Priit Raudsepp • 26. aprill 2013 kell 11:17

Maksuamet rikub seadust?

Äsja jõustunud kohtulahendi kohaselt rikub maksuamet reaalajas kontrollide läbiviimisel seadust, kirjutab Soraineni vandeadvokaat Priit Raudsepp.

Vaidluse fookuses oli korraldus, millega maksuamet alustas reaalajas kontrolli. Sellise menetluse korral kontrollitakse perioodi, mille kohta esitatava maksudeklaratsiooni tähtaeg pole veel saabunud. Tavapäraselt viib maksuamet läbi järelkontrolli, mille raames uurib varasemaid perioode.

Viidatud asjas nõudis maksuamet tulevikus toimuvatest tehingutest teavitamist, et ametnik saaks ise kaema tulla, kuidas tehinguid sooritatakse. Ühtpidi on see tervitatav ning ametnikku hariv – nii saab ta teada, kuidas päriselt asjad käivad, ning loodetavasti kaovad maksuotsustest kohatud mõttekäigud stiilis „Miski on eluliselt mitteusutav või ebakohane tavapärasele majanduskäitumisele“.

Teisest küljest on töövarjuna kaasas käiv ametnik koormav ning võib takistada märkimisväärselt kontrollitava igapäevast tegevust.

Niisuguse kontrolli läbiviimiseks puudub õiguslik alus. Põhiseadus sätestab riigivõimu seaduslikkuse põhimõtte. Selle kohaselt peab võimu teostamine toimuma vaid kooskõlas seadusega – avaliku võimu kandjale on lubatud vaid see, mis on otseselt seadusega ette nähtud. Seadus sätestab järelkontrolli võimaluse ning vaid erandjuhtudel saab läbi viia ka eelkontrolli – nt tollieeskirjadega seonduv. Seega tavapärase maksukontrolli läbiviimisel eelkontrollina ületab maksuhaldur temale seadusega antud volitusi. Teisisõnu, maksuamet rikub seadust.

Reaalajas menetlusega kontrollib maksuamet sisuliselt tulevikus esitatava deklaratsiooni korrektsust. Filmisõpradele meenub kindlasti ulmefilm Minority Report, kus peakangelast mängiv Tom Cruise taheti süüdi mõista, sest väidetavalt tapab ta tulevikus ühe inimese.

Kuigi mainitud esimese astme kohtulahendis analüüsis kohus ka korralduse ilmselgeid puudusi seoses selle põhjenduse puudulikkusega, nähtub otsusest ka reaalajas kontrollide ebaseaduslikkus. Autorile teadaolevalt on taolisi kohtuvaidlusi veel mitmeid ning seega on tulevikus oodata reaalajas kontrolli osas hinnangut ka kõrgemate kohtute seisukohti.

Pooldan maksuameti eesmärki kutsuda maksupetturid korrale, kuid soovin, et maksuamet teeks seda kooskõlas seadusega. Vastupidisel juhul ei erine maksuamet petturitest, sest seadust rikuvad mõlemad. On üllatav, et taoline „Eesmärk pühitseb abinõu“ mentaliteet on endiselt maksuametis aktsepteeritav. Alles see oli, kui kohus tunnistas seadusvastaseks maksumenetluseta kontrolli läbiviimise. Eraõiguses oleks taolises olukorras – isiku tegevus on vastuolus seadusega – mõeldav juriidilise isiku sundlõpetamine.

Hetkel kuum