Raimo Ülavere • 17. juuli 2016 kell 7:00

Usu endasse ja oled edukam!

Eluga on rohkem rahul inimesed, kes usuvad, et nende elu on nende endi kätes, kirjutab Raimo Ülavere.  Foto: Raul Mee

Endasse uskuv inimene tuleb alguses muutustega kaasa pigem raskelt. Tema jaoks on oluline muutuse sisu, loogika selle taga ning isiklik kogemus, kirjutab koolitaja Raimo Ülavere.

Tugeva sisemise kontrolliga inimene ei lähe kergesti grupiga kaasa. Keskmiselt umbes kolmandik inimesi grupist tegelikult valetab, et on millegagi nõus – tegelikult noogutavad nad pead seepärast, et vastata grupi ootustele. Kergemini teeb seda inimene, kes pigem usub, et tema elu üle otsustavad välised tegurid.

Tugeva sisemise kontrolliusuga inimest iseloomustab veel pigem madal riskijulgus. Kui on valida riskantsem ja samas potentsiaalselt tulusam tegevus, siis eelistab ta pigem tasa ja targu, ent kindla peale minekut. Seda minekut aitab kindlustada korralik plaan, mille täitmisse inimene ka ise usub. Tugeva sisekontrolliga inimene üritab olukordi ette näha, neid loogiliselt läbi mängida ning selle vastavalt ka plaan teha. Ta on proaktiivne.

Suurem rahulolu

Miks räägitakse nii palju sellest, kus asub elu kontrollkese meie endi arvates? Sest kümned, kui mitte sajad uuringud on erineval moel näidanud, et eluga on rohkem rahul inimesed, kes usuvad, et nende elu on nende endi kätes. Et igal tegevusel on tagajärg. Kes õnnestumise järel tunnustavad ennast ja ka ebaõnnestumises süüdistavad eelkõige ennast, mitte teisi, ning on valmis tulemuse nimel tegema järjekindlalt tugevat pingutust, on üldiselt õnnelikumad, madalama negatiivse stressitasemega ja edukamad.

Allikas: Raimo Ülavere blogi

Hetkel kuum