Kontaktivaba leib, pangalaen ja teksapüksid – meie uus normaalsus

Oleme täna murranguliste muutuste keskel – inimeste käitumismustreid, suhtumist ja tarbimist kujundavad ümber erinevad välised piirangud, mida toob kaasa valitsev olukord. Paljud kaubandus- ja teenusettevõtted on just viimastel nädalatel täheldanud kuni kümnekordset e-kanali kaudu laekuvate tellimuste arvu kasvu. Online-kaubandus tervikuna on kasvanud kuu aja tagusega võrreldes kuni 30%, kirjutab Net Group OÜ juhatuse liige Anders Abel.

Sarnaseid trende on näha ka muudes sektorites – voogedastushiiud nagu Netflix ja Youtube on pidanud lausa piirama edastusmahtusid, kuna teenuse tarbijate arv on hüppeliselt suurenenud. Suure tõenäosusega jääb hetkel olude sunnil tekkinud kaupade ja teenuste ostmise muster paljudele tarbijatele omaseks ka tulevikus. See tähendab, et suureneb kaupade ja teenuste tellimine interneti vahendusel – nii toidukaupade, riiete, elektroonika, mööbli, ehituskaupade ja miks mitte isegi autode või finantsteenuste. Kuidas selle muutunud normaalsusega toime tulla ning teistlaadi tulevikuks juba täna valmistuda?

Hästi disainitud ja töökindlad online kanalid

Selleks, et veebis edukas olla tuleb luua töökindel ja toimiv veebipõhine kanal – olgu see müügiks või klienditeeninduseks. Viimased nädalad on tõestanud, et näiteks paljude kauplejate tehniline müügimuskel on jäänud suurenenud klientide arvu teenindamiseks nõrgaks. Mitmed veebipoed, kus olen üritanud kliendina viimastel päevadel tellimust sooritada, on tihti aeglased või ei tööta üldse. See aga tähendab, et mitmel juhul on ostuprotsess katki jäänud.

Anders Abel, Net Group OÜ juhatuse liige

Viimased nädalad on tõestanud, et paljude kauplejate tehniline müügimuskel on jäänud suurenenud klientide arvu teenindamiseks nõrgaks. Mitmed veebipoed, kus olen üritanud kliendina viimastel päevadel tellimust sooritada, on tihti aeglased või ei tööta üldse. See aga tähendab, et mitmel juhul on ostuprotsess katki jäänud. Sellises olukorras aga riskivad taolised e-poed klientide kaotamisega.

Kindlasti on asi ka selles, et jõuan rohkem kodus viibides sellistesse veebipoodidesse, kuhu tavaliselt ei satu, kuna olen spetsiifilisemaid tooteid harjunud ostma füüsilistest kauplustest. Sellises olukorras aga riskivad taolised e-poed klientide kaotamisega. Küll aga võivad jaekaupluste ketid, mille riskiks on muidu füüsilise poeketi ostjate arvu vähenemine või suisa poodide sulgemine teatud ajaks, leida e-kaubandusest hea alternatiivi ettevõtte tulemuste kaitsmiseks ja töökohtade säilitamiseks võimalikult suures mahus.

Koos müügikanali vahetusega tuleks sellisel juhul uuesti üle vaadata ka protsessid ning inimeste töökohustused, et need toetaks maksimaalselt kiiret ja sujuvat tööd uue ärimudeli alusel. Hästi disainitud ja tehniliselt võimekad digitaalsed kanalid on ka hea platvorm, et olukorra stabiliseerudes kiirelt liikuda välisturgudele ning sealt täiendavat tulu otsida. Lisaks on tänane reklaamiturg muutunud ja mitmetes kanalites on reklaam kordades odavam kui varem. See tähendab, et välisturgudele liikumine on muutunud odavamaks ja kergemaks kui varem. Ei tasu maha visata võimalust praegu investeerides olla kättesaadav kordi suuremale tarbijaskonnale kui vaid kohalik turg.

Skaleeritavad ja tulevikukindlad äriprotsessid ning -lahendused

Viimaste nädalate kogemus on näidanud, et paljude kauplejate jaoks on muutunud keerukaks müügitehingu järel kaupade komplekteerimine ja tarnimine või ostuprotsesside kohandamine kasvava nõudlusega toime tulekuks. Kindlasti on valdkonniti põhjused selleks erinevad, kuid tihti näen ettevõtetega suheldes ühe pudelikaelana puudujääke tööprotsesside korralduses ja disainis. Need omakorda toovad kaasa raskused ärimudeli laiendamisel, muutmisel ja suurema tellimuste mahu täitmisel.

Selleks, et saaksid enda personali suunata väärtustloovamate või hetkel lahendamist vajavate teemadega tegelema, pead protsesse kirjeldades ja paika pannes arvestama pidevate muutustega. Jälgi seejuures, et protsessides ei tekiks “pudelikaelasid”, ehk kohti, kus kõrvalekalle või väiksem tööseisak paneb seisma terve ahela.

Lisaks tasub automatiseerida võimalikult palju neist protsessidest, mis nõuavad tarbetult inimese sekkumist, andmete sisestamist või põhinevad e-kirjadel/kõnedel. See võimaldab omakorda panna töötajad tegelema analüüsiga ning panustama ettevõtte väärtuse kasvatamisse. Analüüsi samuti oma täna kasutatavaid IT-lahendusi – kas neid on võimalik kerge vaevaga kohandada muutuva ärimudeliga ja vajadusel skaleerida? Viimase tarbeks on otstarbekas kaasata professionaalne partner.

Reaalajas ülevaade sinu ärist

Kasutatavatest tööriistadest tähtsam on arusaamine, millist ülesannet hetkel lahendama pead. Ütleb ka ju vanasõna: „Üheksa korda mõõda, üks kord lõika“. Üheksaks mõõtmiseks ei ole aga paraku tänasel ärimaastikul tihti aega. Vaja on teha otsuseid kiirelt. Selleks on aga vaja adekvaatset infot ja andmeid.

Andmete maht on tänaseks enamikes ettevõtetes kasvanud selliseks, et tavapärase Exceliga enam konkreetset ülevaadet asjade seisust ei saa. Või kui saabki, siis kulub selleks suur osa juhtimisega tegelevate inimeste tööajast, mis omakorda on kahjulik ettevõttele tervikuna. Selletõttu tasub kaaluda lahenduste kasutusele võtmist, kus andmed korjatakse erinevatest andmeallikatest kokku, korrastatakse, süstematiseeritakse ja kuvatakse lihtsasti loetaval kujul otsustajatele.

Võimalused on olemas – ole julge ja kasuta neid

Iga kriis annab võimaluse uueks kasvuks – isegi kui see esmapilgul nii ei tundu, siis ajalugu on seda tõestanud. Hiina juurtega kaubandushiiu Alibaba hüppeline kasv toimus näiteks SARSi epideemiapuhangu ajal 2003. aastal. Seega, kasuta hetkel tekkinud täiendavat aega ja analüüsi enda praegust ärimudelit, protsesse ja tehnilisi lahendusi, mida ettevõttes kasutad.

Ja nüüd mõtle sellele, kui peaksid enda tooted või teenused tarbijani viima kontaktivabalt, müüma digitaalselt, pakkuma välisturgudele või teises keeles? Millise ülalpool kirjeldatud aspektiga peaksid juba täna tõsisemalt tegelema? Kindel on see, et tuleviku normaalsus on tugevalt mõjutatud täna kujunevatest tarbimismustritest – kas oled selleks valmis?

Autor: Anders Abel, Net Group OÜ juhatuse liige

www.netgroup.com

Hetkel kuum