Artikkel
 • Daetwyler Eesti kvaliteet rahuldab ka Šveitsi ülinõudlikku klienti

  Foto: Meeli Küttim

  Selles, et 1943. aastal Zürichis alguse saanud pereettevõte, masinaehitusfirma Daetwyler 1995. aastal haruga Eestisse jõudis, oli oluline roll mängida tollasel presidendil Lennart Meril.

  Head suhted Šveitsi- Balti kaubanduskoja esimehe Jürg Würtenbergiga tõid Tallinnasse külla ettevõtte omaniku Max Daetwyleri, kes lennujaama lähedust ning olemasolevat ärivõrgustikku hoomates tütarettevõtte rajamisega algust tegi. Täna 10 – 11 miljoni eurose aastakäibega Eesti haru tõestas end kiirelt ja on jõudnud masinaehitusettevõtete absoluutsesse tippu.
  „1995. aastal asutatud ja 1996. aastal reaalselt tegevust alustanud tütarettevõte loodi eesmärgiga soodsate keevisraamide soetamiseks Ida-Euroopast,“ meenutab MDC Max Daetwyler Eesti AS tegevjuht Kaili Vohnje aega, mil kõik alguse sai. Sihtkohta ei valitud juhuslikult, sest Max Daetwyler tundis huvi juba varem keerulise saatusega Balti riikide vastu ning soovis just ühte nendest riikidest investeerida. See, et asukohaks valiti Tallinn ja mitte Riia või Vilnius, oli osa eelmainitud juhusel.
  MDC Max Daetwyler Eesti AS tegevjuht Kaili VohnjeFoto: Meeli Küttim
  Asutamisest kuni 2007. aastani toodeti Eesti tütarettevõttes vaid emafirma toodangut. Sellesse aega jäi ka konkurentsis püsida soovivate Šveitsi tööstusettevõtete laienemine, kes hakkasid töömahukaid tööprotsesse suunama võimalikult soodsatesse Ida-Euroopa maadesse. Ümber orienteeruda tuli ka Eestisse loodud tütarettevõttel, kes hakkas järk-järgult pakkuma allhanget teistele Šveitsi tööstusettevõtetele.

  Millistele sektoritele Daetwyler Eesti toodab?

  Daetwyler Eesti tootmise võib laias laastus kahte valdkonda jaotada. Üle kahe kolmandiku käibest moodustavad masinaraamid ja konstruktsioonid erinevate tööpinkide tootjatele, kes ise juba meie juurest pärinevad tooted kokku monteerivad. Antud masinaraame ja konstruktsioone valmistatakse väga erinevatele tööstussektoritele.
  Nii toodetakse seeriatena toodangut laserlõikus – ja painutuspinkide valmistajatele, samuti alusraame täisautomaatsetele freesimis- ja lihvimiskeskustele (hammasrataste, võllide ja muude mootoridetailide valmistamiseks mõeldud seadmed). Peamised antud seadmete kasutajad on nii auto- kui lennutööstus.
  Foto: Meeli Küttim
  Lisandunud on roostevabast terasest seadmete valmistamine, millega toodetakse erinevaid voolikuid ja juhtmeid nii meditsiinitööstusele kui ka näiteks vihmutussüsteemidele. Mainimata ei saa jätta ka kellatööstust. Kellatööstuse seadmete alusraame valmistatakse lausa kahele Šveitsi kliendile. Paar aastat tagasi lisandusid ka karastusahju tootja tellimused. Kõiki neid tooteid toodetakse vastavalt tellija soovile nii osaliselt monteerituna või juba ka valmiskoostatuna.
  Lisaks masinatööstusele toodab Daetwyler Eesti laevatööstusele heitvee- ja prügikäitlusseadmeid, olles Soome juurtega firma üheks oluliseks tarnijaks. Viimastel aastatel on antud klient saavutanud maailmaturul liidripositsiooni, varustades suurt osa maailma laevatööstusest veekäitlusseadmetega (kattes kogu veeringluse laevas), k.a. luksusjahtide heitveepuhastussüsteemid.
  Ka näiteks Tallinki Megastar on varustatud meie juures valmistatud toodetega. Laevatööstusele valmistatavad tooted valmivad Daetwyler Eesti tehases lõppjärku nii, et need monteeritakse juba otse valmivatesse või ümberehitatavatesse laevadesse. Harv ei ole ka juhus, kus meie ettevõtte inimesed ise montaaži laevas juhendavad või tooteid installeerivad.

  Tootmisettevõtte keeviskonstruktsioonid on suured – need võivad olla kuni kümne meetri pikkused, kuid eksimisvõimalus valmistamisel praktiliselt puudub. Kõik see nõuab väga läbimõeldud tootmisprotsessi. Suutlikkus toota parimat ja tipposkused on täna kohapeal olemas?

  Kuigi meie tooted on suured, kaaludes enamasti 0,5 tonnist 10 tonnini ja on sageli kuni 10 meetrid pikad, on tegemist toodetega, mis määravad ära antud tööpinkidel valmistatavate toodete täpsuse. Tänapäevase fiiberlaserlõikuspingi 10kw jõuga töötav laserkiir läbib sageli muretult 30 – 40 cm paksuseid metalle ning töötab väga suure kiirusega.Selle laserkiire hetkeline sattumine silma või näiteks sõrmele on surmav, mistõttu tööpingi täpsus ja ohutus on eluliselt oluline. Samuti erinevad freesimis- või lihvimispingid, millega valmistatakse hammasrattaid nii kelladele kui ka auto käigukastidele, mis peavad töötama ülima täpsusega ja veatult. Seega peab olema tagatud meie toodete kõrge kvaliteet.
  CNC-freesimiskeskus, kus parasjagu valmib laserlõikuspingi alusraam.Foto: Arno Mikkor
  Nii on iseenesest selge, et nt 6 meetri pikkune laserlõikuse keevisraam, mis väljub meie majast juba ka freesituna omab tasapinna täpsust 0,02 – 0,3 mm. Sellele kõigele lisandub tugev konkurents turul ja pidev hinnasurve. Nii ei olegi võimalik teisiti toota, kui väga läbimõeldud tootmisprotsessiga, kus juba tooraine ja materjal väga olulist rolli mängib.
  Sellist pidevalt saavutatavat kvaliteeti ei saavuta üleöö. Meie viimaste aastate lähenemine, kus töötame käsikäes kliendiga ning seome töötajad parenduste protsessi, on olnud märgilise tähendusega. Uhkusega võime öelda, et jah, me suudame sellist kvaliteeti toota, mis meie Šveitsi klienti rahuldab ning jah, meil on sellised inimesed tööl, kes seda kvaliteeti igapäevaselt toota suudavad.

  Tark tootmine ja lean-tootmise printsiibid on need, mida Daetwyler järgib. Kuidas on tootmisprotsesside uuendamine sujunud? Millised suurimad muudatused on viimastel aegadel toimunud ning millised ees?

  Me ei ole kaugeltki veel seal maal, kus võiksime öelda, et lähtumegi ainult lean-tootmise printsiipidest, ent edukas algus on tehtud. Oleme toodetest lähtuvalt ettevõttesiseselt loonud erinevad väärtusloomeahelad nii üksiktootmisele, prototüüpidele kui ka seeriatoodetele, lähtudes liintootmise põhimõtetest. Oleme suutnud tagada stabiilse toodete kvaliteedi ning vähendada tootmiseks kuluvat aega ning materjalivarusid on paremini võimalik taktpõhimõttel sisse osta ja tarnida lasta.
  Foto: Arno Mikkor
  Viimasel kolmel aastal oleme põhjalikult uuendanud ka töökeskkonda ja panustanud infrastruktuuri, sealhulgas ka tootmisseadmete monitoorimisse, seda just selleks, et infrastruktuur toetaks parimal võimalikul moel tootmist. Samas näeme veel palju võimalusi ja investeerimisvajadusi, seda eelkõige selleks, et tootmine oleks ka keskkonnasäästlikum ja meie toodetav energia taaskasutatav. Eks me sinna poole ka liigume, sest kõike korraga ei jõua ja meie inimesed on pidanud pidevalt toimuvate muutustega kaasa tulema. Kõige lihtsam see teekond ei ole olnud, ent hea meel on tõdeda, et suur osa töötajaskonnast on muutustega hästi kaasa tulnud ja saavad aru muutuste ja pideva arengu vajadusest.

  Millised on investeeringud, millesse Daetwyler Eesti täna panustab? Pole vale öelda, et masinad, millel täna töötatakse, on valdkonna parimad?

  2015. aastal soetatud CNC-freesimiskeskused on võimaldanud meil viimasel viiel aastal täiendada oma väärtusloome ahelat nii, et suur osa varasematest klientidest, kes tellisid oma tooteid emafirma kaudu (emafirma töötles meie tooteid edasi), on saanud meie otseklientideks.
  Selliselt oleme saavutanud ka suure iseseisvuse ja saame erinevates MDC Grupi investeeringutes otse kaasa rääkida. Meie ettepanekutega arvestatakse, tasapisi oleme uuendustega lausa eeskujuks. Samuti oleme teinud suuri investeeringuid töötajate töökeskkonna parendamiseks ning erinevate tööd hõlbustavate ja kiirendavate abinõude soetamiseks.
  Kasutusel on PEMA firma erinevad manipulaatorid ja pöördseadmed, mis teevad keevitaja töö võimalikult mugavaks.Foto: Meeli Küttim
  Kasutusel on PEMA firma erinevad manipulaatorid ja pöördseadmed, mis võimaldavad raskeid keeviskonstruktsioone keerata ilma lisavahendeid kasutamata asenditesse, mis teevad keevitaja töö võimalikult mugavaks. Sel aastal on plaanis alustada uue ERP programmi juurutamisega, et tööde planeerimine ja töökulu aruandlus oleks võimalikult kiire ja täpne.
  Oleme viimastel aastatel panustanud väga palju erinevatesse IT-lahendustesse nii, et infovood oleksid ettevõttes piisavad ja kõik töötajad informeeritud. Siseveebis kajastame erinevaid sündmusi jooksvalt, eriti praegusel kriisiajal kui töötajatele stabiilsus ja ettevõtte käekäik on väga oluline.

  Millistes tegemistes teeb siinne ettevõte nö silmad ette teistes riikides asuvatele Daetwyleri tehastele?

  Tänu töökeskkonna pidevale arendamisele ja töötajatega väga avatud suhtlemisele oleme saavutanud nii kvaliteedi kui usaldusväärsuse osas sellise taseme, et klientide rahulolu on teiste grupi ettevõtetega võrreldes parim.
  Turul, kus täna tegutseme, on väga tavapärane erinevate auditite läbiviimine ning tootja tehase kontroll. Meie töötajate jaoks on seega tavapärased erinevate kontrollide ja inspektorite külaskäigud ning tootmises ei toimu puhastustalguid või asjade ilustamist. Oleme saavutanud korrektsuse taseme, kus võime igal ajal vastu võtta erinevaid külalisi ilma, et peaksime midagi häbenema.
  Ei saa muidugi märkimata jätta ka Eesti IT-arengut, mistõttu on meie ettevõttes tavapärane kliendiserverite kasutamine tellimuste ja pakkumiste teostamiseks või muud IT-lahendused inimeste töö lihtsustamiseks. Inimesed on harjunud muutustega, mistõttu on lihtsam ajaga kaasas käia kui näiteks ikkagi väga konservatiivses Šveitsis. Üritame ära kasutada seda usaldust, mida toob endaga kaasa „Šveitsi ettevõtte“ kuvand, ent meie jaoks on olnud ülimalt oluline seda kuvandit ka sisuliselt täita. Ehk seda, mida lubame, ka teeme.
  See usaldusväärsus on meie üha kallinevas infrastruktuuris ja mis seal salata ka töötasude tõusus äärmiselt oluline. Hind on oluline, ent määravaks osutuvad sageli tarnetäpsus, -kiirus ja toodete ühtlane kõrge kvaliteet.

  Muutub aeg, muutuvad vajadused. Millised tehnoloogiad on kadunud ja millised juurde tulnud?

  Sageli tundub, et IT-valdkond on see, kus toimub pidev ja väga kiire areng või siis toimub ka seadmete pidev edasiarendamine. Nii ta ongi, ent tegelikkuses toimub selle arenguga käsikäes ka erinevate tööprotsesside areng.Ehk nutikalt toota ei tähenda ainult IT-lahenduste kaasamist igapäeva töösse, vaid ka töövõtete muutmist vastavalt kaasaja võimalustele.
  Meie jaoks on täna päevakorras uue ja mitmeid kordi kiirema laserlõikuspingi soetamine. Samas on sellest kiirest pingist vähe kasu, kui ühe operaatori asemel peame tööle võtma veel kuni neli inimest, kes laserlõigatud tooteid sorteerivad või ladustavad. Seade lihtsalt on nii palju kiirem. Seega ei vaata me täna enam mitte ainult seda seadet kui üksikut toodet, vaid kaalume kogu infrastruktuuri soetamist, ehk siis täisautomaatse lao ja ka automatiseeritud sorteerimissüsteeme.
  Kuigi meie üheks väga oluliseks valdkonnaks on keevitamine, on meie tooted täna veel sellised, kus robotiseerimine ei anna nii suurt efekti, kui sageli sellelt oodata võib. Nii ongi materjalide käitlemine hoopis see, kus saaksime rääkida robotiseerimisest ja automatiseerimisest. Enne igat suuremat investeeringut ongi oluline teha protsessi analüüs ja lammutada tegevus lahti osategevusteks, sest selliselt näeme ära tegelikud protsessipidurid ja muutmist vajavad üksikud osategevused, mis tegelikult olulise säästuefekti annavad.

  Kuidas te oma töötajaid koolitate ja kuidas masinatööstuses toimuval kätt pulsil hoiate? Kas külastate messe, käite koolitustel vms?

  Nagu sai mainitud, on meile töötajate arendamine väga oluline, seega on ka messidel käimine, erinevate tootjate tootetutvustused sellised tegevused, mida me igati soosime.
  Kuna meie klientideks on ülemaailmsed seadmete tootjad, siis on nendega otse suhtlemine väga oluline. Ka nende juures korraldatavad majamessid on sellised, kuhu meie spetsialistid on oodatud. Kulu, mis meil täna seoses klientide üle maailma külastamisega tekib, on suures perspektiivis väike, kuid äärmiselt oluline investeering. Otsene kontakt ja kliendivajaduste mõistmine on võtmesõnad, mis meid ka konkurentidest eristavad.
  Seega, mida rohkem on meeskonnas tugevaid spetsialiste, seda võimekamad tervikuna oleme. Ei ole nii, et mina tiirutan ümber maailma ja lendan iga paari kuu tagant Šveitsi hoides selliselt kätt pulsil maailmas toimuval, seda teevad erinevad inimesed minu meeskonnas, kes parasjagu infot vajavad või kliendi soovidele lahendusi leida aitavad. Lisaks sellele tekib ka arusaam, et tegemist ei ole puhkusereisidega vaid väga pingeliste tööpäevadega, kus valdkonna tundmine ja kliendikesksus on enamasti määrava tähtsusega. Minu kogemus näitab ka, et kliendi ära kuulamine ning tema vaatevinklist asjade nägemine on diskussiooni korral juba pool lahendust. Ent ka siin kehtib põhimõte - lubame seda, mida reaalselt saame täita.

  Kuidas on kasvanud ettevõtte Eesti haru? Kui palju oli töötajaid algusaastatel ja kui palju on nüüd?

  MDC Max Daetwyler Eesti AS on tunnustatud ka peresõbraliku tööandja tiitliga. Foto: Meeli Küttim
  Daetwyler Eesti suurim tagasilöök oli 2009. aastal seoses eelmise majandus- ja finantskriisiga, kus sisuliselt üle öö tellimused tühistati või peatati. 75 töötajast jäi tol korral tööle vaid 34 inimest. Peale kriisi kasvas meie töötajate arv pidevalt ning praegu on meil tööl umbes 90 inimest, mõned neist ka renditöötajad.
  Viimasel kolmel aastal oleme investeerinud erinevatesse abivahenditesse tööprotsesside kiirendamiseks ning näiteks 2019 saavutasime sarnase käibe 2017. aastaga, kuid töötajate arv oli 10 inimese võrra väiksem. Lisaks on meie käibekasv olnud pidevas kasvutrendis hoolimata pidevast hinnasurvest.
  Kahjuks ei ole majasisene ressursside tõhustamine tähendanud ainult kasumimarginali kasvu, vaid pigem võimalust kliendibaasi säilitada ja klientidele paremaid hindasid pakkuda. Seda kõike ka tingimustes, kus materjalide hinnad on olnud meie turul pidevas kasvutrendis, samuti on pidevalt kasvanud töötajate palgad.
  Praegune kriis ei ole esialgu tähendanud meile kardinaalseid muudatusi. See, et ettevõtet ümberstruktureeritakse, töökohti ühes valdkonnas vähendatakse ja teises taas suurendatakse, on pigem meie jaoks olnud asjade loogiline kulg, sest tegeleme endiselt efektiivsuse suurendamisega. Samas on konservatiivne lähenemine ning mitte pideva käibekasvu tagaajamine võimaldanud meil jääda turul stabiilseks. Ka praegu analüüsime pidevalt erinevaid meetmeid kriisiga toime tulla nii, et meie usaldusväärsus nii kliendi kui ka töötaja silmis püsiks.

  Personalijuht Kristi Rander:

  „Me nõuame tõesti töötajatelt palju, aga pakume omalt poolt ka palju vastu. Tasustamisel lähtume võrdse kohtlemise põhimõttetest. Palgad vaadatakse iga-aastaselt üle kõikidel töötajatel, arvestades perioodiliselt saadavaid Eesti tööstussektori kohta tehtavaid palgaanalüüse, kolm viimast aastat oleme maksnud 13. palka. Tervist Edendavate Töökohtade võrgustiku liikmena väärtustame kõike tervisega seonduvat, toimuvad tervisenädalad huvitavate loengute ja väljakutsetega. Töötajad saavad SportID keskkonnas toetust, pakume tervislikke vahepalasid ja soodsamalt sooja lõunasööki, töökohal käib massöör, olemas on välijõuseadmed ettevõtte õuealal ja AED elustamise aparaadid.

  Peresõbraliku tööandja programmi läbinuna pöörame suuremat tähelepanu töötaja pereliikmetele, pakume täiendavat tööst vaba aega oluliste perekondlike sündmuste puhul, korraldame ühisüritusi peredele, nt toimus eelmisel aastal lahtiste uste päev oma töötaja pereliikmetele, kus töötaja võis kaasa kutsuda omal valikul näiteks mitte ainult oma pere, vaid ka vanaema vanaisa või muu pereliikme. Nii saavad töötajad ka ise oma tööd ja tegemisi tutvustada ning näidata, kui huvitav ja oluline see olla võib.

  Olulisel kohal on ka töötajate tunnustamine. Igal aastal toimuvad parimate töötajate valimised, jooksvalt on kõigil võimalik kolleege tunnustada ettevõtte siseveebi tunnustusnurgas. Algatasime ettevõtmise „ettevõtte üllatab“, et motiveerida ja seada eeskujuks neid, kes on millegagi silma paistnud. Et töötajad õpiksid üksteist paremini tundma, läks eelmisel aastal hästi käima ka osakonnasiseste ühisürituste korraldamine töötajate initsiatiivil, kus ürituste kulud kannab ettevõte.

  Annetame Aega võrgustiku liikmena pakume vaba aega vabatahtlikuks tööks ja korraldame ka ise erinevaid vabatahtliku töö ettevõtmisi. Ettevõttesiseselt korraldame töövarjupäevi, mis on olulised ka seetõttu, et see aitab mõista kolleegi töö eripära ja raskust. Ei ole ju harv situatsioon, kus arvatakse, et kolleeg ei tee eriti midagi või, et kontoritöötaja tööelu on lihtsam kui tootmises. Ainuüksi see kogemus tekitas ühes meie keevitajas huvi vahetada eriala ja tänaseks ongi ta juba CNC-freespingi operaator või on läinud töötajad erialaselt end edasi koolitama. Koolis käimine ja enese arendamine on tõesti ka see valdkond, mida väga propageerime, vajadusel korraldame ümber tööaja ja kui edasiarendamine on seotud meie töövaldkonnaga, siis üldiselt katame ka koolituskulud.

  Tootmisettevõttena polegi seda nii vähe, kui arvestada, et meie tööaeg peab olema väga produktiivne ning kõik sellised üritused on esmapilgul kulude real, ent meie jaoks on see investeering tulevikku.

  Me räägime küll tootmisest ja olulistest investeeringutest, kuid kui arvestada, et meie 10 – 11 miljoni suuruse käibe juures on personalieelarve pea 3 miljonit, siis on ka selge, miks meile on väga oluline selle ressursi, isegi kui sõna ressurss kummaliselt kõlama võib jääda, parim rakendamine ning hoidmine. Suhtume oma töötajatesse kui igasse olulisse pusletükki, kes annab oma panuse parima terviku saavutamiseks.“

Andre Nõmm: AI fanfaarid kõigutavad senist elukorraldust
Tehnoloogia kiire areng esitab demokraatiale väljakutse, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm inspektsiooni blogis.
Tehnoloogia kiire areng esitab demokraatiale väljakutse, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm inspektsiooni blogis.
USA aktsiaturud sulgusid pingelises ootuses, kuid Nvidia ületas kõik prognoosid
Nvidia langes kolmapäeval 2,85% ehk 19,80 dollarit ning lõpetas kauplemise enne majandusaruande avaldamist 674,72 dollari peal, peale uudiste avaldamist hüppas 8,42%
Nvidia langes kolmapäeval 2,85% ehk 19,80 dollarit ning lõpetas kauplemise enne majandusaruande avaldamist 674,72 dollari peal, peale uudiste avaldamist hüppas 8,42%
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Väiketootjate unistus on purunenud: meie pealt hoitakse esimesena kokku
Unistus, et järjest rohkem tarbitakse teadlikult kohalike väiketootjate tooteid, ei ole täitunud, ütles väiketootja Nopri talumeierei peremees Tiit Niilo.
Unistus, et järjest rohkem tarbitakse teadlikult kohalike väiketootjate tooteid, ei ole täitunud, ütles väiketootja Nopri talumeierei peremees Tiit Niilo.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Neeme Korv: Skype'i tegijad trikitavad jälle
Eesti kapital osaleb olulistes tehingutes, kiiresti kasvavad gasellettevõtted ületavad takistusi, aga kas vaeseks saame end ikkagi vinguda, küsib Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.
Eesti kapital osaleb olulistes tehingutes, kiiresti kasvavad gasellettevõtted ületavad takistusi, aga kas vaeseks saame end ikkagi vinguda, küsib Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.
Idavedude skandaali jõudnud Metaprint palkas uue juhi
2023. aastal idavedude skandaali sattunud Metaprint palkas ettevõttesse uue juhatuse liikmena Artjom Sokolovi, kes on varem tegutsenud SEB Pangas.
2023. aastal idavedude skandaali sattunud Metaprint palkas ettevõttesse uue juhatuse liikmena Artjom Sokolovi, kes on varem tegutsenud SEB Pangas.
Teadlane: kliimaseaduse eesmärk on vildakas
Rääkides rohepöördest, siis ka autodega tehakse pöördeid. Aga see on juhi otsus, kas pööre toimub sujuvalt ja kaasreisijatele märkamatult või külg ees kummivilina saatel, kirjutab TalTechi doktorant-nooremteadur, kliimaseaduse transpordi ja liikuvuse töögrupi liige Tanel Jairus.
Rääkides rohepöördest, siis ka autodega tehakse pöördeid. Aga see on juhi otsus, kas pööre toimub sujuvalt ja kaasreisijatele märkamatult või külg ees kummivilina saatel, kirjutab TalTechi doktorant-nooremteadur, kliimaseaduse transpordi ja liikuvuse töögrupi liige Tanel Jairus.
Müügimees: me liigume elektriautode suunas märkamatult
Elektriautode müüjad tajuvad, et üha enam inimesi mõtleb elektriauto ostmisele, rääkis City Motorsi kasutatud autode müügijuht ja Elektriautopood.ee müügimees Sander Kirss.
Elektriautode müüjad tajuvad, et üha enam inimesi mõtleb elektriauto ostmisele, rääkis City Motorsi kasutatud autode müügijuht ja Elektriautopood.ee müügimees Sander Kirss.
Kaamos ehitab Vehole esinduse
Kaamos Kinnisvara ehitab Veho uue kommertssõidukite esinduse Tooma äriparki hiljemalt aasta lõpuks.
Kaamos Kinnisvara ehitab Veho uue kommertssõidukite esinduse Tooma äriparki hiljemalt aasta lõpuks.
Raadiohommikus: obskuursed ärid Eestimaal
Kolmapäevases hommikuprogrammis tuleb juttu ebatavalistest ja eriilmelistest äridest.
Kolmapäevases hommikuprogrammis tuleb juttu ebatavalistest ja eriilmelistest äridest.