15. veebruar 1996 kell 22:00

Riiklik statistika vajab täiustamist

Ratso sõnul kogunesid Eesti Panga, ministeeriumide ja teadusinstituutide ning tootjate esindajad ümarlaua ümber sooviga saada terviklikumat pilti Eesti majandusest. Ratso ütluse kohaselt teeb praegune puudulik statistika võimalikuks Eesti majandusele vägagi erinevate hinnangute andmise.

Ratso sõnul nõustus ümarlaud majandusminister Andres Lipstoki aasta alguses toodud Eesti 1996. aasta majanduse prioriteetidega, millest olulisemad on ekspordi areng ja välisinvesteeringute ligimeelitamine.

Majandusministeeriumi eestvedamisel kogunenud ümarlaud otsustas Ratso sõnutsi, et parandused pankrotiseaduses, äriseaduses, maareformi seaduses ja tulumaksuseaduses ning riigikogus menetlusele tulevates pandiseaduse ja majandustegevuse korralduse seaduseelnõude kiirendaksid oluliselt majanduse arengut.

Ekspordi arengu puhul pidas ümarlaud vajalikuks riiklikku ekspordi toetamist, mis majandusministeeriumi majanduspoliitika osakonna juhataja Raul Täkkeri sõnul on juba osaliselt käivitunud. Täkkeri ütlusel tuleks kaasata võimalikult palju asjaosalisi ja teadlasi seaduseloomesse.

Eesti eesmärgina sätestas ümarlaud Ratso sõnul 8protsendilise sisemajanduse kogutoodangu kasvu nii sel kui ka 1997. aastal.

Hetkel kuum