Meelis Mandel • 12. jaanuar 2017 kell 14:00

Eesti 15 prioriteeti 6 kuuks. Olete ikka kindlad?

Meelis Mandel  Foto: Andras Kralla

Täna kinnitas valitsus Eesti ELi eesistumise prioriteedid. Neid on kokku 15. Sõbrad, kas tõesti? 15 prioriteeti?! Pooleks aastaks. Öelda, et neid on paljuvõitu, on isegi ülekohtune sõna „paljuvõitu“ kohta, leiab peatoimetaja Meelis Mandel.

Veel oleks aega need uuesti üle vaadata ja tõesti keskenduda ühele-kahele tegevusele, millesse panustada 80% energiast. Mida tõeliselt ära teha tahetakse ja mis veel olulisem, mida tõesti on võimalik eesistujana mõjutada. On see siis töötajate vaba liikumine, riikide siseturu kaitsete lahtimuukimine, e-teenuste arendamine või mis iganes. Ja ülejäänud 20% oleks siis olemasolevate protsesside käigus hoidmine.

Kui kõik tegevused on prioriteedid, pole miski prioriteet ja hiljem polegi võimalik aru pärida ega selgitust anda, kas eesmärgid said täidetud. Täiesti kindlasti võiks peaminister nüüd ametnikud korrale kutsuda.

Siinkohal lugejale ka valitsuse kinnitatud prioriteedid:

Avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa

Avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa tähendab majanduskasvu ja konkurentsivõimet toetava ettevõtluskeskkonna arendamist. Selleks on fookuses:

Euroopa Liidu põhivabaduste - kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumise kaitsmine ja edendaminevõimalikult lihtne teenuste osutamine, ettevõtlusega alustamine Euroopa Liidus ning kaubandusläbirääkimiste edendamineuute rahastamisvõimaluste loomine ettevõtetele ja stabiilne pangandusstabiilse ja toimiva elektrituru ning tarbijatele mitmekesisemate võimaluste loomineausa konkurentsi tagamine takistades maksudest kõrvalehoidmist

Turvaline ja kaitstud Euroopa

Vaid ühiselt tegutsedes ja välispoliitilist ühtsust hoides suudab liit tagada oma elanike turvalisust ning täita oma rolli rahvusvahelisel areenil, et suurendada heaolu, rahu ja stabiilsust. Selleks on fookuses:

terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse, sisejulgeoleku ning välispiiride kontrolli tugevdamine koostöö ning kaasaegsete infosüsteemide abilrändekriisi ohjamine ja varjupaigasüsteemi reformidapartnerite toetamine ja EL-ile lähemale toomineEuroopa kaitsekoostöö, kaitsekulutuste kasv ja EL-NATO partnersuhete arendamine

Digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine Euroopa peab kaasa minema tehnoloogilise arenguga, mis muudab läbivalt elanike, ettevõtete ja riikide igapäevaelu. Selleks on fookuses:

piiriülese e-kaubanduse ja e-teenuste arendamine tarbijatele, tootjatele ja ettevõtetelekaasaegne, kättesaadav ja turvaline elektrooniline side üle Euroopa ja keskkond uute teenuste pakkumisekspiiriülesed avalikud e-teenused asjaajamise lihtsustamiseks ja kiirendamiseks

Kaasav ja kestlik Euroopa

Kaasav ja kestlik Euroopa toetab võrdsete võimaluste loomist oskuste arendamiseks, töötamiseks ja teenustele ligipääsuks. Kestlik Euroopa hoolib ja panustab ka puhtamasse elukeskkonda. Selleks on fookuses:

reeglite uuendamine, et toetada töötajate ja isikute vaba liikumistvõrdsete võimaluste tagamine tööturul ja ühiskonnaeluspuhtama ja säästlikuma elukeskkonna tagamine

Hetkel kuum