Birjo Must • 28. aprill 2016 kell 9:54

Harju Elekter kinnitas dividendi

Harju Elektri peadirektor Andres Allikmäe  Foto: Andras Kralla

Harju Elektri täna toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul kinnitati dividendimakse ja aktsiakapitali vähendamine.

Ettevõte teatas börsile, et üldkoosolekust võttis osa 81 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 375 563 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 64,12%.

Üldkoosoleku otsusega kinnitati ettevõtte 2015. majandusaasta aruanne, mille järgi oli müügitulu 60,7 miljonit eurot ning aruandeaasta puhaskasum 3,2 miljonit eurot.

Lisaks kinnitati Harju Elektri 2015. aasta kasumi jaotamise ettepanek ehk maksta dividendideks 0,05 eurot aktsia kohta, kokku 0,89 miljonit eurot. Otsuse poolt anti 10 793 733 häält, mis moodustas 94,89% hääletanuist. Dividendisaajate nimekiri fikseeritakse 12. mai seisuga ja väljamakse tehakse 17. mail.

Veel otsustati vähendada aktsiakapitali 1,24 miljoni euro võrra, millega vähendatakse aktsia arvestuslikku väärtust 70 sendilt 63 sendile. Aktsiakapitali vähendamisega makstakse aktsionäridele välja 0,07 eurot aktsia kohta. Otsuse poolt anti 11 300 441 häält, mis moodustas 99,34% hääletanuist. Ka aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12. mail.

Hetkel kuum