Indrek Mäe • 26 jaanuar 2017

Tallinna Vesi kaotas ringkonnakohtus konkurentsiametile

Tallinna Vesi.  Foto: Andres Haabu

Ringkonnakohus jättis Tallinna Vee ja konkurentsiameti tariifivaidluses ettevõtte esitatud apellatsioonkaebuse rahuldamata.

Tallinna Veel on õigus esitada kassatsioonkaebus riigikohtule hiljemalt 27. veebruaril.  Ettevõtte saadetud börsiteate kohaselt tähendab see seda, et vaidlus ei ole lõplikku lahendit leidnud.

Tariifivaidluse lõpliku lahenduse leidmiseni kehtib õiguskaitse, mille Eesti kohtud määrasid konkurentsiameti ettekirjutuse suhtes tariifide langemiseks. Samuti on lõpliku lahenduse leidmiseni peatatud kahjunõude menetlemine, mille ettevõte esitas Tallinna halduskohtule konkurentsiameti vastu 2. mail 2014. aastal, vältimaks rahalise nõudeõiguse aegumist.

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast ASi Tallinna Vesi esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. 2011. aasta oktoobris tegi konkurentsiamet ASile Tallinna Vesi ettekirjutuse tariifide vähendamiseks. Konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud ASi Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks. AS Tallinna Vesi on seisukohal, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Tallinna halduskohus jättis ettevõtte kaebuse 5. juuni 2015. aasta otsusega (põhjendatud otsus tehti 12. oktoobril 2015) rahuldamata. AS Tallinna Vesi ei nõustunud Tallinna halduskohtu otsusega, kuna ASi Tallinna Vesi hinnangul hindas kohus tõendeid ja kohaldas õigust ebaõigesti.

Paralleelselt ning eraldi kohalikust kohtuvaidlusest on käimas rahvusvaheline vahekohtu menetlus. Rahvusvahelise vahekohtu istungid toimusid 2016. aasta novembris.

Tallinna Vees rohkem kui poole miljoni euro suurust osalust omav väikeinvestor Toomas Taube ütles Äripäevale, et ei karda ringkonnakohtu otsuse valguses paanikamüüki.

Investor Jaak Roosaare oli rahul, et juba varem osalust vee-ettevõtte vähendas. 

Tallinna Vee finantsdirektor Riina Käi aga tõdes, et ringkonnakohtu otsus valmistas pettumust ja võib mõjutada välisinvestorite otsuseid.

Hetkel kuum