5. märts 1996 kell 22:00

Eraomanikud ei kavatse oma metsa maha müüa

Eesti põllumajandusülikooli maasotsioloogia uurimisrühma korraldatud küsitluse andmetel on tänaseks oma metsast raiutud puid müünud vaid 44 protsenti küsitletud maaomanikke. Raiete kogumahust kattis müüdud kogus ühe kolmandiku.

Küsitletud erametsaomanikest kavatseb 88 protsenti oma metsa tulevikus ise kasutada. Ainult kaks protsenti neist plaanib metsamaad müüa ning üks protsent selle välja rentida. Tänaseks on erametsaomanikud müünud kahe kolmandiku ulatuses tarbepuitu.

Keskmiselt vormistas iga omanik vähem kui ühe 30--40 tihumeetri suuruse müügitehingu aastas.

Küsitlusest selgus, et metsa müüki peavad olulisemaks haritumad omanikud, noored on metsa müünud rohkem kui vanad. Teistest rohkem on oma metsamaad müünud talunikud.

Metsaameti andmetel on tänaseks eraomanike käes 20% Eesti metsadest. Korraldatud metsade pindala, millel omanik võib teha kõiki töid ning sooritada tehinguid, on 120 000 hektarit.

Metsaameti peadirektor Andres Talijärv ütles, et arvestuslikult peaks tulevikus jagunema era- ja riigimetsade suhe pooleks. Ta märkis, et erametsaomanike arvamusi ning seisukohti uuriti esmakordselt ja neid arvestatakse riigi metsanduspoliitika väljatöötamisel.

Eelmise aasta lõpul läbi viidud küsitlusse kaasati 301 erametsandusega seotud isikut, kellest 40 protsenti olid metsaomanikud, 33 protsenti õigustatud subjektid ja 27 protsenti taluseaduse raames metsa kasutajad.

Hetkel kuum