Tauno Tuisk • 26 september 2016

Riigihange paindlikumaks

Tauno Tuisk  Foto: Erakogu

Riigihangete suuremast paindlikkusest võidaksid nii ettevõtjad kui ka avalik sektor, leiab politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Tauno Tuisk.

Riigihangete seaduse eesmärk on aus konkurents, rahulolev ettevõtja ja soodne teenus või kaup riigile. Sellele tulemusele aitaks sammu lähemale astuda era- ja avaliku sektori hankepõhimõtete ühtlustamine. 

Ma ei pea silmas järeleandmisi riigihangete ettevalmistamises või läbiviimises, vaid paindlikkust. Ja kui avatud riigihangete protsessis võiks pärast hinnapakkumiste vooru pidada läbirääkimisi kõikide pakkujatega, siis avaneks riigil võimalus alandada ka ostetava teenuse või kauba kulusid.

Riigihanke korraldaja peab ette nägema

Ideaalis sooviks iga riigiasutus, et hankeid ei vaidlustataks, kuid oma olemuselt ei ole vaided halvad ega tasu neid karta. Usume, et igast vaidlustusest saab ja tuleb õppida.

Vaidlustusi täielikult välistada ei saa, kuid põhjalik eeltöö koos turu-uuringuga hanketingimuste koostamisel aitab võimalikke vaidlustusi kindlasti ennetada. Kui aga riigihanke rahaline maht ulatub miljonitesse ning lepingu saamine tähendab ettevõttele mitmeaastast püsivat sissetulekut, siis peab hankija arvestama võimalusega, et võidust ilma jäänud pakkujad esitavad vaideid.

PPA ostab suurem osa kaupu ja teenuseid avatud riigihankemenetlusega. Erasektoris ostetakse enamasti nii, et võetakse paar kiiret pakkumist ja alustatakse siis läbirääkimisi, et saada lepingu sõlmimiseks võimalikult head tingimused. Riigihankes tuleb enne hanke avaldamist ette näha kõik võimalikud detailid ning need hanketingimustes ära kirjeldada, sest pärast pakkumiste esitamist enam mingeid läbirääkimisi pidada ei saa. See tähendab, et isegi kui lepingupartner suudaks toota odavamalt või tuleks hinnavõit teenust veidi kohandades, pole kirjeldatud tingimustesse muudatuste tegemine enam lubatud.

Rohkem nüansse pole mõtet lisada

Avatud hankemenetlus on eriti keeruline täiesti uute kaupade või teenuste ostmisel, mida riigiasutus ei ole varem soetanud. Siis on keeruline prognoosida kõiki üksikasju või küsimusi, mis pakkujatel tekkida võivad või milliseid lahendusi ollakse valmis pakkuma.

Kui hankesummad on väiksed, saab ettevõte lubada endale käegalöömist ja jääb järgmist võimalust ootama. Kui hanke kogumaksumus on võitlemist väärt, siis loomulikult seda ka tehakse ja vaiet ei tohiks pakkujale kuidagi ette heita.

Vaiete vähendamise lahendus ei ole see, et muudame riigihangete läbiviimise veelgi juriidilisemaks või bürokraatlikumaks. See teeks asjade ostmise kallimaks nii riigile kui ka ettevõtjale, sest veelgi suurem nüansside rägastik nõuaks kõikidelt osapooltelt tugevamat juriidilist kompetentsi. Juba praegu nörritab riigihangete süsteem firmasid, kelle meelest on ülitäpsed nõuded ja osalemistingimused asjatu bürokraatia.

Hetkel kuum