Juhan Lang • 20 aprill 2016

LHV aktsionärid kiitsid börsiplaani heaks

LHV-d võib peagi näha Tallinna börsi põhinimekirjas.  Foto: Eiko Kink

LHV Groupi osanikud kiitsid tänasel aktsionäride korralisel üldkoosolekul ettevõtte börsiletuleku heaks.

„Aktsionäride üldkoosolek otsustas ühehäälselt suurendada grupi aktsiakapitali tingimuslikult kuni 2 miljoni euro võrra kuni 2 miljoni uue lihtaktsia väljalaskmise teel, mille tulemusena on grupi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks 25 356 005 eurot,“ teatas ettevõte.

Aktsiakapitali suurendamise eesmärk on aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kõikide ettevõtte aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Panga teatel esitas LHV Groupi juhatus eile Nasdaq Tallinna börsi noteerimiskomisjonile selleks ka taotluse.

Ühe lihtaktsia fikseeritud hind on 6,95 eurot, millest 1 euro on aktsia nimiväärtus ja 5,95 eurot ülekurss. Kavandatav märkimisõiguse kasutamise aeg on 2.-16. mai, kuid sõltuvalt avaliku pakkumise käigust on juhatusel õigus märkimisõiguse kasutamise aega muuta, pikendada või lühendada.

Lisaks eeltoodule kinnitasid aktsionärid ettevõtte 2015. aasta majandusaasta aruande ning kinnitasid juhatuse ja nõukogu poolt tehtud kasumi jaotamise ettepaneku. Lõppenud majandusaastal on emaettevõtte kasum 13,7 miljonit eurot.

Reservkapitali otsustati kanda 685 000 eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 13,02 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende otsustati mitte maksta.

Tänasel koosolekul osales ja oli esindatud 117 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 19 372 303 häält. Seega oli koosolekul esindatud 82,9% kõigist aktsiatega määratud häältest.

Hetkel kuum