7. veebruar 1996 kell 22:00

Kas arvutiseerida koolid?

Suhtun ideesse täiesti positiivselt. See annab tublisti targemaid ja kogenenumaid inimesi, kellega infoajastu poole minna. Kuidas inimesed hakkavad arvutit kasutama? Nad istuvad arvuti taha, näpivad ja õpivad. Mina arvan, et õpilased ja koolid on täiesti valmis. Kui olla päri sellega, et õpilastele arvutikogemuse andmine on hea, siis kõik sammud selles suunas on arukad. Lähima paari aasta jooksul ei saavuta me seda, et igal keskkooli õpilasel on arvuti. Juba praegu on kolmveerand Eesti koolidest Internetis. Ma ei usu, et Microsoftist võib olla olulist tolku koolide komputeriseerimisel, sest keegi ei ole nõus allkirjastama näiteks lepingut, mis kohustab koole 10 aasta jooksul kasutama ainult Microsofti tarkvara. Minu arvates haakub arvutiseerimine ja ettevõtte tulumaksu kaotamise idee. Tänased Eesti maksuseadused ei ole sugugi nii soodsad nagu räägitakse. Nad on küll soodsad võrreldes sotsialismimaadega nagu Rootsi ja Saksamaa. Tulumaksu kaotamine ja rõhu asetamine informaatikale -- need on põhilised asjad, mis tänapäevases maailmas ettevõtluse tähelepanu köidavad ja investeeringuid toovad.

Suhtun negatiivselt. Min-gi tunni kooli sisseviimist takistab lastekaitseseadus, mis paneb paika tundide arvu igas klassis, eriti kui rääkida algklassidest. Kui me toome uue õppeaine sisse, siis saame seda teha vaid teiste õppeainete arvel. Professionaalina leian, et ei ole õige iga sellega tegelda. Teiseks: kui need, kes seda ideed nii kangesti propageerivad, Raul Rebane, Rein Lang ja need teised, said ise selle asja kiiresti selgeks täiskasvanuna, miks nad siis arvavad, et teised eestlased on idioodid, miks nad teisi sunnivad seda lasteaiast õppima? Keskastmes on meil arvutiõpetus sees. Igale õpilasele arvutit laua peale panna on väga raske, sest laual peab olema ka vihik. Hiljuti leiutati pesumasin, mis peseb ära jalad, teeb maniküüri ja pediküüri. Miks me siis seda õpetust sisse ei vii? Miks te arvate, et see on vähem tähtis? Kas arvuti on tähtsam kui pesumasin? Me ei saa iga tehnilist täiustust kohe koolis õpetama hakata. Kõiki tehnilisi uuendusi ei jõua koolides lihtsalt läbi võtta. Hariduse ülesanne on kasvatada laia silmaringiga lojaalne riigikodanik. Keskkool peab garanteerima intelligentsi juurdekasvu. Ma ei oli nii naiivne inimene, et ei näeks Microsofti janunemist tuleviku turu järele. Kolmsada kompuutrit nõuavad ju pidevat hooldust.

Hetkel kuum