ning Pärnu piirkonda, reisijate terminalid Tallinnasse Ülemiste piirkonda ning Pärnu linna. Vaadates tulevikku, on siin võimalus nii Eesti turismiettevõtjatele kui ka tootmis- ja logistikasektorile.

Regulaarse ja soodsa transpordiühenduse tõttu suureneb Eesti majanduse võimalus eksportida oma tööstustoodangut Kesk-Euroopasse. Lisaks vähendab vastassuunaline turistide voog meie turismisektori ettevõtjate sõltuvust Soome ja Vene tarbijatest.

Kiiremini Kesk-Euroopasse

Raudtee on kiiruse poolest lennutranspordi kõrval alternatiivina teisel kohal ja võimaldab muudest maismaatranspordi liikidest väiksema ajakuluga kaugematesse sihtkohtadesse jõuda. Samas sõltub raudteeliiklus ka vähem ilmastikust. Tänu raudtee rajamisele tekib kiirem ühendus Riia ja Vilniusega ning sealt edasi.

Peaksime vaatama suuremat pilti, kuna uus ühendus annab peale kauba ja reisijateveo teisigi võimalusi regioonis, kuhu kuuluvad veel Soome, Rootsi ja Venemaa loodepiirkond. Peame oma logistikavaldkonnas avanevaid võimalusi lähiturgudel rohkem reklaamima ning tagama, et loodav raudtee infrastruktuur integreeruks juba olemasolevate maismaa ja mereühendustega siseriiklikult ja niisamuti meie lähinaabritega.

Autor: Illar Kaasik

Hetkel kuum