Raul Allikivi • 23. mai 2013 kell 4:32

Raul Allikivi: kuidas vananemine eeliseks pöörata

Ettevõtja Raul Allikivi teeb ettepaneku mõelda ühiskonna kitsaskohtadele ning seejärel vaadata, kas probleem on universaalne (kas headele lahendustele oleks turgu ka mujal) ning kas suudame leida nutikaid võimalusi, kuidas muuta praegune probleem konkurentsieeliseks.

Viimastel nädalatel on Eesti meediat täitnud arutelu eutanaasia ja omastehoolduse üle. Tegu on vananevale ühiskonnale tüüpilise probleemiga, mis võib meid kõiki lähedalt puudutada. Paraku kipub arutelu sumbuma raha üle kemplemisse – et seda ju ei ole ja kui palju oleks juurde tarvis.

Eesti on end tõestanud hea laborina, kus maailma uusimaid lahendusi kiiresti rakendada. Vanade ja haigete hooldamine esindab arenenud maailma tüüpilist probleemi, teemat, mille efektiivsetele lahendustele oleks tulevikus suur turg. Järelikult on probleem ühtlasi varjatud võimalus.

Tuleks üle vaadata edukad eakate hoolduse mudelid maailmas, kaardistada Eesti kompetentsid – nii IT, e-tervise, geeniuuringute ning miks mitte ka näiteks robootika valdkonnas. Siis tuleks võtta kontakti selles valdkonnas tegutsevate maailma juhtivate ettevõtete ja ekspertidega ning panna kokku pilootprojekt, innustades nii teadlasi, multinatsionaale kui ka iduettevõtteid välja pakkuma parimaid lahendusi.

Ja mis siis edasi tuleks teha? Seda loe tänase Äripäeva paberväljaandest.

Hetkel kuum