26 jaanuar 2017

Juubel: Apsude abil tuntud tegijaks mõlemal pool lahte

Metest Metall OÜ esindaja DURMA tehases oma 6 m ja 800 T painutuspinki vastu võtmas. Tol ajal oli see esimene ja ainuke omataoline Eestis.  

Metallitöötlusseadmete müügi ja hooldusega tegelev Nordcity Center OÜ on omal alal tegutsenud 15 aastat. Aktiivselt Baltikumi ja Soome turul teenust pakkuva ettevõtte unikaalsuseks ja tugevaks eeliseks konkurentide ees on suurte ja väga suurte seadmete tarnimise ning teenindamise võimekus ja kogemus.

Nordcity Center OÜ põhilised tooted on seadmed metallitöötlemisega tegelevatele ettevõtetele, olgu tegemist remondi- või tootmisorganisatsioonidega. Kui vahepealsetel aastatel oli firma tugevaim külg lehetöötlus, siis viimastel aastatel ollakse päris jõudsalt edasi liikunud laastulõikusseadmete ja -tehnoloogia tarnimisel. „Tänasel päeval on need üsna tasakaalus. Teenustest pakume loomulikult kvaliteetset ja usaldusväärset paigaldust, hooldust, koolitusi ning remonte. Oleme osutanud ka erinevate metallitööpinkide kolimisteenuseid,“ nimetab Nordcity Center OÜ juhatuse liige Urmet Itse.

Nagu ikka, on ka Nordcity Center OÜ kogenud tõuse ja mõõnasid. Olulistest otsustest nimetab Itse tegevuse laiendamist väljapoole Eestit. Kui Läti-Leedu suunal liikumine on paljudele Eesti firmadele kaua aega loogiline olnud, siis nemad otsustasid 2006. aastal seada sammud üle lahe Soome turule. „Selle üle olid tõttöelda üllatunud ka soomlased ise, sest nad olid pigem harjunud vastupidise trendiga,“ muigab Itse, lisades, et tagantjärgi vaadates oli see kindlasti õige otsus. Firma laienes tegelikult ka teistesse Balti riikidesse ja kuigi 2008. aasta majanduskriisi saabudes tuli olude sunnil välisesindused ajutiselt sulgeda, jätkati sealseid tegevusi kriisi taandudes.

Lisaks on Nordcity Centerile pakutud tegutsemiseks ka Peterburi regiooni ja Rootsit, kuid praegu peab ettevõtte juhtkond oluliseks keskenduda olemasolevatele turgudele ning edendada nendes toimuvat. Tarnitud seadmete arvu ja käibenumbrite järgi on Nordcity Center üks suuremaid ettevõtteid omal alal. Viimastel aastatel on küll esikolmiku vahel üsna tihe rebimine olnud, mis väljendub ka konkurentsis. Kuid positiivne on juhatuse liikme sõnul see, et enamik konkurente on siiski ausate töövõtetega.Tähtis on nii töötajate kui ka klientide koolitamine

Arengule annab hoogu ka pidevalt tihenev koostöö erinevate kõrgtehnoloogiliste CNC-seadmete tootjatega. Igal aastal investeerib Nordcity Center suuri summasid personali koolitustesse ja silmaringi avardamisse. Itse rõhutab, et selline areng on järjepidev protsess, sest seadme tootjatele on lõppklientidelt pidev surve järjest efektiivsemate seadmete ja võimaluste järele. See sunnib tootjaid pidevalt arenema ja ka tooteid parendama ning müüjatele vajadust end pidevalt kursis hoida.

Ettevõte on võtnud enda kanda ka klientide silmaringi avardamise: olgu läbi messidel näidatavate spetsiifiliste seadmete või reiside korraldamisega tootja tehastesse, et tutvuda maailmatasemel tootmisega. 2016. aastal viidi suur hulk kliente tutvuma DURMA tehasega Türgis.

Aastate jooksul on muutunud ka klientide suhtumine kodumaistesse firmadesse ning kohaliku hooldusmeeskonna väärtustamisse. „Oma hooldusosakonna ülesehitamine ning selle järjepidev arendamine oli väga tähtis samm. Mäletan, kui 2005. aastal Instruteci messil osa kliente ütles, et küll tullakse Soomest, Rootsist või Saksamaalt ja tehakse seade korda. Ent juba mõned aastad hiljem trend muutus, sest kahe-kolmenädalast tehniku ootamist ei kannatanud enamik kliente välja. Täna on meie hooldada palju selliseid seadmeid, mis töötavad 24/7 ning olenevalt hoolduslepingu tingimustest tuleb meil mõnikord reageerida ka mõne tunni jooksul,“ räägib Itse.

Oma 15aastase tegevusega ning enam kui 700 tarnitud seadmega on Nordcity Center OÜ panus Eesti masinaehituse ja metallitöötlemise arengusse olnud märkimisväärne ning seda kavatsetakse teha ka edaspidi. Lähiaja plaanidesse kuulub töötajate hulga kasvatamine ning nende täiendamine. Pikemas perspektiivis on seatud eesmärgiks ületada 10 miljoni eurose aastakäibe piir ja sealt veelgi edasi liikuda.

Horisontaalne puur-frees pink, mille kohale toomiseks läks vaja tosin rekkat ja paigaldus kestis ligi 3 kuud.  

Nordcity Centeri viis vaala

Nordcity Center OÜ on ainus Eesti kapitalil metallitöötlusseadmeid tarniv ettevõte, kes on ühe ja sama juriidilise keha alt tegutsenud 15 aastat. See kõnekas fakt aga räägib juba ise usaldusväärsusest ja tarnekindlusest. Teiseks suureks tugevuseks on Eesti suurim hooldusmeeskond, mida ühelt poolt tingib vastutus klientide ees ning riskide maandamine, teisalt aga suur tarnitud seadmete hulk, mis eeldab piisavat inimressurssi.

Ettevõtte müügispetsialistid on võimelised jooniste põhjal välja pakkuma täieliku tehnoloogilise lahenduse, vajadusel koos tootjaga välja arvutama detaili töötlemise ajad ja täpsustama teisigi olulisi detaile. See võimaldab kliendil teha oluliselt täpsemad tasuvusarvutused oma investeeringule ja prognoosida rahavooge, mis on suuremate investeeringute puhul liisingu taotlemisel oluline.

Neljanda vaalana toob Urmet Itse välja laia tooteportfelli, kuhu kuuluvad ka väga suured seadmed, ning pikaajalised lepingud tarnijatega. See loob kliendile suured võimalused. On kliente, kes on pikema aja vältel nende kaudu soetanud kogu oma seadmepargi kas korraga või ajapikku. Näiteks Tamsalu EPT AS ja Nuia PMT AS on olnud ettevõtte kliendid algusest peale. Ja on veel selliseid tootmisi, kus seadmeparki vaadates näeks nagu oma ettevõtte ajalugu aegteljel.

Viimaseks, aga väga oluliseks tugevuseks on töötajad. Pikaajaliste töötajate suure osakaalu seab Urmet Itse erakordsete saavutuste ritta. „Mida kauem inimene oma ametikohal töötab, seda professionaalsemaks ta muutub. Lisaks koolitustele ja silmaringi avardamistele peame pikaajalisi töötajaid meeles mitmesuguste hüvedega: näiteks viienädalane puhkus neile, kel täitub ettevõttes viis tööaastat. Juubeliaasta muudab erakordseks ka see, et sel aastal täitub kahel töötajal ettevõttes 10 aastat, mille puhul neid kindlasti ka eriliselt meeles peetakse.“

Kunagi ei tohi pelgalt tehingu saamise nimel lubada liiga optimistlikku tähtaega, sest sellega kaasneda võiv kliendi pettumus saab osaks ettevõtte mainest. Alati peab olema mingi puhver, sest ootamatusi võib ikka ette tulla.

Igast veast tasub õppida

Ta tõdeb, et iga aps on saanud omamoodi kasulikuks õppetunniks ning väärtuslikuks kogemuseks. Üheks oma möödalasuks nimetab ta liigset hasarti Läti ja Leedu turule laienemisel – korraga, ühel ja samal aastal ning üle kuumenenud majanduskeskkonnas. Lisaks võimalik inimlik faktor: „Teinekord olen usaldanud inimesi, kes lubavad mingi töö ära teha, aga ei saa sellega hakkama või ei suuda tähtajast kinni pidada. Kahjustada saab ka minu maine kliendi ees. Selliseid juhtumeid ei saa lõpuni maandada, kuid on võimalik järjepidevalt minimeerida.“

Majas kehtib näiteks reegel tähtaegade kohta, mis samuti on ühe õppetunni tulem. Nordcity Centeri müügimehed teavad, et pelgalt tehingu saamise nimel liiga optimistlikku tähtaega lubada ei tohi, sest sellega kaasneda võiv kliendi pettumus saab osaks ettevõtte mainest. Alati peab olema mingi puhver, sest ootamatusi võib ikka ette tulla. Klient on aga rõõmus kaupa varem kätte või seadet töökorda saades, aga ka alati pahane, kui tähtaegadest kinni ei peeta.

Urmet Itse ütleb lõpetuseks: „Me kõik eksime iga päev rohkem või vähem, aga iseküsimus on, kas neid märkame ja tunnistame. Kui jah, siis on võimalik areneda. Lõppkokkuvõttes oleme me ju kõik inimesed oma ohakate ja orhideedega. Ehk oma inimlikkusega.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOMMENTAARArne Taearendusdirektor, Nuia PMT AS„Nuia PMT AS on Nordcity Centrist tosina aasta jooksul ostnud ligi 20 erinevat tööpinki. Elu sunnib olema üha rohkem efektiivsem ja seetõttu on tööpingid aastatega läinud keerulisemaks ja mis parata, ka kallimaks. Et tehtud kulutusi tasa teenida, töötavad masinad suure koormusega, tihtilugu ka kahes vahetuses. See omakorda tingib selle, et tööpinke müüv firma peab pakkuma professionaalset tehnilist tuge, sealhulgas kiiret abi tehniliste probleemide lahendamisel. Seda Nordcity Center ka pakub ja eks see on üks oluline põhjus, et meie koostöö on kestnud nii pikka aega.“Aivar Maasiktootmisjuht Tamsalu EPT AS„Meie koostöö Nordcity Centeriga on kestnud umbes sama kaua, kui vanaks nende ettevõte tänavu saab. 15 aastat tagasi otsisime lahendust oma probleemile soetada uus painutuspink Knuth. Kuigi ettevõte oli alles alustav, olid selgelt tunda nende professionaalset suhtumist ning see jätkus ka pingi hooldus- ja remonditööde puhul. Umbes 10 aastat tagasi tekkis meil vajadus uute seadmete järele ning ostsime nende kaudu plasma-gaasi lõikepingi Ajan ning pärast ühist kaalumist ja valikut soetasime ka uue metallilõikegiljotiini DURMA, millega jäime ülimalt rahule. Nimeliselt tahaks kiita müügidirektor Vladimir Müürseppa, kelle kogemused ja teadmised on teinud kogu meie järgneva koostöö aina lihtsamaks. Oleme esimese plasma-gaasi lõikepingi vahetanud välja moodsama vastu ja aasta lõpus ostsime täisautomaatse lintsae Imet. Teeb rõõmsaks, et on olemas selline koostööpartner, kellele saad usaldada kogu oma seadmepargi ning kes leiab alati meie muredele lahenduse. Tamsalu EPT ASi töökas meeskond soovib Nordcity Centeri tiimile uusi väljakutseid ja astuge ikka sama reipalt edasi!“

Hetkel kuum