Juhan Lang • 14. oktoober 2015 kell 6:05

Tallinna Vesi saab kohtuteed jätkata

Tallinna Vesi  Foto: Erik Prozes

Juuni alguses otsustas Tallinna halduskohus jätta Tallinna Vee ja konkurentsiameti tariifivaidluses ettevõtte esitatud kaebused rahuldamata. Esmaspäeval sai börsifirma kätte kohtuotsuse põhjendused.

Tallinna ringkonnakohus kinnitas 2012. aastal, et 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutav osa on haldusleping. Oma 12. oktoobri otsuses on Tallinna halduskohus asunud seisukohale, et teenuslepingu tariife puudutav osa kui haldusleping ei ole konkurentsiametile siduv. Tallinna Vee hinnangul ei ole kohtu seisukoht põhjendatud.

Ettevõte on varem kinnitanud, et vaidlustab esimese kohtuastme otsuse Tallinna ringkonnakohtus ja on esitanud ametliku teate sooviga esitada apellatsioonkaebus. Halduskohtu tervikotsuse kättesaamisest on ettevõttel otsuse edasikaebamiseks 30 kalendripäeva.

Vaidluses pole lahendit

Tallinna halduskohtu 5. juuni otsuse edasikaebamine tähendab, et vaidlus ei ole lõplikku lahendit leidnud. Tariifivaidluses lõpliku lahenduse leidmiseni kehtib esialgne õiguskaitse, millega Tallinna halduskohus peatas konkurentsiameti ettekirjutuse täitmise, mis puudutas tariifide langetamist. Samuti on lõpliku lahenduse leidmiseni peatatud kahjunõude menetlemine, mille ettevõte esitas Tallinna halduskohtule konkurentsiameti vastu. Tallinna Vesi esitas kahjunõude 2. mail 2014. aastal, et vältida rahalise nõudeõiguse aegumist.

Paralleelselt ning eraldi kohalikust kohtuvaidlusest on käimas rahvusvaheline vahekohtu menetlus. Rahvusvahelise arbitraažimenetluse viimaseks istungiajaks on määratud 2016. aasta november. Selle kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Hetkel kuum