• Kuusakoski: vanametalli rekordhind paneb ettevõtjaid tegutsema

  Foto: Kuusakoski AS

  Musta vanametalli ja vase rekordkõrge hind on pannud ettevõtjaid sel kevadel eriti aktiivselt tegutsema ning kokkuostu tuuakse selliseid põllutöömasinaid ning tööpinke, mida vanametalliettevõtte AS-i Kuusakoski juhatuse liikme, Toomas Kollamaa, sõnul ta enam ei uskunudki Eestimaal alles olevat. Lisaks paneb inimesi taaskasutusele mõtlema soov, et meie järglastele jääks maha puhtam maailm.

  „Meie missioon on hoida oma planeeti ning soovime, et iga järeltulev põlv teeks teatud asju eelnevatest paremini. Roheliselt mõtlemine on trend, mis on tulnud, et jääda. Ja seda mitte ainult inimeste, vaid ka ettevõtete vaates,” ütleb Kollamaa. „Väga hästi tuleb tuleb see välja just kevaditi, kui käib ladude ja tööstuste suurpuhastus ning meile saadetakse suurtes kogustes vanu metallist tööpinke, põllutöömasinaid, rehve, pliiakusid ja elektroonikat. Täna paneb seni kahelnud era- kui ka ärikliente tegutsema muidugi ka ülimalt hea vanametalli hind.”
  Ta lisab, et paarkümmend ja rohkem aastat tagasi oli enamik seadmeid ja masinaid enamjaolt üleni metallist ning nende utiliseerimine oli lihtsam. Tänaseks on muutunud ka Kuusakoski töö – seadmed koosnevad erinevatest materjalidest, mis tuleb üksteisest lahutada ning suunata taaskasutusse või jäätmetesse. „Positiivne on aga see, et kui varasemalt viidi väga kergekäeliselt esemeid prügimäele, siis täna enam nii ei ole. Pigem mõeldakse nüüd kõigepealt taaskasutusele ja käitlemisele. Kahjuks ei muutu inimeste mõttemaailm üleöö. Ent siiski on näha, et keskkonnale mõeldakse aina enam. Keskkonnateadlike ettevõtjate jaoks on väga oluline, mis saab nende prügijääkidest edasi.”

  Metalli teekond kliendi juurest taastootmisse peab olema kontrollitav

  Foto: Kuusakoski AS
  Kuusakoski põhitegevuseks on metallide taaskasutus. Tööstuslike protsesside käigus eraldatud metallid ja muud materjalid müüakse tooraineks Soome ja mujale. Tänu taaskasutatavale toorainele saab tööstus vähendada maakide kaevandamist ja nende rikastamist. Uute metallimaakide kaevandamine ja kasutuselevõtt võtab ligi 95% sellest energiakulust, mis kulub reaalselt kasutatud metalli ümbertöötlemiseks. Seega aitab Kuusakoski läbi taaskasutuse vähendada süsinikdioksiidi saastet, reovete teket ja prügilas ladustatavaid jäätmeid.
  Metalle saab üha uuesti kasutada, sest neil ei ole „parim enne” kuupäeva. Metalli liik ei oma tähtsust – vastu võetakse nii rauda, vaske, alumiiniumi, roostevaba kui ka teisi tööstusmetalle. Kuusakoski omanduses olev Eesti ainus metalliveski suudab näiteks romusõidukist suunata taaskasutusse kuni 95%. Sageli arvavad inimesed, et kokkuostjad koguvad musta ja roostevaba metalli, lisaks vaske ja alumiiniumi, kuid tegelikkuses on kokkuosteteva vanametalli liigilisus palju mitmekesisem: näiteks juba alumiiniumit üksi on 13 sorti. See, millest on valmistatud aknaprofiilid, on täiesti erinev vanadest alumiiniumnõudest või traadist. Hinnatumad on muidugi puhtad ja kõrge kvaliteediga materjalid.
  Foto: Kuusakoski AS
  Kuusakoski kontsern on metallide kokkuostmisega tegelenud üle 100 aasta. Ettevõttel on sõlmitud sadu lepinguid metallitöötlejatega ja tehastega, kellel on pidev metallivajadus. „Oleme hoolikad ja seadusekuulekad metallikogujad ning -käitlejad. Meile vanametalli tuues saab klient olla kindel, et vanametall suunatakse taaskasutusse. Kuusakoski võrgustik ulatub üle maailma ning oleme alati olnud rohelise mõttemaailma propageerijad ja eestkõnelejad,” räägib Kollamaa. „Teeme koostööd keskkonnaministeeriumi erinevate projektidega ja jälgime hoolega jäätmeseadust.”
  Foto: Kuusakoski AS
  Lepingulistele äriklientidele, kelle peamine jäätmevoog on metallid, pakutakse kompleksteenust erinevat sorti jäätmete vastuvõtul ja käitlemisel. Teenus hõlmab mõnda või kõiki alljärgnevate toodete gruppe: ehitus- ja lammutusjäätmed, pakendijäätmed, sh taaskasutuse kinnitused, kartong/papp, suuremõõdulised jäätmed, elektri- ja elektroonikajäätmed, ohtlikud jäätmed, plastid, olmejäätmed, vajalikud seadmed kliendile, konteinerid, transport.
  Foto: Kuusakoski AS
  Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm ütleb, et äriklientide lepingud on seotud metallide börsihindadega ning kokkuostja ei saa seda omast suvast muuta. „Üks oluline asi on metalli müügi puhul hind, kuid tegelikult on tähtsaid aspekte veel: aus kaalumine, läbipaistev hinnastamine, kiire ja professionaaline asjaajamine, vanametalli kontrollitav teekond, teeninduse kvaliteet ning et makstud saaksid kõik tasud riigile, osapooltele ja töötajatele. Kuusakoski ei ole kunagi maksnud ega hakka maksma ümbrikupalkasid. Lisaks oleme ainus Eesti metallikäitleja, kellel on keskkonnajuhtimise sertifikaat ISO 14001:2015. Kui loodus on õnnelik, oleme kõik õnnelikumad!”

  „Kõik-ühes”-teenus ettevõtetele

  Foto: Kuusakoski AS
  „Meie üleriigiline teenindus hõlmab lammutusteenuseid, materjalide kogumist ja vastavaid konteinereid, materjalide käitlemist ja taaskasutamist ning logistikateenuseid. Pakume äriklientidele professionaalset lammutus-, demonteerimis- ja logistikateenust, samuti kompleksteenust erinevat sorti jäätmete vastuvõtul ja käitlemisel. Meie logistikaahelad on loodud äärmiselt optimaalseks,” sõnab Viisitamm.
  Kuusakoskil on eraldi elektroonikajäätmete käitlemise osakond, kus 13 töötajat tegelevad igapäevaselt elektroonikajäätmete käsitsi demonteerimisega ja sorteerimisega. Oluline on siinkohal, et elektroonikajäätmeid ei purustata mingi suure pressi all, vaid vana elektroonika võetakse korrektselt lahti ning sorteeritakse metalliliikide kaupa. Ka arvutite käitlemine toimub vastavalt andmekaitseseadusele: Kuusakoskisse käitlemisele toodud arvutite mälust ei lähe midagi „rändama“, vaid kõik käideldakse nõuetekohaselt.
  Foto: Kuusakoski AS
  Lammutusteenuseid ei ole ettevõte siiani suurelt välja reklaaminud, sest ühelt poolt on nende nišš peamiselt metallkonstruktsioonide ja seadmete demontaaž ning teisalt saab parima reklaami suust-suhu liikuva referentsiga. Standardlahendusi selles valdkonnas ei ole, töötatud nii amortiseerunud nõukogudeaegses viljakuivatis kui ka tipptehnoloogilise töötava tootmisliini juures, mille kõrvalt on vaja demonteerida vananenud seadmed. Seejuures on Kuusakoski seadnud alati esimeseks prioriteediks tööohutuse.
  „Oleme valmis tegema amortiseerunud tootmisliinide demontaaže ka öösiti, et tootmist mitte segada. Iga objekt on erinev, kuid üks on kindel – kõik tootmisseadmed, mis on mõeldud utiili suunamiseks, peavad sinna ka jõudma. Siin ei ole võimalust, et tootmisseadmeid müüakse edasi või need jõuaksid näiteks konkurendi kätte. Mis on ümbersulatamisele määratud, see sinna ka läheb. Meie majas on iga saladus hästi hoitud!” ütleb Viisitamm. Samuti teeb Kuusakoski metallipurustamisi näiteks autoettevõtetele ja tolli poolt konfiskeeritud varale.

  Hea Tahte Koostööleppega metallivarguste tõkestamise vastu

  Eestis on jätkuvalt tõsiseks probleemiks metallivargused, mis põhjustavad otsest ohtu nii inimeludele kui ka ulatuslikke varakahjusid rüüstamiste tagajärgede kõrvaldamiseks. Kuusakoski algatas 2015. aastal Hea Tahte Leppe, mille eesmärk on anda omapoolne panus metallivarguste ennetamiseks ja tõkestamiseks. Seda on edukalt võimalik teha üksnes tihedas omavahelises koostöös ning avalikkust teavitades, mistõttu võetigi ette Hea Tahte Leppe esmane projekti koostamine ning asjast huvitatud osapoolte kaasamine. Sellega liitumine on vabatahtlik, aga loomulikult soovitatav, et näidata üles hoolivust.
  Leppe eesmärk on tõhustada ennetust metalli kokkuostupunktides – lisaks seadusega sätestatud kohustustele kontrollida metallitoojate andmeid isikut tõendava dokumendi alusel, võtta metallitoojatelt kontaktandmed ning varustada metalli kokkuostupunkte võimalusel valvekaameratega. Samuti koolitada metalli kokkuostjaid, et vältida varguse ohvriks langenud metallesemete vastuvõttu kokkuostupunktides.
  Eestis on suur hulk ettevõtteid, kellel on luba vanametalli vastu võtta, kuid kõige tuntum ja pikaajalisema taustaga on Kuusakoski. See võiks sisendada usaldust, kuna nii suur ettevõte ei saa endale lubada keskkonnaalaseid- ega ka muid seadusandlikke eksimusi. Kuusakoski on Eestis hoidnud turuliidri positsiooni viimased 29 aastat. See ei põhine ainult kõrgeimal ostuhinnal, vaid pideval arengul ja kvaliteedil. Kuusakoski Eesti visioon on olla Euroopa ettevõte Eesti turul ja ettevõtte tegevuse eesmärgiks on luua klientidele keskkonnasõbralike väärtusi kõikide tööstusmetallide käitlemisel. AS Kuusakoski on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liige.

  Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või www.kuusakoski.com

  Jaga lugu:

Coopi äripanganduse juht: kiire kohanemisvõime aitab Eesti ettevõtjatel “täiusliku tormi” üle elada
Tänavu esimeses kvartalis Eesti ja Euroopa majandust tabanud niinnimetatud täiuslik torm tõi kaasa korraliku ehmatuse. Samas näitavad kõik praegused märgid, et Eesti ettevõtjad on kiired kohanejad ning ka seekordse kriisi mõju jääb kardetust tagasihoidlikumaks, kirjutab Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann.
Tänavu esimeses kvartalis Eesti ja Euroopa majandust tabanud niinnimetatud täiuslik torm tõi kaasa korraliku ehmatuse. Samas näitavad kõik praegused märgid, et Eesti ettevõtjad on kiired kohanejad ning ka seekordse kriisi mõju jääb kardetust tagasihoidlikumaks, kirjutab Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann.
Uudis saudide huvist pani tuntud mootoriõlifirma aktsia rallima
Saudi Aramco huvi osta ära suurem osa Valvoline'ist pani tuntud mootoriõlitootja aktsia New Yorgi börsil hoogsalt tõusma.
Saudi Aramco huvi osta ära suurem osa Valvoline'ist pani tuntud mootoriõlitootja aktsia New Yorgi börsil hoogsalt tõusma.
Pea püsti, see on normaalne kriisiaeg
Kobarkriiside raskuse all optimismi säilitamine on võimalik ja annab tugeva efekti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Kobarkriiside raskuse all optimismi säilitamine on võimalik ja annab tugeva efekti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Raadiohommikus: investeerimisgurud Saario ja Elder jagavad nõu
Neljapäevases hommikuprogrammis annavad investoritele nõu ja soovitusi kaks legendaarset investorit – Seppo Saario ja Alexander Elder. Kuuleme, milliseid muudatusi on nemad oma portfellis teinud ja mida prognoosivad globaalsetele turgudele aasta teiseks pooleks.
Neljapäevases hommikuprogrammis annavad investoritele nõu ja soovitusi kaks legendaarset investorit – Seppo Saario ja Alexander Elder. Kuuleme, milliseid muudatusi on nemad oma portfellis teinud ja mida prognoosivad globaalsetele turgudele aasta teiseks pooleks.
Raadiohommikus: Vene miljardäri Eesti äridest, vanametalli hinnalangusest ja Repsi kohtusaagast
Kui Ukraina sõda kergitas esimese kuu ajaga vanametalli hinna ulmerekordini, on nüüdseks hind allapoole ronimas. Mis toimub metalliturul ja kuidas see mõjutab sektori ettevõtteid, räägib Äripäeva hommikuprogrammis vanametalli ümber töödelda aitava ettevõtte Cronimet Nordic juht Eva Pedjak.
Kui Ukraina sõda kergitas esimese kuu ajaga vanametalli hinna ulmerekordini, on nüüdseks hind allapoole ronimas. Mis toimub metalliturul ja kuidas see mõjutab sektori ettevõtteid, räägib Äripäeva hommikuprogrammis vanametalli ümber töödelda aitava ettevõtte Cronimet Nordic juht Eva Pedjak.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.