Aare Tark • 2. oktoober 2015 kell 4:15

Riigifirmade juhtimine läbipaistvaks

Aare Tark  Foto: Erakogu

Mind valiti Tallinna Sadama nõukogu liikmeks kui äriõiguse asjatundjat, kirjutab advokaat Aare Tark. Nõukogu liige ei saa sekkuda ettevõtte igapäevasesse tegevusse, ent saab teha järelevalvet.

Uue nõukogu, sealhulgas ka minu esimene ülesanne on tagada Tallinna Sadama normaalse majandustegevuse jätkumine. Tallinna Sadamale tuleb valida uus juhatus ausal ning läbipaistval moel. Ettevõtte uue juhatuse liikmetel peab olema laitmatu ärialane reputatsioon, teadmised transiidi- ja logistikavaldkonna kohta, töökogemus tippjuhina ning teised omadused, mis on Tallinna Sadama edukaks juhtimiseks vajalikud. Uus nõukogu peab Tallinna Sadama eelmise nõukogu alustatud protsessi lõpuni viima.

Kõikide aktsiaseltside nõukogude eesmärk on planeerida äriühingu tegevust, korraldada selle juhtimist ning teostada järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Ka Tallinna Sadam on aktsiaselts, mille nõukogul on sarnane roll. Pärast esmaste ülesannete täitmist hakkab Tallinna Sadama nõukogu tegelema just nende küsimustega. Tallinna Sadama strateegia kinnitati uuesti selle aasta kevadel. Kuigi ettevõtte strateegia ei vaja ilmselt suuri muudatusi, vaatab Tallinna Sadama nõukogu, nagu teiste äriühingute nõukogud, üle ka selle dokumendi.

Riigiettevõtete juhtimise professionaalseks

Mind on valitud Tallinna Sadama nõukogu liikmeks kui äriõiguse asjatundjat. Nõukogu liige ei saa sekkuda ettevõtte igapäevategevusse, ent saab teha selle üle järelevalvet.

Olen tegutsenud advokaadina üle kolmekümne aasta. Kavatsen kasutada oma kogemusi ning teadmisi teostamaks järelevalvet Tallinna Sadama tegutsemise õiguslike aluste, ettevõtte eesmärkide ning omaniku ootuste täitmise üle. Eelkõige pean oluliseks tagada, et Tallinna Sadama tegevus oleks õiguspärane ning et ettevõte täidaks talle pandud lepingulisi kohustusi.

Riigile kuuluvate äriühingute nõukogude roll on ka omaniku ootuste vahendamine ettevõtte juhtkonnale ning vastupidi. Nagu olen varem ka avalikult selgitanud, tuleb minu hinnangul Eesti riigiettevõtete juhtimise struktuuri muuta. Nõukogude liikmeid tuleb valida oskustest ja kogemusest lähtudes ning läbipaistvalt.

Tallinna Sadama nõukogu liikmena üritan aidata kaasa riigiettevõtete juhtimise struktuuri muutmisele. Soovin aidata kaasa nii Tallinna Sadama kui ka teiste riigi osalusega äriühingute nõukogude ning juhatuste võimalikult professionaalseks muutumisele, et parandada nende ettevõtete konkurentsivõimet ning tõsta efektiivsust.

Hetkel kuum