investor Toomas • 23. veebruar 2018 kell 11:30

Investor Toomas: kas avaldan enda tuludeklaratsiooni?

Kuidas enda tulusid deklareerida?  Foto: Anti Veermaa

Mulle kirjutas lugeja Anu ja tundis huvi, kas ma plaanin avaldada enda möödunud aasta tulude deklaratsiooni.

„Igal aastal alustab börsil uusi investoreid ja neile pakub kindlasti huvi, kuidas täita sel aastal eraisikuna tuludeklaratsiooni nii tavalise väärtpaberikonto kui ka investeerimiskonto korral.“

Kuna ma ise investeerin juriidilise isikuna ning tulud esitan juulis koos majandusaruandega, siis enda tuludeklaratsiooni mul avaldada pole. Proovin aga abiks olla.

Käisin ja tuhlasin maksuameti kodulehel, ning leidsin sealt järgnevad vastused:

Kas pangaintress on sissemakse?

Kui pangaintressi ei ole maksustatud, siis sissemaksega tegu ei ole.

Eraisiku laenult, väärtpaberilt, hoiuselt või muult võlakohustuselt saadud intress on tulumaksuga maksustatav tulu. Tulumaksuvabastus kehtib pangahoiuse intressidele kuni 2017. aasta lõpuni. Alates 2018. aastast maksustatakse ka saadud hoiuseintressid tulumaksuga.

Kas Tallinna börsi ettevõtete dividend on sissemakse?

Jah, Tallinna börsi ettevõtete dividend on sissemakse. Kui dividendi on välja maksnud Eesti äriühing, on see äriühingu tasandil maksustatud ja inimesel ei teki dividendilt enam maksukohustust.

Topeltmaksustamise vältimiseks peab inimene need ise arvestama investeerimiskonto sissemaksete hulka. Kui inimene neid investeerimiskonto sissemaksena ise ei arvesta, siis ei saa selle võrra ka teha väljamakset maksuvabalt.

Eesti äriühingutelt saadud dividende tuludeklaratsioonis ei deklareerita, kuid need on maksuhaldurile teada ja võetakse inimese aastatuluna arvesse. Seega mõjutavad need maksuvaba tulu suurust ja võetakse selle arvutamisel automaatselt arvesse.

aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas

aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 eurole väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile (6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400)

aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

2018. aasta tulu dekla­reeritakse 2019. aastal.

Milliste välisriikide ettevõtete dividend on sissemakse?

Sissemaksena saab välisriigi dividendi arvesse võtta siis, kui sellelt on välismaal tulumaks kinni peetud. Sel juhul läheb aastatuluna arvesse nii-öelda dividendide brutosumma ehk koos kinnipeetud või tasutud maksuga summa.

Samuti peab dividendi tulumaksu kinnipidamise kohta olema tõend, mida maksuametile vajadusel esitada.

Kui dividendid on saadud välismaalt ja need on maksustamata, tuleb inimesel ise tuludeklaratsiooniga tasuda dividendidelt tulumaks. Nagu muud maksustatavad tulud, mõjutavad ka dividendid palgalt jm tasu­delt arvutatavat maksukohustust.

Mis kuulub väljamakse alla?

Väljamakseks loetakse kõik investeerimiskontolt tehtud kanded, välja arvatud kanded, millega soetatakse finantsvara, ja ülekanded teisele investeerimiskontole.

Maksustatav tulu tekib siis, kui kõikidelt investeerimiskontodelt tehtud väljamaksed ületavad väljamaksejärgselt kõigile investeerimiskontodele tehtud sissemaksete jääki.

Investeerimiskonto sissemakseks loetakse rahajääki kontol enne selle kasutusele võtmist investeerimiskontona, investeerimiskontole tehtud täiendavaid kandeid ning finantsvaralt saadud maksustatud tulu (nt dividendid).

Tehingute tegemine investeerimiskonto kaudu ei mõjuta maksuvaba tulu suurust seni, kuni investeerimiskonto tehingutelt ei teki maksukohustust. Ehk kuni väljamaksed ei ületa sissemakseid.

Veel tasuks uurida siit  ja siit, millised muudatused veel selle aasta deklareerimises on. Kõige täpsema maksuinfo saab maksunõustaja või maksuametiga suheldes.

Hetkel kuum