Rainer Saad • 28. märts 2017 kell 7:30

Olympic lahkub Poola börsilt

Olympicu kasiino  Foto: Raul Mee

Olympic Entertainment Group AS alustas menetlust aktsiate noteerimise lõpetamiseks Varssavi börsi põhinimekirjas.

Börsile esitatud teates seisis, et Poola seaduse järgi on reguleeritud turul noteerimise lõpetamiseks kaks eeltingimust: esiteks, enamusaktsionäri poolt ülevõtmispakkumise tegemine kõikidele vastavalt turult omandatud aktsiatele, ja teiseks, aktsionäride üldkoosoleku vastavasisuline otsus.

Eeltoodust tulenevalt tegi OEG suurim aktsionär OÜ HansaAssets, mis on nõukogu esimehe Armin Karu ettevõte, täna vastava ülevõtmispakkumise.

Ülevõtmispakkumine on suunatud üksnes sellistele aktsionäridele, kes on omandanud neile kuuluvad OEG aktsiad Varssavi börsilt. Ülevõtmispakkumise vastuvõtmine on iga pakkumises osaleva õigustatud aktsionäri otsus, kuid otsus pakkumises mitte osaleda ei mõjuta noteerimise lõpetamise menetlust. Ülevõtmispakkumise dokumentatsioon avalikustatakse Poolas kooskõlas Poola seadusega asjakohase informatsiooniagentuuri vahendusel.

Seoses ülevõtmispakkumise tegemisega esitas OEG taotluse aktsiatega kauplemise peatamiseks Varssavi börsil alates tänasest.

Ülevõtmispakkumine on struktureeritud viisil, et pakkumise tegija on OEG suurim aktsionär HansaAssets, kuid aktsiad omandab OEG. Seesuguse struktuuri kasuks otsustati selleks, et tagada OEG aktsionäride võrdne kohtlemine. Eesti seaduse järgi on aktsiaseltsi poolt oma aktsiate omandamise eeltingimus aktsionäride üldkoosoleku otsus. Sellest tulenevalt pannakse OEG aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorda peale noteerimise lõpetamise otsustamise ka oma aktsiate omandamise otsustamine.

OEG omandab oma aktsiad ligikaudu 0,2 miljoni euro eest.

Noteerimise lõpetamise taotlused, mis tuleb esitada kooskõlas Varssavi börsi reeglite ja Poola seadusega, esitatakse pädevatele asutustele (Poola Finantsinspektsioon ja Poola Väärtpaberite Keskregister) pärast pakkumise lõplikku arveldamist ligikaudu 24. mail. OEG eesmärk on viia noteerimise lõpetamise menetlus lõpule hiljemalt juulikuu lõpuks, kuid see sõltub Poola Finantsinspektsioonist.

OEG aktsiate noteerimise lõpetamine Varssavi börsil ei mõjuta OEG aktsiate noteerimist ja nendega kauplemist Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas.

Hetkel kuum